ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Серія філологічна

 

ВИПУСК 44

 

Том 1

 

Львів – 2008

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

МЕЖІ І ВІДКРИТІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЛІТЕРАТУРА»: ВІД АНТИЧНОСТІ ДО СУЧАСНОСТІ

 

Нонна Шляхова. Методологічні аспекти літературознавчогосинтезу.

Олена Галета. Теорія літератури: у пошуках самовизначення.

Василь Будний. Між дисциплінами: розширення контекстів літературознавчої галузі чи зміна статусу?

Марія Зубрицька. Теоретичні засади дискурсу гібридності з погляду рецептивноїестетики.

Тарас Лучук. Гомілетика й герменевтика: Арістотель у давній українськійлітературі.

Тетяна Левченко-Комісаренко. Проблема авторства та авторськогостатусу в царині гомілетики.

Лілія Демидюк. Концепція прамови у поезії Миколи Воробйова та філософії Мартіна Гайдеґґера.

Мар’яна Гірняк. Ігри з ідентичністю в романах Юрія Андруховича.

Олег Ільницький. Імперія як культурна категорія (до проблеми моделювання національних культур у російській імперії).

Любомир Сеник. Біблія і притча: деякі аспекти літературноїмодифікації.

Юлія Тепла. Концепція ідейно-етичного естетизму Миколи Гнатишака: синтез чиеклектика?

 

 

ТЕКСТ МІЖ КУЛЬТУРАМИ

 

Олеся Палінська. Вербалізація сфери інтимного в умовах гібридної ідентичності: Ольга Кобилянська та її багатомовний світ.

Ірина Олійник. Інтердисциплінарність дослідження чи маргінес науки? (до питання літературознавчого статусу критики художнього перекладу).

Ольга Довбуш. Семіосфера як генератор інтра- та інтеркультурних перекладів.

Мар’яна Шаповал. Система координат: типологія міжтекстової взаємодії та маркери інтертекстуальності.

Катерина Данилюк. Проблема інтертекстуальності художнього твору (на прикладі повісті Ульріха Пленцдорфа «Нові страждання юного В.»).

Оксана Ничко. Італійці в прозі Джона Стейнбека.

Наталія Ліщинська. Замкнений чужий простір як тло моральної деградації особистості у філософсько-психологічному романі (Валерій Шевчук, Стефан Хвін, Вільям Ґолдінґ).

Ірина Арендаренко. Європейський імідж романтизованого Єгипту: на матеріалі англійської, французької, російської, української поезії та прози ХІХ століття.

Вознюк Ольга. Еміграційна візія іншого: теоретичний аспект.

 

 

ЛІТЕРАТУРНА ОНТОЛОГІЯ І ТРОПОЛОГІЯ

 

Наталя Астрахан. Дуальність літературного твору в контексті проблеми наукового пізнання його буття.

Микола Пащенко. Метафоризація в образно-понятійному спектрі процесу концептуалізації світу.

Михайло Гнатюк. Франкова теорія міждисциплінарного аналізу мистецьких творів.

Ольга Турган. Феномен мистецтва і творчості в системі естетичних поглядів Євгена Маланюка.

Нонна Копистянська. Час / художній час: до питання про історію поняття і терміна.

Лариса Цибенко. Топографічна поетика Інґеборґ Бахман: метагеографія письменницької уяви.

Світлана Білокінь. Відображення соціологічних, культурологічних та психологічних концепцій початку ХХ століття в інтелектуальному романі Віктора Петрова-Домонтовича «Доктор Серафікус».

Андрій Печарський. Методика психоаналітичної літературної інтерпретації в Україні: генезис, проблематика, нові перспективи.

Христина Ворок. Іван Франко — дослідник сновидінь.

Олена Бідюк. Психоаналіз як літературознавчий метод: інтерпретаційні можливості (на прикладі роману Ліни Костенко «Берестечко»).

Віта Сарапин. Просвітницькі модуси драматургії Івана Котляревського: спроба культурологічного прочитання.

Олена Муслієнко. Ідеологема «світ—театр» у семіосфері абсурду Миколи Хвильового («Лілюлі»).

Богдан Пастух.  Рання романістика Володимира Винниченка: філософсько-моральний аспект.

Роман Голик. «Душа і тіло» чи «знак і значення»?: Проблема елементарних одиниць літературного тексту в «класичних» та «семіотичних» поетиках.