Головна сторінка     НОВИНИ150-

""

    Попередня сторінка Наступна сторінка

ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія філологічна.
ВИПУСК 32
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ФРАНКОЗНАВСТВО

ЗМІСТ

ХУДОЖНЯ СПАДЩИНА: СТУДІЇ

    Лариса Бондар. ЗБІРКА ІВАНА ФРАНКА "ІЗ ДНІВ ЖУРБИ": CHERCHEZ LA FEMME
    Роман Голод. ІНТЕР'ЄР У ПРОЗІ І.ФРАНКА (МІКРОПОЕТИКА ОПИСУ)
    Зенон Гузар. НОВЕЛА І.ФРАНКА "МІЙ ЗЛОЧИН"
    Михайло Гуняк. МЕТАМОРФОЗА "ВІДЛЮДЬКА": ПОВІСТЬ-НОВЕЛА І.ФРАНКА "СОЙЧИНЕ КРИЛО"
    Юрій Денисюк. ІНТЕРТЕКСТУАЛІЗМИ В ОПОВІДАННІ І.ФРАНКА "ODI PROFANUM VULGUS"
    Юрій Клим'юк. ХУДОЖНЯ СЕМАНТИКА ВІРШОВИХ ПРИСВЯТ І.ФРАНКА
    Валерій Корнійчук. ФРАНКОВА "КНИГА КААФ"
    Микола Легкий. АЛЕГОРІЇ І СИМВОЛИ "ПОХОРОНУ"
    Василь Лесик. ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ФРАНКОВОЇ ПОЕМИ "МОЙСЕЙ"
    Ярослава Мельник. НА "СТАРІ ТЕМИ": ФРАНКОВІ "ЧУДА" СВ. МИКОЛАЯ
    Ганна Попадинець. ІЗМАРАГДНЕ АВТОЛОГІЧНЕ СЛОВО (ПАРЕНЕТІКОН)
    Феня Пустова. ЦИКЛ "ВЕСНЯНКИ" І.ФРАНКА: ЖАНР І КОМПОЗИЦІЯ ТВОРІВ
    Любомир Сеник. ДО ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОСОБИ АВТОРА В ХУДОЖНІЙ ТВОРЧОСТІ ("ЗІВ'ЯЛЕ ЛИСТЯ" І.ФРАНКА)
    Наталя Тихолоз. ВІД "РУБАЧА" ДО "ІСТОРІЇ ОДНОЇ КОНФІСКАТИ": ДІАПАЗОН ЖАНРОВИХ МОДИФІКАЦІЙ ЗБІРКИ І.ФРАНКА "СІМ КАЗОК"

ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ

    Василь Будний. ІМПРЕСІОНІЗМ ЯК ПРЕДМЕТ І СТИЛЬ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОГО МОВЛЕННЯ ІВАНА ФРАНКА
    Наталя Григораш. БОЛГАРСЬКА ЛІТЕРАТУРА У СЛАВІСТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ І.ФРАНКА
    Олена Луцишин. ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА ІВАНА ФРАНКА-ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦЯ (У РАКУРСІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ)
    Михайло Наєнко. СПЕЦИФІКА ПИСЬМЕННИЦЬКОЇ ПРАЦІ (ІВАН ФРАНКО)
    Тарас Пастух. НАПРЯМИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ ТА ІВАН ФРАНКО
    Юрій Прадід, Любов Самойлович. СПОСОБИ ТЛУМАЧЕННЯ ЗНАЧЕННЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ЗБІРЦІ І.ФРАНКА "ГАЛИЦЬКО-РУСЬКІ НАРОДНІ ПРИПОВІДКИ"
    Мар'яна Стринаглюк. ФРАНКОВА КОНЦЕПЦІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
    Іван Ціхоцький. ТИПОЛОГІЯ ПЕРСОНАЖІВ У ФРАНКОВІЙ ПРОЗІ (ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ)

ТЕКСТИ І КОНТЕКСТИ

    Микола Ільницький. ТУГА ЗА ГЕРОЇЧНИМ: ІВАН ФРАНКО І ДМИТРО ДОНЦОВ
    Ольга Кравець. ДО ІСТОРІЇ ВЗАЄМИН ВОЛОДИМИРА БАРВІНСЬКОГО З ІВАНОМ ФРАНКОМ
    Микола Крупач. КАЇН: ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ В ПОЕМАХ І.ФРАНКА ТА В.СОСЮРИ (МЕТАФІЗИЧНИЙ ТА ІСТОРІОСОФІЧНИЙ АСПЕКТИ)
    Ірина Роздольська. ФРАНКОВА ПРИСУТНІСТЬ У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ БОЙОВИКІВ УПА

ПУБЛІКАЦІЇ

    Ярослава Мельник. ІЗ "ПАКОСНОГО РОДУ ЛІТЕРАТУРИ": НЕПОМІЧЕНІ РЕЦЕНЗІЇ ІВАНА ФРАНКА
    Франко І. А.И.АЛМАЗОВ. ВРАЧЕВАЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ. К МАТЕРИАЛАМ И ИССЛЕДОВАНИЯМ ПО ИСТОРИИ РУКОПИСНОГО РУССКОГО ТРЕБНИКА
    Франко І. А.И.СОБОЛЕВСКИЙ. НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О ДРЕВНЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
    Франко І. В.М.ИСТРИН. ИЗ ОБЛАСТИ ДРЕВНЕ-РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
    Франко І. В.М.ИСТРИН. К ВОПРОСУ О ГАДАТЕЛЬНЫХ ПСАЛТЫРЯХ. ПО ПОВОДУ КНИГИ М.СПЕРАНСКОГО "ГАДАНИЯ ПО ПСАЛТЫРИ"
    Франко І. ДРЕВНЕРУССКИЕ СКАЗАНИЯ О ПТИЦАХ, СООБЩЕНИЕ ХРИСАНФА ЛОПАРЕВА
    Франко І. Н.И.ПЕТРОВ. ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ СОБРАНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОРОДЕ КИЕВЕ

Редакційна колегія

    д-р філол. наук, проф. Т.Салига (відп. ред.); канд. філол. наук, доц. Л.Бондар (заст. відп. ред.); канд. філол. наук, доц. М.Гнатюк (заст. відп. ред.); д-р. філол. наук. проф. І.Денисюк; д-р філол. наук, проф. Л.Міщенко; д-р філол. наук, проф. Р.Гром'як; д-р філол. наук, проф. М.Ільницький; д-р філол. наук, проф. Б.Мельничук; д-р філол. наук, проф. Л.Рудницький; д-р філол. наук, проф. Л.Голомб; канд. філол. наук, проф. З.Гузар; канд. філол. наук. доц. С.Хороб.
    Попередня сторінка Наступна сторінка

© 2005 Розробка та підтримка сайту Юлія ГУЛЬОВАТА  juli_g@bk.ru
підбір інформації Андрій Вовчак