ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Серія філологічна

 

ВИПУСК 60

 

Частина 1 

 

Львів – 2014

 

 

ЗМІСТ

 

 

НА ПЕРЕХРЕСТІ КУЛЬТУР

 

Микола Ільницький. Ситуація пограниччя: проблема ідентичності і драми самоідентифікації

Михайло Гнатюк. Українсько-німецький білінгвізм: пограниччя чи діалог ідентичностей

Галина Корбич. Іван Франко: погляд на сусідів з постколоніальної перспективи

Людмила Шевченко-Савчинська. Латиномовна інтелектуальна спадщина львівського народу» – продукт культурного порубіжжя

Марія Брацка. Постколоніальне прочитання літератури  українсько-польського пограниччя ХІХ століття

Галина Випасняк. Специфіка репрезентації українсько-польських взаємин на пограниччі у повісті Лукаша Сатурчака «Ґаліція»

Роман Голик. Anima galiciana і/чи fata morgana: реальна й віртуальна Галичина в літературі та ментальності

Ірина Пупурс. Пограничне Східне в поетиці українського романтизму

Ганна Останіна. Східний колорит «Щоденника…» Кості Котка

Тетяна Бикова. Мікрокосм «української» Атлантиди (Гуцульщини) у творчості Станіслава Вінценза

Людмила Солодар. Хутір – ментальний кордон українського простору в проекції національної літератури

Василь Будний. Культурологічні аспекти літературної інтерпретації (зі спостережень над історичною еволюцією та методологічною диференціацією української критики доби раннього модерну)

Марта Госовська. На межі: переклад Івана Франка «Жіночий рух у Франції і в Німеччині» Кеті Шірмахер

Олеся Зварич. Історична свідомість на рубіконі: проблема національної ідентичності у прозі Юрія Косача

Андрій Дрозда. Видіння замість спогадів: образи незнаної вітчизни у поезії Романа Бабовала та Марії Ревакович

Олена Кицан. Опозиція «своє»/«чуже» в сучасній українській літературі зарубіжжя Олена Ткачук. «Емі Фостер» Джозефа Конрада: проблема адаптації в іншомовному суспільстві

Анжела Мельнікава. Сітуацыя культурнага памежжа ў творах Вацлава Ластоўскага

Марія Шимчишин. Перехрестя культурних традицій у романі Клода Маккея «Бананова Долина»

Христина Павлюк.Дюссельдорф як парадигма мультикультурного співіснування у романі Мартіна Вальзера «Біографія кохання»

Юлія Ісапчук. Каринтія як культурне пограниччя у житті та малій прозі Інгеборг Бахман

Ганна Улюра. Чужинець у ліжку: іноземець як фантазм (на матеріалі російської жіночої прози початку 2000-х років)


 

ЖАНРИ, СТИЛІ І МИСТЕЦТВА: ВЗАЄМОПРОНИКНЕННЯ І СИНТЕЗ

 

Ігор Набитович. Історична проза як предтеча проекту «історії повсякденності» та «історії ментальностей»: література та історія у пошуках цивілізаційних елементів буття

Світлана Маценка. Досвід межі як смислотворчий чинник у романі, спрямованому до музики

Ірина Бестюк. Джаз й орнаментальна проза: інтермедіальний формат літератури 1920–1930-х років

Уляна Коржик. Сучасна зорова поезія як літературна модифікація доби бароко (на матеріалі поезій Івана Іова)

Юлія Починок. Зорова поезія: від писанкарства до супрематизму

Анатолій Гуляк, Наталія Науменко. Символіка керамічного виробу в аспекті синтезу мистецтв (на матеріалі сучасної української поезії)

Наталія Мочернюк. Своєрідність міжмистецького діалогу 20−30 років ХХ століття (література та образотворче мистецтво)

Наталія Линник. Синтез мистецтв у малій прозі Миколи Вінграновського

В’ячеслав Левицький. Київ як літературне пограниччя 1910–1930-х років: особливості іконіки

Мар’яна Комариця. Естетика vs етика: сучасні акценти міжвоєнних літературних дискусій

Роман Козлов. Франко-драматург на помежів’ї позитивізму u1110 . модернізму (між майстром Чирняком і князем Святославом)

Софія Демьянова. Дискурс іронії, пародії, сатири як долання утопічних стереотипів в українській та польській «хлопській» драмі кінця ХІХ–ХХ століть

 Галина Яструбецька. «Імпресіоністичний експресіонізм» прози Миколи Хвильового

Яніна Кулінська. Суперечності самоактуалізації особистості в культурі постмодерну

Ірина Зорницька. Художній парадокс на рубежі століть

Олена Романенко. Жанрові моделі масової літератури: походження, напрями еволюції та типологія

Наталія Кузьма. Особливості жанру поезії у прозі в українській та французькій літературах кінця ХІХ – початку ХХ століть

Оксана Борис. Літературно-критичний портрет: метаморфози жанру в майстерні Миколи Євшана

Ірина Дробіт. Британська історіографічна металітература кінця ХХ – початку ХХІ століть: гібридизація історичного роману в межах постмодерністської парадигми

Євгенія Нестерович. Електронний фронтир як середовище творення сучасного українського літературного процесу

Уляна Витичак. Функції «сезонних слів» (кіґо) у поезії жанру хайку