ДО ЮВІЛЕЮ ІВАНА ФРАНКА
1856 - 2006

 ВЕБ-СТОРІНКА  ФІЛОЛОГІЧНОГО  ФАКУЛЬТЕТУ  ЛЬВІВСЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ  ІМЕНІ  ІВAНА  ФРАНКА


Яко син селянина, вигодований твердим мужицьким хлібом, я почуваю себе до обов’язку віддати працю свого життя тому простому народові. Вихований у твердій школі, я відмалку засвоїв собі дві заповіді. Перша, то було власне почуття того обов’язку, а друга, то потреба ненастанної праці”.
Іван ФРАНКО. 1898

Головна сторінка факультету    


Головна сторінка
Назустріч ювілею
Конференції та семінари
Біографія Франка
Творчість Франка
Франківська галерея
Мистецька франкіана
Львівська франкознавча школа
Франкознавча бібліотека
Лінки

ТВОРЧА СПАДЩИНА ІВАНА ФРАНКА
(жанрово-хронологічний огляд)

ПОЕЗІЯ
    Поетичні збірки:
    1. "Баляди і роскази" (1876)
    14 віршів
    2. "З вершин і низин" (1887)
    3. "З вершин і низин" (2-е, перероблене й доповнене видання) (1893)
    Переднє слово. - De profundis: Гімн. Замість пролога. - Веснянки. - Осінні думи. - Скорбні пісні. - Нічні думи. - Думи пролетарія. - Excelsior! - Профілі і маски: Поезія. - Поет. - Україна. - Картка любові. - Знайомим і незнайомим. - Оси. - Сонети: Вольні сонети. - Тюремні сонети. - Галицькі образки. - Жидівські мелодії. - Панські жарти. - Легенди: Смерть Каїна; П'яниця; Цар і аскет. Індійська легенда.
    4. "Зів'яле листя. Лірична драма" (1896)
    Передмова. - Перший жмуток (1886-1893). - Другий жмуток (1895). - Третій жмуток (1896).
    5. "Мій Ізмарагд" (1898)
    Передмова. - І. Поклони. - ІІ. Паренетікон. - ІІІ. Притчі. - ІV. Легенди. - V. По селах. - VІ. До Бразилії.
    6. "Із днів журби" (1900)
    Із днів журби. - Спомини. - В плен-ері. - Іван Вишенський. Поема. - На Святоюрській горі.
    7. "Semper tiro" (1906)
    Semper tiro; Сонет; Моєму читачеві. - Буркутські станси. - Лісова ідилія. Поема. - Нові співомовки. - На старі теми. - Із книги Кааф. - Страшний суд.
    8. "Давнє і нове" (2-е, "побільшене" видання збірки "Мій Ізмарагд") (1911)
    Переднє слово. - Поклони. - Паренетікон. - Притчі. - Легенди. - Із злоби дня. Із тридцятиліття 1878-1907 (у т.ч. Вольні вірші.). - Гімни і пародії.
    9. "Вірші на громадські теми" (1913)
    10. "Із літ моєї молодости. Збірка поезій Івана Франка з п'ятиліття 1874-1878" (доповнене і відредаговане автором перевидання збірки "Баляди і роскази") (1914)
    ПОЕЗІІ, ЩО НЕ ВВІЙШЛИ ДО ЗБІРОК

    Невиданими залишилися
    збірка ранньої Франкової лірики дрогобицького періоду (підготовлена у 1875 році, згодом, за свідченням автора, ним спалена; містила 66 поезій у 3-х розділах: 1) оди і елегії, 2) поезії епічні і епічно-ліричні (переклади і переспіви), 3) пісні і газелі) та
    ювілейна (до 60-ліття) збірка поезій Івана Франка 1916 року, роботу над якою він не завершив (втрачена, імовірно, у 1940 році). Назви обох збірок не збереглися.


П'ять зрізів естетичної свідомості у поезії Івана Франка
зі своєрідними художніми картинами світу й притаманною їм проблематикою та поетикою
(за В.Корнійчуком):

    1. Лірика романтичного ідеалізму (1873-1876 рр.)
    2. Поезія пророцтва і бунту (1876-1889 рр.)
    3. Філософія "болю існування" (1890-1900 рр.)
    4. Трансцендентність художнього слова (1901-1906 рр.)
    5. Поезія духовної катастрофи (1907-1916 рр.)


    Поеми:
    Єдина збірка - "Поеми" (1899) ("Істар", "Сатні і Табубу", "Бідний Генріх", "Поема про білу сорочку", "Похорон").
    Окремими виданнями за життя Франка виходили поеми "Смерть Каїна" (1889), "Сурка" (1890), "Лис Микита" (1891, 1896, 1902, 1909 (всі у Львові), 1914 (Київ) - усього 5 видань, з них 4 перші - авторизовані), "Пригоди Дон-Кіхота" (1892, 1899, 1913), "Панські жарти" (1893, 1911), "Абу-Касимові капці" (1895, 1902 (Львів), 1899 (Черкаси), "П'яниця" (1896), "Коваль Бассім" (1901), "Мойсей" (1905, 1913 (Львів), 1916 (Київ - неавторизоване), "Цар і аскет" (1910), "Іван Вишенський" (1911).


Жанрово-тематична класифікація поем Івана Франка
(за акад. О.Білецьким):

    1. Соціально-побутові епічні поеми та віршовані оповідання ("Про багача, що їздив біду купувати" (1877, незакінчена), "Історія товпки солі" (1879, незакінчена), "Історія мідяного крейцара" (1879, незакінчена), "Матрона-комірниця" (1881), "Панські жарти" (1887), поеми з циклу "Жидівські мелодії" ("Сурка", "У цадика", "З любові", "По-людськи"(усі 1889) та циклу "Галицькі образки" (уривки з поем "Різуни" ("Голод") (1880, незакінчена), "Марійка" (1885, незакінчена) та "Нове життя" (1883-1893, незакінчена); "Лісова ідилія" (1900-1903, незакінчена, генетично пов'язана з поемою "Нове життя")
    2. Сатиричні поеми ("Сон князя" (1877, незакінчена), "Ботокуди" (1880), "Вандрівка русина з Бідою" (1893); до цієї групи відносять також сатиричну поему-казку "Лис Микита" (1890)
    3. Історичні поеми ("На Святоюрській горі", "Ор і Сирчан" ("Євшан-зілля") (1915), "Кончакова слава" (1916)
    4. Фольклорні поеми (поетичні обробки східних казок та сюжетів міжнародного характеру: "Лис Микита" (1890), "Пригоди Дон-Кіхота" (1891), "Бідний Генріх" (1891), "Абу-Касимові капці" (1895), "Істар", "Сатні і Табубу", "Поема про білу сорочку" (усі 3 - кінець 90-х років), "Коваль Бассім" (1900)
    5. Філософські поеми ("Наймит" (1878, незакінчена), "Рубач" (1882), "Ex nihilo. Монолог атеїста" (1885), "Святий Валентій" (1885), "Смерть Каїна" (1888), "Цар і аскет" (1892), "Похорон" (1897), "Іван Вишенський" (1898), "Страшний суд" (бл. 1905-6), "Мойсей" (1905)
    + "П'яниця" (1892), "Терен у нозі" (1907, 1913-1914), "Легенда про святого Маріна" (1897-1914), уривки та фраґменти "Ольга" (1875), "Самійло Кішка" (1875), "Де є в світі правда?" (1878-9), "Снігова казка" (1880-1881)


На початок  


ПРОЗА
    Мала проза
    "Новелістичний Декамерон Івана Франка" (за визначенням І.Денисюка) - 18 збірок оповідань та новел, з них 10 - оригінальних за складом, тобто утворені з оповідань, які вперше друкувалися разом в окремому виданні (позначені римськими цифрами). Решта збірок становить собою вибір оповідань з попередніх збірок з додатком кількох творів, що публікувалися вперше у складі збірки.
    1. "Борислав. Картини з життя підгірського народу" (1877) (І)
    Вступне слово. - Ріпник.
- На роботі. - Навернений грішник.
    2. "Галицькі образки" (1885) (ІІ)
    Малий Мирон. - Грицева шкільна наука. - Оловець. - Schonsreiben.
    3. "В поті чола. Образки з життя робучого люду" (1890)
    М.Драгоманов. Переднє слово. - Відривок з листа до М.Драгоманова. - Оповідання: Лесишина челядь. - Два приятелі. - Муляр. - Малий Мирон. - Грицева шкільна наука. - Оловець. - Schonsreiben. - На дні. - Сам собі винен. - Слимак. - Добрий заробок. - Хлопська комісія. - Історія моєї січкарні. - Цигани. - Ліси і пасовиська. - Довбанюк. - Домашній промисл. - Маніпулянтка. - До світла! - Між добрими людьми.
    4. "Obrazki galicijskie" (1897)
    Nieco o sobie samym. - Dwai przyjaciele. - Historja mojej sieczkarni. - Hawa. - Jeden dzien z zycia ulicznikow lwowskich. - Panta?acha. (Частина тиражу вийшла без передмови).
    5. "Коли ще звірі говорили. Казки для дітей" (1899) (ІІІ)
    Передмова. - Осел і Лев. - Старе добро забувається. - Лисичка і Журавель. - Лисичка і Рак. - Лис і Дрозд. - Заєць і Їжак. - Королик і Медвідь. - Вовк війтом. - Заєць і Медвідь. - Ворона і Гадюка. - Три міхи хитрощів. - Вовк, Лисиця і Осел. - Лисичка-черничка. - Мурко і Бурко. - Лисичка-кума. - Війна між Псом і Вовком. - Фарбований Лис. - Ворони і Сови. - Байка про байку.
    6. "Полуйка і інші бориславські оповідання" (1899)
    Полуйка. - Ріпник. - Вівчар.
    7. "Сім казок" (1900) (ІV)
    Рубач. - Казка про Добробит. - Звірячий бюджет. - Історія кожуха. - Свинська конституція. - Острий-преострий староста. - Історія одної конфіскати.
    8. "Староруські оповідання" у 3-х книжечках товариства "Просвіта" (1900) (V)
    Вип. 1: Переднє слово. - 1. Оповідання про смертну трубу і чотири скриньки. - 2. Оповідання про однорічних царів. - 3. Оповідання про царя Аггея. - 4. Оповідання про лакомого опікуна.
    Вип. 2: 5. Оповідання про половчина. - 6. Оповідання про чоловіка, що позичав Богу.
    Вип. 3: 7. Оповідання про розбійника Флавіана. - 8. Оповідання про каменяра Евлогія.
    9. "Добрий заробок і інші оповідання" (1902)
    Передмова. - Добрий заробок. - Муляр. - Сам собі винен. - Слимак. - Історія моєї січкарні. - Домашній промисл. - Довбанюк.
    10. "Панталаха і інші оповідання" (1902)
    Передмова. - Панталаха. - Хлопська комісія. - В тюремнім шпиталі.
    11. "З бурливих літ" (1903) (VІ)
    Передмова. - Різуни. - Гриць і панич.
    12. "Малий Мирон і інші оповідання" (1903)
    Передмова. - Малий Мирон. - Грицева шкільна наука. - Оловець. - Schonsreiben. - Отець гуморист. - Гірчичне зерно. - Борис Граб.
    13. "Маніпулянтка і інші оповідання" (1904)
    Маніпулянтка. Лесишина челядь. - Між добрими людьми. - Чи вдуріла?
    14. "На лоні природи і інші оповідання" (1905) (VІІ)
    На лоні природи. - Микитичів дуб. - Яндруси. - Дріада. - Щука. - Odi profanum vulgus. - Мавка. - Під оборогом. - Мій злочин. - У столярні. - Поєдинок. - Поки рушить поїзд. - Сойчине крило.
    15. "Місія. Чума. Казки і сатири" (1906) (VІІІ)
    Місія. - Чума. - Казки і сатири: 1. Куди діваються старі роки. - 2. Як пан собі біди шукав. - 3. Як русин товкся по тім світі. - 4. Наша публіка. - 5. Свиня. - 6. Як то Згода дім будувала. - 7. Доктор Бессервіссер. - 8. Із галицької "Книги Битія". - 9. Бодяки. - 10. Хома з серцем і Хома без серця.
    16. "Батьківщина і інші оповідання" (1911) (ІХ)
    Переднє слово. - Батьківщина. - Вугляр. - Вільгельм Тель. - Геній. - Гершко Гольдмахер. - Гава і Вовкун. - Пироги з черницями. - Задля празника.
    17. "Панщизняний хліб і інші оповідання" (1913)
    Переднє слово. - Панщизняний хліб. - Ліси і пасовиська. - Цигани. - Історія кожуха.
    18. "Рутенці. Типи галицьких русинів із 60-тих та 70-тих рр. мин. в." (1913) (Х)
    Переднє слово. - І. Молода Русь. - ІІ. Звичайний чоловік. - ІІІ. Знеохочений. - ІV. Патріотичні пориви.


    Велика проза (повісті та романи)
    10 творів великої прозово-розповідної жанроформи - 5 повістей та 5 романів (за Т.Пастухом):
    1. "Петрії і Довбущуки" (1-а редакція - 1875-1876, 2-а ред. - 1909-1912) - І роман
    2. "Boa constrictor" (журнальна публікація 1878; окреме видання зі сюжетно-композиційними та мовно-стилістичними змінами -1884; нова ред. - 1905-1907) - повість
    3. "Борислав сміється" (1880-1881, незакінчений) - ІІ роман
    4. "Захар Беркут" (1883) - повість
    5. "Не спитавши броду" (1885-1886, незакінчений) - ІІІ роман
    6. "Лель і Полель" (1887) - ІV роман
    7. "Для домашнього вогнища" (1892) - повість
    8. "Основи суспільності" (1894-1895) - повість
    9.
"Перехресні стежки" (1900) - V роман
    10. "Великий шум" (1907) - повістьТипологія героїв у романістиці Івана Франка
(за Т.Пастухом):

    образ "нової людини" (Ісаак Бляйберг-Довбущук та Андрій Петрій (І); Бенедьо Синиця (ІІ);Борис Граб (ІІІ); брати Владко та Начко Калиновичі (ІV); Євген Рафалович (V)
    образ "фатальної жінки" (Дозя Кралінська (І); Міхонська (ІІІ) і Густя Трацька; Реґіна Киселевська (ІV); Реґіна Твардовська (V)
    "злодійський" тип (Невеличкий (І); Шварц і Шнадельський (V)
    тип "жидівської п'явки" (Хаїм, Герш-Григорій; Герман Ґольдкремер, Леон Гаммершляг, Іцик Баух, Мортко; брати Ґава і Вовкун Діамантенбауми)
    тип єврея-"бджоли" (Ісаак Бляйберг; Ваґман)
    патологічний тип (Демко Довбущук і його дружина; Ґотліб; пан Ремба; Стальський)Ідейно-тематичні цикли прози Івана Франка
(за акад. О.Білецьким):

    1. Бориславський цикл
    2. Селянський цикл
    3. Тюремний цикл
    4. Автобіографічні твори про дітей
    5. Твори з життя інтеліґенції
    6. Сатиричні оповідання і казки
    7. Історична белетристика

    Художнє відображення давнього минулого ("Захар Беркут")
    Твори про недавнє минуле Галичини (часи панщини та революції 1848 року)
    8. Гуцульський цикл
    9. Любовні історії у прозі
На початок  


ДРАМАТУРГІЯ
    Ранні драматичні спроби:
    1. "Югурта" (1873) - незакінчена польськомовна віршована драма (збереглися 2 і 3 акти, 1 втрачено)
    2. "Ромул і Рем" (1873) - драматичний епізод-сцена (не зберігся)
    3. "Три князі на один престол" (1874) - історична драма з часів Київської Русі
    4. "Славой і Хрудощ" (1875) - незакінчена історична драма на 5 дій
    5. "Жаби" (1878-1879) - "триактова комедія політично-літературна"

    4 великих драматичних твори зрілого періоду творчості:
    1. "Рябина" (1 ред. - 1886, 2-а - кін.1893 - поч.1894) - комедія на 3 дії "з життя підгірського народу"
    2. "Украдене щастя" (1891-1893, першоназва "Жандарм", перша інсценізація - 16 листопада 1893 у театрі "Руської бесіди", першодрук 1894 в "Зорі", окремі видання 1894 і 1901 (Львів) та 1909 (Київ - неавторизоване) - соціально-психологічна драма (трагедія) в 5 діях
    3. "Учитель" (грудень 1893 - І пол. 1894, першодрук 1896) - комедія на 3 дії
    4. "Сон князя Святослава" (першодрук 1895) - романтична віршована драма-казка в 5 діях

    6 одноактних п'єс:
    1. "Послідній крейцар" (1879)
    2. "Будка ч.27" (1893-1897; першодрук 1902)
    3. "Кам'яна душа" (1895) - романтична віршована п'єса на 1 дію
    4. "Майстер Чирняк" (напис. 1894, надрук. 1902) - одноактна комедія
    5. "Суд святого Николая" (першодрук 1895) - "драматичний образок" для дітей
    6. "Чи вдуріла?" (1904) - драматична сцена

На початок  

Контактні адреси: ЛНУ імені Івана Франка
вул. Університетська, 1, м.Львів, 79000
e-mail: filology@franko.lviv.ua
При використанні матеріалів веб-сторінки посилання обов'язкові.

© Координатор проекту, науковий редактор
Богдан Тихолоз
© Створення сторінки Юлія Гульовата