Головна сторінка     НОВИНИ

Загальні відомості
Структура факультету
Вчена рада факультету
Спеціалізовані вчені ради
Видання
Конференції та семінари
До 150-річчя від дня народження Івана Франка
Навчальний процес
Студентська газета "Ярослов"
Студенти
    Попередня сторінка Наступна сторінка

ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
 
Серія філологічна

ВИПУСК 38

Частина ІІ


Львів
– 2006

 

ЗМІСТ

 

СОЦІОЛІНГВІСТИКА

Галина Мацюк. Нова роль соціолінгвістики в ієрархії дисциплін мовознавчого циклу

Ніна Мечковська. Об’єкти і напрями в соціолінгвістичних дослідженнях (досвід систематизації).

Олександра Сербенська. Українська мова і соціум в інтерпретації Івана Франка.

Людмила Васильєва. Соціолінгвістичні поняття в курсі „Актуальні проблеми слов’янського мовознавства”.

Ніна Гуйванюк. Мовна толерантність як соціолінгвістична категорія.

Ірена Гук. Соціальні аспекти української антропоніміки ХVІ-ХVІІ ст.

Мирослава Фабіан. Етикетна лексика як фрагмент взаємодії мови і суспільства.

Ольга Виноградова. Мовна компетенція як соціолінгвістична проблема.

Євгеній Степанов. Мова міста як соціолінгвістична проблема.

Леся Ставицька. Стать крізь призму запаху.

Олександр Бондар. Лінгвістична екологія: становлення нової галузі науки.

 

СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА

Флорій Бацевич. Мовленнєвий жанр і регістр дискурсу.

Ірина Кочан. Дослідження іншомовних запозичень в українській мові (історія, проблеми, здобутки).

Алла Габідулліна. Мовленнєві стратегії навчально-педагогічного дискурсу.

Данута Мазурик. Способи визначення рівня володіння українською мовою як іноземною.

Ольга Барабаш. Лексичний склад мови як відображення картини світу народу.

Оксана Тесля. Семантика й вербальне вираження усмішки та сміху в українській мові (на матеріалі творів Ірини Вільде).

Мирослава Баліцька. Роль адресанта в реалізації мовленнєвого жанру прохання.

 

Лінгвостилістика і текстологія

Зеновій Терлак  Текстологічний аналіз збірки Івана Франка „Зів’яле листя”.

Іван Ціхоцький. „Людові говори” в художній інтерпретації Івана Франка (гуцульський діалект).

 

НАШІ  ЮВІЛЯРИ

Тетяна Кульчицька.  Життєвий шлях, наукова та творча діяльність професора Юліана Редька.

Христина Назаркевич. На спомин про діда.

Роман Гром’як. Учитель юного покоління.

Дмитро Гринчишин. Ономастичні дослідження професора Юліана Редька.

Ніна Захлюпана. Ю.К. Редько – учений, перекладач, письменник.

 

РЕЦЕНЗІЇ

Зеновій Терлак. Здобуток української навчальної лексикографії.

Ірина Кочан, Зеновій Терлак. Новітні обшири синтаксичної теорії.

Любослава Асіїв. Комплексне дослідження морфонології відіменникового словотворення.

Соломія Бук. Рецензія на книгу Żmigrodski P. Wprowadzenie do leksykografii polskiej.

 

 

 

Редакційна колегія

Доц., канд філол. наук Я.І.Гарасим (відповідальний редактор), проф., д-р філол. наук Ф.С.Бацевич (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук Л.П.Бондар, доц., канд. філол. наук В.В.Будний, проф., д-р філол. наук Л.П.Васильєва, проф., д-р філол. наук М.І.Гнатюк, проф., д-р філол. наук Я.Р.Дашкевич (заступник відповідального редактора), проф., д-р філол. наук І.О.Денисюк (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук І.А.Єременко (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук О.В.Забуранна, доц., канд. філол. наук Г.Г.Пехник (відповідальний секретар), доц., канд. філол. наук В.М.Івашків, проф., д-р філол. наук М.М.Ільницький (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук В.С.Корнійчук, доц., канд. філол. наук А.М.Кравчук (заступник відповідального редактора), проф., д-р філол. наук Б.С.Криса, доц., канд. філол. наук О.Ч.Кшановський, доц., канд. філол. наук Н.В.Лобур (заступник відповідального редактора), проф., д-р філол. наук Г.П.Мацюк, проф., д-р філол. наук В.А.Моторний, проф., д-р філол. наук Т.Ю.Салига (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук Л.Ю.Сваричевська, проф., д-р філол. наук Л.Т.Сеник, проф., д-р філол. наук А.Л.Татаренко, доц., канд. філол. наук З.М.Терлак (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук М.Г.Чорнопиский.

Відповідальний за випуск, комп’ютерна верстка Оксана Костів

Редактор Михайло Коперсако

 

    Попередня сторінка Наступна сторінка

© 2005 Розробка та підтримка сайту Юлія ГУЛЬОВАТА  juli_g@bk.ru
підбір інформації Андрій Вовчак