ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИКЛАДАННЯ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЯК ІНОЗЕМНОЇ

 

Збірник наукових праць

 

ВИПУСК 2

 

Львів – 2007

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА

 

 

І. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

 

Лариса Селіверстова. Лінгвістична та психологічна основа навчання української мови як іноземної.

Богдан Сокіл. Методи вивчення української мови як іноземної та їх характеристика.

Соломія Бук. Учнівські корпуси в методиці викладання іноземної мови.

Ірина Процик. Презентація нової лексики в лінгводидактиці для чужоземців.

Зоряна Мацюк. Лінгвістичні основи методики викладання граматики української мови як іноземної.

Ніна Станкевич. Види мовленнєвої діяльності в аспекті лінгводидактики.

Олександра Антонів. Дистанційне вивчення мови: проблеми та методи.

Алла Недашківська. Інтернет як педагогічний засіб при оволодінні мовою та набутті мовної компетенції: на прикладі української мови.

Данута Мазурик. Використання ілюстративних дескрипторів Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (РРЄ) в курсі української мови як іноземної.

Марина Мовчан. Структура заняття з української мови як іноземної. Роль і функції викладача у процесі викладання української мови.

Ігор Довгий. Інструментальні засоби дистанційного вивчення мови як іноземної.

 

 

ІІ. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

 

Дарія Добрусинець. Етнолінгвістичний аспект назв спорідненості.

Зоряна Василько. Лінгвокраїнознавчий потенціал назв пам’ятних місць України.

Ольга Кровицька. Історична лексика в курсі української мови як іноземної.

Галина Тимошик. Біблієконотоніми сучасної української мови у лінгводидактичному аспекті.

Оксана Андрусишин. Назви українських оберегів у лінгвокраїнознавчому аспекті.

Наталія Яніцька. Вивчення соматичної лексики в курсі української мови як іноземної.

Галина Наконечна. Дидактичні особливості фразеологічних богословізмів у вивченні української мови як іноземної.

Наталія Ядловська. Фразеологічний матеріал української мови в чужомовній аудиторії.

 

 

ІІІ. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

 

Тетяна Космеда. Теорія міжкультурної комунікації в проекції на особистість Івана Франка.

Каті Бруннер. „Interkulturelles Lernen” як аспект вивчення іноземної мови.

Алла Паславська. Невербальне заперечення в міжкультурній комунікації.

Міхаела Кастінґер, Олександра Антонів. Проблеми міжкультурної комунікації у сфері ділового мовлення.

Ярослава Прихода. Лексема європейський у міжкультурній комунікації.

 

 

ІV. ФОНЕТИКА, ЛЕКСИКА, ГРАМАТИКА У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

 

Ярослав Гаврилишин, Володимир Пілецький. Порівняльна характеристика українського і німецького консонантизму: лінгводидактичний аспект.

Оксана Лялька. Явище фонетичної інтерференції при вивченні української мови в арабомовній аудиторії.

Алла Кравчук. Керування в українському синтаксисі: проблеми викладання полякам, що вивчають українську мову як іноземну.

Галина Чуба. Вплив міжмовного трансферу на процес засвоєння.

Оксана Баранівська. Українсько-польська орфографічна, граматична і лексична інтерференція в навчанні української мови як іноземної.

Олена Синчак. Труднощі вивчення української мови в польськомовній аудиторії.

Галина Прісовська. Багатозначність в аспекті викладання української мови як іноземної.

Марія Джура. Порівняльно-зіставний аналіз у вивченні категорії відмінка.

Оксана Туркевич. Вивчення лексики української мови на текстовій основі у процесі навчання української мови як іноземної.

Тетяна Лагута. Про діалог як форму прояву мовленнєвої діяльності студента.

Ольга Сослюк. Ситуативність діалогічного мовлення в лінгводидактичному аспекті.

Przemysław Joźwikiewicz. Przekład a proces nauzania języka ukraińskiego.

Світлана Шевченко. Художній текст в курсі української мови як іноземної.

Людмила Васильєва. Концепція підручника з іноземної мови.

Албена Стаменова. Перший підручник з української мови в Болгарії.

Алла Татаренко. Україністика в Бєлградському університеті: проблеми і перспективи.

Оленка Білаш. Розробка навчальних ресурсів українською мовою для учнів 4-6 класів: труднощі та успіхи.

Александра Мурас. Викладання української мови як іноземної в Університеті імені Адама Міцкевича в Познані.

Галина Тимошик, Ірина Процик. Лінгвокраїнознавчий словник власних назв у системі викладання української мови для чужоземної аудиторії (на матеріалі астрономічних назв).

Анна Середницька. Ідеографічні словники та перспективи їхнього використання (на матеріалі ідеографічного словника дієслів переміщення сучасної української мови).

Наталя Ковальова. Активізація методів роботи з розвитку зв’язного мовлення у процесі викладання української мови як іноземної.

Лариса Чернишова. Навчальна дискусія – один із прийомів формування навичок непідготовленого зв’язного мовлення.

Оксана Кучерява. Базова система вправ із формування дискурсивної компетенції у студентів-філологів.

 

 

V. РЕЦЕНЗІЇ

 

Ірина Кочан. Вивчаймо хорватську!

Олександра Біленька-Свистович. Зміст і структура підручників для навчання мови як іноземної (початковий етап).