Головна сторінка     НОВИНИ150-

""

    Попередня сторінка Наступна сторінка

ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія філологічна.
ВИПУСК 33. Частина 2.
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Теорія літератури та порівняльне літературознавство

ЗМІСТ

МІФ - РИТУАЛ - АРХЕТИП

    Анатолій НЯМЦУ Трансформація літературної традиції (закономірності та своєрідність)
    Інна БЕРЕЗА Парадигма солярних образів в українській писемності І половини ХІХ ст.
    Людмила ПЕТРУХІНА "З коханими не розлучайтесь...". Мандри сюжету про мертвих наречених
    Тетяна ІВАШИНА Шляхи трансформації образу Дон Жуана в європейській драматургії ХХ ст.
    Вікторія МАРЦЕНІШКО Трансформація образу Агасфера у сучасній художній літературі
    Леся ПІКУН Традиційні образи, сюжети та мотиви в романтичній та постмодерністський традиціях (на матеріалі романів М.Шеллі "Франкенштейн, або Сучасний Прометей" та П.Зюскінда "Парфумер. Історія одного вбивці")
    Лідія МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА Топос дороги: поетика, рецепція (мала проза Володимира Винниченка)
    Оксана СМЕРЕК Часопросторова міфологема кола в романістиці Емми Андієвської
    Сергій ПРИГОДІЙ Архетипна критика "Книги шкіців" Вашингтона Ірвінга
    Ірина ЗАХАРЧУК Соцреалістичний канон: трансформація архетипів

СТИЛЬ - ТЕЧІЯ - ЖАНР

    Лідія ЗЕЛІНСЬКА Містицизм в європейській літературі. Епоха після Просвітництва
    Тарас ЛУЧУК Природа панеґіричного жанру в українській поезії (XVII - початок ХІХ ст.)
    Рая ТХОРУК Поза, завдяки і навколо комедії: зміни в жанровій системі української драматургії 1880-1920 рр. та їх відлуння наприкінці ХХ сторіччя
    Наталя МАЛЮТІНА Травестіювання жанрових канонів в українській мелодрамі кінця ХІХ - початку ХХ століть
    Ксенія ГАНЮКОВА До питання про жанрову специфіку української історичної повісті ХІХ - початку ХХ ст
    Світлана ФІСЬКОВА Контрапункт як принцип поліфонії в оповідному дискурсі музичного роману
    Соломія РЕШЕТУХА Готика як принцип самоорганізації тексту в оповіданні "Примари Несвізького замку" Олекси Стороженка
    Валерій КОРНІЙЧУК Жанрова парадигма збірки "Semper tiro" І.Франка
    Олена КОСТЕЦЬКА Генологічний дискурс у літературознавчій спадщині Богдана Лепкого
    Богдан ПАСТУХ Новаторська креація романного жанру ("Чесність з собою" Володимира Винниченка )
    Олена ЛЯШЕНКО Поезія Д. Фальківського "Уривок" як тип мозаїчної цілісності
    Тетяна ЛИСЕНКО Сюрреалістичні видіння в поезії Емми Андієвської
    Леся ХОМЕНКО "Мандрівні сюжети" у постмодерністському просторі В'ячеслава Медведя
    Лілія ЛАВРІНОВИЧ Постмодернізм і притча: error facti, або ймовірність "неможливого"
    Олена РОССТАЛЬНА Проблема жанру в творчості Дж. Р. Р. Толкієна. Літературні джерела та паралелі (на прикладі казок)
    Ольга ПАПУША Теоретичний дискурс дитячої літератури: у пошуках об'єкта

ДІАЛОГ КУЛЬТУР. ПОСТКОЛОНІАЛЬНА КРИТИКА

    Мар'яна ЛАНОВИК Художній переклад: діалог національних культур, історичних епох та мистецьких світів
    Петро ІВАНИШИН Два постколоніалізми: національно-екзистенціальна диференціація
    Тетяна ДЗЯДЕВИЧ Література слов'янського романтизму як предмет постколоніального дискурсу
    Ірина АРЕНДАРЕНКО Порівняльно-генологічний аналіз літературних пісень англійських та українських поетів-романтиків
    Олеся ПАЛІНСЬКА Вплив семілінгвалізму на формування особистості Ольги Кобилянської
    Андрій ВОНТОРСЬКИЙ Бути чи не бути? Методологічні питання міжвоєнного періоду в історії літератури
    Анна ГОРНЯТКО-ШУМИЛОВИЧ Український химерний роман у контексті латиноамериканського магічного реалізму
    Ярина ЦИМБАЛ Рецепція французького сюрреалізму в українській літературі 1920-30-х років
    Ольга ДЕРКАЧОВА Національна і внутрішня самоідентифікація як спроба подолання конфлікту між "світовою пожежею" й епохою "золотого гомону" у ліриці Аркадія Казки
    Софія ВАРЕЦЬКА Барокова концепція сучасної людини (типологічні паралелі творчості Грасса і Гріммельсгаузена)
    Олена ПОЛІЩУК Пошуки національної ідентичності в умовах постколоніалізму (за прозою Юрія Андруховича)

Редакційна колегія

    Редакційна колегія: проф., д-р філол. наук Т.Ю.Салига (відповідальний редактор), доц., канд. філол. наук В.В.Будний, доц., канд. філол. наук О.І.Галета, доц., канд. філол. наук Я.І.Гарасим, проф., д-р філол. наук М.І.Гнатюк, проф., д-р філол. наук І.О.Денисюк, доц., канд. філол. наук М.О.Зубрицька, член-кор. НАН України, проф., д-р філол. наук М.М.Ільницький, проф., д-р філол. наук Б.С.Криса, проф., д-р філол. наук Л.Т.Сеник, канд. філол. наук І.М.Старовойт, асп. М.О.Гірняк (відповідальний секретар).
    Editorial board: Prof., Doctor of Philology T. Salyga (editor-in-chief), Associate Prof., Candidate of Philology V.Budnyi, Associate Prof., Candidate of Philology O.Haleta, Associate Prof., Candidate of Philology Y.Harasym, Prof., Doctor of Philology M.Hnatiuk, Prof., Doctor of Philology I.Denysiuk, Associate Prof., Candidate of Philology M.Zubrytska, Corresponding Member of National Academy of Sciences of Ukraine, Prof., Doctor of Philology M. Ilnytskyi (executive editor), Prof., Doctor of Philology B.Krysa, Prof., Doctor of Philology L.Senyk, Candidate of Philology I.Starovoyt, post-graduate M.Hirniak (executive secretary).
    Попередня сторінка Наступна сторінка

© 2005 Розробка та підтримка сайту Юлія ГУЛЬОВАТА  juli_g@bk.ru
підбір інформації Андрій Вовчак