² ² Ͳ

 

 

48

 

2009

 

 

̲

 

 

. 80- . . .

. , .

. .  20042009. .

 

 

. 㳿 ( . ).

Ivo POSPIŠÍL. Poetologická rozeklanost české literatury jako pramen její síly.

. : .

ij -. .

Jaroslav DŽOGANÍK, Svitlana PACHOMOVOVÁ. Slovensko-ukrajinské literárne vzťahy na prelome storočí.

. , , , .

Zuzana STANISLAVOVÁ. Slovenská rozprávka a rozprávkari po roku 1989.

. ̳ .

Adela MITROVÁ. Mediálne podoby súčasnej slovenskej drámy (Jana Bodnárova, Karol Horak).

. 䳿 . . .

Markéta ANDRIČÍKOVÁ. Iracionalita a žáner fantasy (Daniel Pastirčák: Čintet).

ղ. .

Bibiána HLEBOVÁ. Intencionálna rómska literatúra na slovensku.

. ϳ .

. г .

. . .

. .

. .

 

 

ܪ. K .

. ideologie ( ).

. .

. .

. ( ).

Marianna SEDLÁKOVÁ. Fonologické systémy dvoch kodifikácií slovenského jazyka (bernolák a štúr).

, . (- , ).

Katarína VUŽŇÁKOVÁ. Spôsoby zachytávania niektorých slovotvorných parametrov a  javov v malom slovotvornom slovníku slovenčiny.

j. .

Mária HYBALOVÁ. Najväčšie kodifikačné zmeny uskutučnené v pravopise slov so sufixom -ár, -áreň a ich odraz v praktickom používaní.

˲. 㳿.

³ -. 㳿 .

. ѳ 㳿 .

Ľuba SIČÁKOVÁ. Funkčný princíp ako podstata onymickej nominácie.

. .

. -.

Martin KLIMOVIČ. K novým rozmerom vo vzťahoch medzi verbálnou kreativitou a komunikačnou kompetenciou dieťaťa.

 

 

ײ. towarzystwem ludoznawczym.

. . . . xix .

Ewa SIATKOWSKA. Książę włodzimierz i król przybysław. Znaczenie bohaterów narodowych dla standaryzacji języka.

. (19481949).

.  .

 . .

 

 

. , ( 80‑ ).

. , ³.

Beno BUDAR. . Moja maćerna rěč. ( . . ).

. .

ʲ. .