Головна сторінка     НОВИНИ

Загальні відомості
Структура факультету
Вчена рада факультету
Спеціалізовані вчені ради
Видання
Конференції та семінари
До 150-річчя від дня народження Івана Франка
Навчальний процес
Студентська газета "Ярослов"
Студенти
    Попередня сторінка Наступна сторінка

ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ.
Серія філологічна.

ВИПУСК 36

Львів-2005

 

ЗМІСТ

 

ДО ЮВІЛЕЮ
 

 Ярема Полотнюк.

 

 

УКРАЇНА ТА СХІД
 

Бондаренко І.П. Творчість Тараса Шевченка в контексті японського українознавства.

Тищенко К.М. Гунсько-аварські топоніми у Європі.

Халимоненко Г.І. Тюркські запозичення в українській мові.

 

 
ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОГО ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО СХОДОЗНАВСТВА
 

 Бушаков В.А. Вирій та єгипетські поля раю Iary.

Гаюк І.Я. Порівняльний аналіз взаємовідносин релігії та держави в ісламі й християнстві.

Маленька Т.Ф. Поезія Гафіза в європейській рецепції.

Резаненко В.Ф. До проблеми семантики ключових понять у дослідженнях релігійно-філософських вчень Далекого Сходу.

 

ПРОБЛЕМИ АРАБІСТИКИ
 

Кочубей Ю.М. З історії арабської класичної літератури: “аль-Хамаса аль-Басріййа”.

Луцан Л.В. Міжмовна категоріальна взаємодія: передача значень порід арабського дієслова українською та англійською мовами.

Рибалкін В.С. “Неграмотний” Пророк.

Уткіна Ю.Я. Структурно-семантичні особливості тематичної етикетної групи “звертання” в сучасній арабській мові.

 

ПРОБЛЕМИ ІНДОЛОГІІ


Кравцов С.Б.
Сикхська та індуська громади Афганістану: становлення, розквіт, трагедія та відродження.

 

 

ПРОБЛЕМИ ІРАНІСТИКИ
 

Гамада Р.Р. Історія про братів-печерників Дакіянуса (Гекаят-е асхаб аль-кахф-е Дакйянус).

Забуранна О.В., Янів Я.Я. Функціонування стереотипу жінки в сучасній перській фразеології.

Кшановський О.Ч. Семантична інтерференція в перському мовленні азербайджаномовних та курдомовних іранців (на прикладі прикметників з просторово-кількісною семантикою).

Мазепова О.В. Поема С.Сепехрі “Звук кроків води” та її місце у творчій еволюції поета.

Надольська Р.І. Традиції та новаторство у персомовній творчості Галіба (матеріали для спецкурсу “Історія персомовної літератури Індії”).

Стахурська Г.Ю. Внесок до розбудови комп’ютерної термінології наукових термінологічних установ Ірану і Західної Європи.

Стельмах М.Ю. Синтаксичні засоби вираження категорії можливості в перській мові.

Яремчук І.В. Поле пасивності в сучасній перській мові.

 

 

ПРОБЛЕМИ КИТАЇСТИКИ
 

 Малицька В.А. Способи словотвору термінів інформаційно-комп’ютерних технологій у сучасній китайській мові.
 

 

ПРОБЛЕМИ КОРЕЇСТИКИ
 

Бойко Ю.О. Лінгвістична ситуація на корейському півострові в V-X сторіччях.

Кінджибала О.С. Корейські казки (матеріали до лекції з курсу “Історія корейської літератури”).

 

ПРОБЛЕМИ ТЮРКОЛОГІЇ
 

Підвойний В.М. Еволюція новітнього турецького роману.

Прушковська І.В. Великий турецький поет-суфій Шейх Галіб та його безсмертний твір “Краса та Любов”.

Рог Г.В. Постмодерністські виміри „Чорної книги Орхана Памука.

Туранли Ф.Г. Османська палеографія у контексті розвитку турецької писемності.

 

 

ПРОБЛЕМИ ЯПОНІСТИКИ
 

 Букрієнко А.О. Дорога випробувань як перший етап ініціації героя (на матеріалі творів Міядзави Кендзі)

Горошкевич О.Г. Відображення емоційних станів людини у фразеологізмах з соматичними компонентами в японській мові.

Лосєв О. С. Дзен-буддизм Д.Т. Судзукі (матеріали до лекції з курсу “Історія культури Японії”).

 

З ІСТОРІЇ ЛЬВІВСЬКОГО СХОДОЗНАВСТВА

Полотнюк Я.Є. Могаммед Садик-бей Агабек-заде (Агабеков) (До 140-річчя з дня народження).

 

Редакційна колегія

Доц., канд філол. наук Я.І.Гарасим (відповідальний редактор), проф., д-р філол. наук Ф.С.Бацевич (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук Л.П.Бондар, доц., канд. філол. наук В.В.Будний, проф., д-р філол. наук Л.П.Васильєва, проф., д-р філол. наук М.І.Гнатюк, проф., д-р філол. наук Я.Р.Дашкевич (заступник відповідального редактора), проф., д-р філол. наук І.О.Денисюк (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук І.А.Єременко (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук О.В.Забуранна, доц., канд. філол. наук Г.Г.Пехник (відповідальний секретар), доц., канд. філол. наук В.М.Івашків, проф., д-р філол. наук М.М.Ільницький (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук В.С.Корнійчук, доц., канд. філол. наук А.М.Кравчук (заступник відповідального редактора), проф., д-р філол. наук Б.С.Криса, доц., канд. філол. наук О.Ч.Кшановський, доц., канд. філол. наук Н.В.Лобур (заступник відповідального редактора), проф., д-р філол. наук Г.П.Мацюк, проф., д-р філол. наук В.А.Моторний, проф., д-р філол. наук Т.Ю.Салига (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук Л.Ю.Сваричевська, проф., д-р філол. наук Л.Т.Сеник, проф., д-р філол. наук А.Л.Татаренко, доц., канд. філол. наук З.М.Терлак (заступник відповідального редактора), доц., канд. філол. наук М.Г.Чорнопиский.

Відповідальний за випуск Ярослав Гарасим

Редактор Михайло Коперсако

Комп’ютерна верстка Олег Кшановський

    Попередня сторінка Наступна сторінка

© 2005 Розробка та підтримка сайту Юлія ГУЛЬОВАТА  juli_g@bk.ru
підбір інформації Андрій Вовчак