ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

Серія філологічна

 

 

ВИПУСК 59

 

 

Львів – 2013

 

 

 

Зміст

 

 

ДО ЮВІЛЕЮ

 

Ніна Клименко. На пошану професора Костянтина Тищенка: 50 років досліджень і викладання мов

Бібліографія К. М. Тищенка

Володимир Пащенко. Науково-пізнавальний зміст методу топонімічного контекстування

Костянтин Тищенко. Перська сатрапія у скіфії: топонімічні контексти

 

 

ІСТОРІЯ

 

Александр Шапошников. Первый фрагард видевдата и санскритская словесность о прародине арийцев в контексте мифической генеалогии

Анна Бочарнікова. Ороніми замйад-яшту: перспективи дослідження

Михайло Іжик. Малагасійські топоніми індонезійського походження

Aldo C. Marturano.  Trieste: una città slava?/ Трієст: слов’янське місто?

Євген Пащенко. Міфологема на карті хорватії: дубровник

Олег Бубенок.  Дані топонімії про середньовічні міграції адигів до наддніпрянщини

Костянтин Тищенко. Месопотамський слід у топонімії України

 

 

ГЕОГРАФІЯ

 

Юрій Лоза. “Історичний атлас України: концепція і здобутки

Петро Масляк. Географічні назви Центральної і Східної України у контексті середньовічних міграційних процесів

Борис Яценко. Інтродукція географічних номенклатурних термінів у японській топоніміці (особливості композиції японських топонімів)

Тетяна Армашевська.  Гідроніми чернігівщини

 Сергій Романчик.  Особливості топонімії канівського природного заповідника

 

 

МОВОЗНАВСТВО

 

Ольга Максимів. Топонімія в українській і перській публіцистиці як складник двох етномовних картин світу

Костянтин Рахно.  Іранські культурні терміни  в українському словнику і топонімії

Катерина Криконюк. Семантика, словотвір і  етимологія оронімів Ірану

Костянтин Тищенко, Геннадій Казакевич. Відродження кельто-слов’янської концепції олексія шахматова: нові факти мови й історії

Михайло Рахно. Кримсько-готське місто сківарін у контексті центральноєвропейської топоніміки

Олена Фаль. Запозичення латинського та германського походження у французькій топонімії

Ольга Пономаренко. Функціонування топонімів у дипломатичному дискурсі (на прикладі країн романського мовного ареалу)

Богдан Бабак.  Ідеологічний моніторинг топонімів у арабський пресі

Святослав Горба. Топоніми в доісламській арабській поезії