ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Серія філологічна

 

ВИПУСК 60

 

Частина 2

 

Львів – 2014

 

 

ЗМІСТ

 

 

ДІАЛОГІЧНА УЯВА І ТРАДИЦІЯ

 

Марія Зубрицька. Категорія «inbetweenness»: літературно-теоретичний аспект

Ivo Pospíšil. Area Studies and Regional Aesthetic Autonomy

Тарас Лучук. Ранньовізантійський постмодернізм: «Гомерокентрон» Євдокії Авґусти Наталія Астрахан. Авторська інтерпретаційна модель літературного твору

Олена Галета. Екс-центричне літературознавство: від теорії літератури до літературної антропології

Ольга Бігун. Візантійська концепція святості у творах Тараса Шевченка

Галина Левченко. Лірика Лесі Українки і творчість Генріха Гейне: аспекти творчої взаємодії Юлія Тепла. Літературна критика Миколи Гнатишака: між «естетичною красою» та «моральним добром»

Інна Семеренко. Місто у футуристичній поезії: вибір і розшарування традиції

Катерина Степанець. Твір як космос, або художній синкретизм повісті-вертепу Івана Багряного «Розгром»

Оксана Загороднюк. Мовчання в «скрині»: постколоніальні візії

Тетяна Вірченко. Традиційність сучасної української драматургії

Оксана Яворська. Текстуалізація пам’яті про місто дитинства у творчості Анджея Хцюка та Генрика Гринберга

Катерина Козлова. Трансформація міфу про короля Артура як авторське виявлення національної ідентичності (на матеріалі роману Робертсона Дейвіса «Ліра Орфея»)

Оксана Левицька. Діалогічна природа роману Джона Фаулза «Жінка французького лейтенанта» (крізь призму теорії діалогізму Михайла Бахтіна)

Вікторія Тростогон. Анти-поезія Гуннара Екельофа як вихід за межі традиції

Ірина Сатиго. Гібридна ментальність – передумова деформації традиційної поетики (досвід Леопольда Сенгора)

Ольга Кравчук. «Чотири мови уживаються вкупі, голублять повітря»: мовні інтерференції у ліриці Рози Ауслендер

Ярема Кравець. Еміль Вергарн та Райнер-Марія Рільке (з історії творчих взаємин)

Олеся Вербич. Дитячі спогади про Львів (Ліда Палій «Дитинство, заметене часом», Станіслав Лем «Високий замок»)

 

 

ПОЕТИКА ПОГРАНИЧЧЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

 

Євген Пащенко. Деякі аспекти порівняльного вивчення української і хорватської літератур

Наталія Ботнаренко. Страх та відчуження як світосприйняття у прозі кінця XIX – початку XX століть (Василь Стефаник і Антон Чехов)

Олександр Кирильчук. Семантика простору в польській та українській історичній прозі другої половини ХІХ століття

Мирослава Крупка. Доля жінки у світі рухомих кордонів (на прикладі роману Теодозії Зарівни «Вербовая дощечка»)

Алла Швець. Лімінальні топоси в художньому світі «Казок» Наталії Кобринської

Роксолана Жаркова. Гібридне «я» саморепрезентантки у жіночому письмі (на матеріалі повісті «Хризантеми» Уляни Кравченко)

Антон Божук. Конфлікт конкурентних ідентичностей у драматургії Степана Васильченка

Аліса Меншій. Художня інтерпретація мотиву смерті у прозі Михайла Коцюбинського та Антона Крушельницького: досвід пограниччя

Максим Нестелєєв. Автодеструктивне пограниччя у творах Бориса Антоненка-Давидовича Оксана Гальчук. Ідейно-художній потенціал античних міфем як ключових мікрообразів лірики Євгена Маланюка

Тетяна Сушкевич. Часопросторове «пограниччя» у романах про Київську Русь Павла Загребельного

Наталія Лебединцева. Поезія на межі тривання: зупинений час у художньому світі Михайла Григоріва

Катерина Воїнська. Екзистенційна транзитність як пошук архетипної ідентичності в казці Валерія Шевчука «Чотири сестри»

Христина Волощак. Перетин авторських афоризмів в літературних проекціях (на матеріалі збірки Ліни Костенко «Вибране», 1989 рік)

Наталія Косинська. Топос пограниччя у прозі Марії Матіос: міфопоетичний аспект

Олена Юферева. Ментальне пограниччя в автоетнографічній перспективі («Сад Меттерніха» Миколи Рябчука)

Юлія Бродюк. Ментальні дефініції у творчості Михайла Томчанія (на матеріалі малої прози письменника)

Мар’яна Гірняк. Поетика пограниччя у «Книзі снів і пробуджень» Галини Пагутяк

Марія Котик-Чубінська. Безмежність, межа, по той бік межі у поезії Маріанни Кіяновської

Богдан Пастух. Феномен екокритики в романі Миколи Руденка «Орлова балка»