Головна сторінка     НОВИНИ
 

 

На філологічному факультеті працюють такі спеціалізовані вчені ради:

 

Спеціалізована вчена рада Д 35.051.13 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальностями:

10.01.01 - українська література;
10.01.06 - теорія літератури;

10.01.07 - фольклористика

 

Голова спеціалізованої вченої ради - Микола Ільницький, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради - Любомир Сеник, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту літературознавчих студій Львівського національного університету імені Івана Франка.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради - Святослав ПИЛИПЧУК, кандидат філологічних наук, доцент, директор Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка ул. Університетська, 1, ауд. 305, тел. 239-43-98).

 


 

Спеціалізована вчена рада К 35.051.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальності:

10.02.01 - українська мова

 

Голова спеціалізованої вченої ради - Олександра Сербенська, доктор філологічних наук, професор кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради - Галина Мацюк, доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради - Уляна Добосевич, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Університетська, 1, ауд. 234, тел. 239-47-17)

 

 


 

© 2005 Розробка та підтримка сайту - Юлія ГУЛЬОВАТА
Розміщення інформації -
Андрій Вовчак