Головна сторінка     НОВИНИ

 

 

 

 

Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – Т. 1. – 1160 с. (див. текст)

Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – Т. 2. – 1150 с. (див. текст)

Збірник містить доповіді та повідомлення українських і зарубіжних учених-філологів на Міжнародному науковому конґресі “Іван Франко: дух, наука, думка, воля”, присвяченому150-річчю від дня народження Івана Франка.

 

 

 

Міжнародні зобов’язання України та Німеччини в контексті європейської мовної політики: українсько-німецький студентський семінар із соціолінгвістики : [зб. статей і тез] / за ред. Г. Мацюк. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – 168 с.

У виданні представлено результати студентського проекту «Європейська мовна політика – захист меншин і міноритарних мов» (травень–червень 2010 р.), який здійснювався в рамках DAAD-програми у Львові, Фрайбурзі та Страcбурзі. Розглянуто такі актуальні питання соціолінгвістики, як мовна політика та мовне законодавство. Об’єктом обговорення стали Європейська хартія регіональних мов або мов меншин та Рамкова конвенція про захист національних меншин у контексті сучасної мовної ситуації в Україні та Німеччині. У проекті взяли участь студенти філологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка, які слухали лекції з прикладної соціолінгвістики і для яких проект був різновидом наукової роботи та навчальною практикою, а також студенти-славісти Фрайбурзького університету ім. Альберта-Людвіга, для яких проект відбувався як практичні заняття з курсу європейської мовної політики, нової для українських університетів дисципліни. Результати проекту засвідчили різні підходи до виконання мовного законодавства в Україні та Німеччині, вплив політичного чинника в історії та сьогоденні на перебіг мовної ситуації в Україні. Для соціолінгвістів та широкого кола читачів, які цікавляться питаннями мовної політики та мовного законодавства в Європі та в Україні.

(див. повний текст)

 

 

 

Дмитро Туптало у світі українського бароко: Збірник наукових праць / За редакцією професора Богдани Криси. – Львів: Артос-Апріорі, 2007. – 328 с.

Уперше в українській науці творчість Дмитра Туптала стала об'єктом усебічного аналізу, в процесі якого відкривається не лише яскрава, глибока та неповторна людська особистість, але й нові перспективи у сприйнятті й осмисленні духовного і художнього досвіду українського бароко. Повнота висвітлення різних граней життя й діяльности автора «Житій Святих», згуртування навколо постаті Дмитра Туптала дослідників різного профілю надає збірникові статей монографічного характеру.

 

ISBN 966-8256-59-X

 

 

 

Питання сорабістики / За редакцією Володимира Моторного та Дітріха Шольце. – Львів; Будишин, 2005. – 268 с.

Четверта книга “Питання сорабістики” містить матеріяли ювілейного Х Міжнародного сорабістичного семінару, який відбувся у Львівському національному університеті імени Івана Франка у жовтні 2003 року. Семінар був організований Львівським університетом та Сербським інститутом у Будишині і став своєрідним підсумком праці сорабістів Федеративної Республіки Німеччини, України, Польщі, Росії, Чехії та Білорусі. У пропонований збірник увійшли також рецензії, огляди, хроніка наукового життя та ювілейні матеріяли. Авторами публікацій, які надруковані у четвертій книзі “Питання сорабістики”, є як відомі сорабісти, так і молоді дослідники в галузі сорабістики.

 

 

 

Збірник праць і матеріалів на пошану професора Івана Ковалика. – Львів, 2003. – 232 с.

У збірнику вміщено статті, у яких проаналізовано лінгвістичні концепції професора Івана Ковалика та їх вплив на розвиток української граматичної науки, висвітлено актуальні проблеми історії та сучасного стану розвитку української мови. Подано спогади про Івана Ковалика його колег та учнів, а також бібліографію наукових праць ученого.

 

 

 

Мова, література і музеєзнавство у науковій спадщині Іларіона Свєнціцького / Упорядники: канд. філол наук, доц. Н. Лобур; канд. філол. наук, доц. А. Татаренко; Відп. ред. д-р філол. наук, проф. Т. Салига. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – 199 с.

Збірник наукових праць присвячено 125-річчю від дня народження українського вченого та громадського діяча Іларіона Свєнціцького. Матеріяли, опубліковані у збірнику, висвітлюють його подвижницьку наукову діяльність як педагога, бібліографа, літературознавця, славіста европейського значення.

 

 

 

 

 

© 2005 Розробка та підтримка сайту - Юлія ГУЛЬОВАТА
Розміщення інформації -
Андрій Вовчак