Головна сторінка     НОВИНИ      Switch to English

 

Теорія і практика викладання української мови як іноземної

видає філологічний факультет

Львівського національного університету імені Івана Франка з 2006 року
 

 


Випуск 5


Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Збірник наукових праць.
Львів, 2010. Випуск 5. 228 с.

У збірнику вміщено наукові статті, присвячені теоретичним питанням і практичним проблемам викладання української мови як іноземної. Розглянуто особливості організації процесу навчання української мови в чужомовній аудиторії, висвітлено деякі лінгвокраїнознавчі аспекти, з’ясовано проблеми міжкультурної комунікації та особливості викладання фонетики, лексики, граматики, стилістики української мови, розкрито роль тексту, проаналізовано засоби формування комунікативної компетенції в процесі викладання української мови як іноземної.

 


Випуск 4


Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Збірник наукових праць.
Львів, 2009. Випуск 4. 288 с.

У збірнику вміщено наукові статті, присвячені теоретичним питанням і практичним проблемам викладання української мови як іноземної. Розглянуто особливості організації процесу навчання української мови в чужомовній аудиторії, висвітлено деякі лінгвокраїнознавчі аспекти, з’ясовано проблеми міжкультурної комунікації та особливості викладання фонетики, лексики, граматики, стилістики української мови, розкрито роль тексту, проаналізовано засоби формування комунікативної компетенції в процесі викладання української мови як іноземної.

 


Випуск 3


Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Збірник наукових праць.
Львів, 2008. Випуск 3. 342 с.

У збірнику вміщено наукові статті, присвячені теоретичним питанням і практичним проблемам викладання української мови як іноземної. Розглянуто особливості організації процесу навчання української мови в чужомовній аудиторії, висвітлено деякі лінгвокраїнознавчі аспекти, з’ясовано проблеми міжкультурної комунікації та особливості викладання фонетики, лексики, граматики, стилістики української мови, розкрито роль тексту, проаналізовано засоби формування комунікативної компетенції в процесі викладання української мови як іноземної.

 


Випуск 2


Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Збірник наукових праць.
Львів, 2007. Випуск 2. 306 с.

У збірнику вміщено наукові розвідки, присвячені актуальним проблемам викладання української мови як іноземної. Розглянуто методичні засади вивчення фонетики, лексики, граматики української мови, з’ясовано роль лінгвокраїнознавчого аспекту та міжкультурної комунікації у процесі навчання чужої мови, проаналізовано форми, методи і засоби викладання української мови в іншомовній аудиторії. Подано рецензії на сучасні підручники з вивчення іноземної мови.
 


Випуск 1


Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Збірник наукових праць.
Львів, 2006. Випуск 1. 252 с.

У збірнику вміщено наукові статті, присвячені
актуальним проблемам викладання української мови як іноземної. Розглянуто методичні засади вивчення української мови як іноземної, проблеми викладання фонетики, лексики, граматики, проаналізовано національно-культурну специфіку мовних одиниць різних рівнів, особливості практики викладання української мови в чужомовній аудиторії.

 

 


 

© 2005 Розробка та підтримка сайту - Юлія ГУЛЬОВАТА
Розміщення інформації -
Андрій Вовчак