ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Серія філологічна

 

ВИПУСК 47

 

Львів – 2009

 

 

ЗМІСТ

 

 

[Титул]

 

З ІСТОРІЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 

Ірина Довгалюк. До історії експедиції Філарета Колесси.

Ірина Коваль-Фучило. "На бічних стежках кобзарського епосу" – історичні думи-пісні, пародійні думи, думи ХХ століття.

Василь Івашків. "Украинские народные предания" Пантелеймона Куліша: до питання творчої історії.

Олеся Наумовська. Михайло Драгоманов – упорядник та дослідник народної прози.

 

 

теорія І методологія 

Олена Івановська. Функціонально-контекстний напрям у фольклористиці.

Олександра Бріцина. Текстологічні та едиційні рішення у фольклористиці: українська наукова традиція й новітні методологічні течії.

Михайло Чорнопиский. Фономорфологія і фоностилістика українського фольклору в дослідженнях Філарета Колесси.

Олена Гінда. Інноваційний формат досліджень традиційної народної магії: оглядово-бібліографічний дискурс.

Роман Кирчів. Контекстуальний фон у сприйнятті, фіксації, публікації і дослідженні політичних анекдотів.

Ольга Яковлєва. Аналіз фольклорних символів: до проблеми вибору методів.

 

 

ДОКУМЕНТУВАННЯ ФОЛЬКЛОРУ 

Андрій Вовчак. На шляху до створення архіву українського фольклору.

Ліна Добрянська. Музично-етнографічний архів Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка: історія, сьогодення, перспективи.

 

 

ПУБЛІКАЦІЇ 

Філарет Колесса. Огляд українсько-руської народної поезії.

 

 

Танасій КОЛОТИЛО (1952–2009) [Некролог].

 

 

Відомості про авторів.