ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Серія філологічна

 

ВИПУСК 31

 

Львів - 2003

 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ УКРАЇНСЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИКА

 

 

ЗМІСТ

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ

 

Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору (матеріали до лекції)
Буряк В. Архетипне мислення як базова домінанта сучасної свідомості етносу
Гінда О. Понятійне поле теоретичної фольклористики (до постановки проблеми)
Шутак О. Віденська культурно-історична школа на українському ґрунті (Ксенофонт Сосенко)

 

З ІСТОРІЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

 

Гунчик І. З історії вивчення українського оказіонально-обрядового фольклору в першій половині ХХ ст.
Цимбал Т. Історія запису лемківського весілля

 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

 

Галайчук О. Образна структура колядок з військовими мотивами
Сокіл Г. Функціонально-семантичний та поетичний аспекти обхідних пісень
Василькевич Г. Святий Юрій: християнська традиція чи українська давність?
Галайчук В. Особливості побутування і прикметні структурно- семантичні риси середньополіських замовлянь хвороб (на матеріалі текстів з Олевського району Житомирської області)
Олійник О. Амбівалентність образу мерця в українських народних чарівних казках
Пожоджук Д. Поезія етноетикету в житті та побуті українців (гуцульський регіоналізм у загальноукраїнському контексті)
Соляр О. Українські "лікувальні" замовляння: проблема культурологічного контексту

 

З ЦАРИНИ ФОЛЬКЛОРИЗМУ

 

Базюк У. Легенда про великого грішника та її фольклорно-літературні інтерпретації (на матеріалі української романтичної прози ХІХ ст.)
Мельник Я. Морські чуда святого Миколая: книжні і фольклорні варіації теми
Хомечко Г. Зміна соціальної парадигми в сучасній літературній казці

 

ЕТНОМУЗИКОЛОГІЯ

 

Довгалюк І. Історичні типи публікацій народномузичних творів (до постановки питання)
Мацієвський І. Інструментальна музика річного циклу праці на Білосточчині
Мотузас А. Роль народних музичних інструментів у литовській сакральній обрядовості
Федун І. Коломийки в репертуарі бойківського скрипаля Кузьми Воробця

 

МАТЕРІАЛИ І ПУБЛІКАЦІЇ

 

Галайчук В., Гарасим Я., Денисюк І. Фольклорні записи з Полісся
Гунчик І. Із оказіонально-обрядового фольклору Західного Полісся. Лікувально-профілактична сфера
Климчук Ф. Фольклорні матеріали з-під Біловезької пущі
Васильєва Л. Новоштокавське фольклорне койне як діалектна основа сучасних мов штокавського ареалу
Василько З. Значення фаунолексем в етнологічному контексті (назва і реалія у фольклорному мовленні)
Ільницький М. Кілька вступних слів і принагідних спостережень
Кравець Я. Бельгійський письменник Франц Елленс і українська культура
Марків Р. Роман Якобсон і його "Слов'янська міфологія"
Сироїд О. Духовні пісні з Ільника

 

РЕЦЕНЗІЇ

 

Хай М. Українські менестрелі (сліпі кобзарі та лірники). Рец. на: Kоnonenko N. Ukrаinian minstrels and the Blind Shall Sind. ME. Sharpt. Arnonk, New York, London, England, 1998. - 360 p.
Давидюк В. Цісару - цісареве, писару - писареве. Рец. на: Лановик М., Лановик З. Українська народна словесність. - Львів: Літопис, 2000. - 614 с.
Загайкевич М. Музично-етнографічне дослідження про минуле, спрямоване у майбутнє. Рец. на: Довгалюк І. Осип Роздольський: Музично-етнографічний доробок. - Львів: ТеРус, 2000. - 154 с.
Осадця О. Луканюк Б. Народна музика Галичини та Володимирії: Матеріали до нотографії (1790-1950). - Львів: ТеРус, 2001. - 68 с.

 

ІЗ БЛОКНОТА ФОЛЬКЛОРИСТА

 

Денисюк І. Зустрічі з "непрiстими": гадєрка.
                Гадєрка.
                Два фольклорні новотвори

 

ХРОНІКА

 

Відомості про дисертації зі спеціальності "фольклористика", захищені у спеціалізованій вченій раді К 35.051.13 при Львівському національному університеті імені Івана Франка у 2000-2001 рр.