ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Серія філологічна

 

ВИПУСК 58

 

 

Львів – 2013

 

 

ЗМІСТ

 

 

 Теорія і методологія

 

Любомир Сеник. Франкова візія майбутньої України: духовний феномен державності

Петро Іванишин. Іван Франко як предтеча постколоніалізму

Андрій Печарський. Психоаналітична рецепція трактату Івана Франка «Із секретів поетичної творчості»

 

 

Інтерпретація тексту

 

Микола Легкий. «В поті чола»: поетика, естетика, рецепція

Олександра Салій. Проблематика добра і зла в гуцульській прозі Івана Франка і Гната Хоткевича

Марія Лапій. Психологізм як важлива ознака прозових пейзажів Івана Франка

Ольга Юречко. Міжособистісні стосунки у психоаналітичному аспекті (за оповіданням Івана Франка «Між добрими людьми»)

Тетяна Муранець. Портрет фатальної жінки у прозі Івана Франка

Ірина Голодюк. Особливості наративної семантики фікційного світу оповідання «На дні» Івана Франка

Марта Калиняк. Тюремний простір як елемент урбаністичного тексту у прозі Івана Франка

 

 

Контакти. Рецепції. Паралелі

 

Роман Голик (Гаряча) душа й (холодний) розум: літературознавство Івана Франка в світлі інтелектуальних течій та суспільних відносин Галичини ХІХ – початку ХХ століття

Алла Швець. Вчений з когорти франкознавців (Ростислав Заклинський про Івана Франка)

Надія Лащик, Анна Кучера. Дві величні постаті галицької землі помежів’я ХІХ–ХХ століть (Василь Щурат та Іван Франко)

Галина Левченко. Концепт духовної спільноти в ліриці Івана Франка і Лесі Українки

Юлія Маліновська. «Ворог народу» Генріка Ібсена та «Учитель» Івана Франка: компаративний аспект

Віталій Назарець. Рецепція образу Івана Франка в текстах української адресованої лірики ХХ століття

 

 

Фольклористика

 

Святослав Пилипчук. Весняна календарно-обрядова поезія у рецепції Івана Франка

Віталій Козловський. Народний ліро-епос українців в оцінці Івана Франка: теоретико-методологічний аспект

Лілія Підгорна. Франкові нотатки з приводу фольклористичної спадщини Осипа Бодянського

Мирослава Циганик. Яків Головацький та його участь у «Русалці Дністровій» (крізь призму наукового бачення Івана Франка)

Олеся Шутак. «Ходяча енциклопедія усякого знання»: Філарет Колесса про Франка-фольклориста

 

 

Перекладознавство

 

Микола Зимомря. Перекладацький світ Івана Франка: дискурс культурологічної стратегії

Оксана Дзера. Становлення перекладознавчого аналізу на теренах західної україни (від Івана Франка до Михайла Рудницького)

Ярема Кравець. Французька проза у літературознавчій і перекладацькій діяльності Івана Франка

Іван Теплий. Іван Франко як читач і редактор власних перекладів

 

 

Особистість. Творчий шлях. Доля

 

Назар Федорак. Невідомий автограф Івана Франка, або Не єдиний хресним батьком раз

 

 

Мовознавство

 

Соломія Бук. Квантитативна параметризація текстів Івана Франка: проект та його реалізація