Головна сторінка
 

Юлія САГАТА

 

мовознавець, асистент

 

Народилася 12 вересня 1984 року у м. Золочів Львівської області.

2006 року закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка.

 

Читає курси:

 • Сучасна польська мова;

 • Фонетика сучасної польської мови;

 • Лексикологія сучасної польської мови;

Сфера наукових зацікавлень: займається дослідженням лексикографічного опрацювання та функціонування анімалістичної фразеології у сучасній польській мові.

 

 

 

 

Основні публікації:

 

Статті:

 1. Сагата Ю.І. Специфіка лексикографічного опису семантики фразеологізмів у польських словниках (на матеріалі фразеологізмів з анімалістичним компонентом) // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского: Научный журнал. Серия «Филология». – 2007. – Том 20(59). №6. – С. 118-125.

 2. Сагата Ю.І. Кіт у польській та українській фразеології // Проблеми слов’янознавства –  Вип. 57 – 2008 – С. 282-290.

 3. Сагата Ю.І. Собака у мовній картині світу поляків і українців (на матеріалі фразеології) // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті ак. Л. Булаховського: Збірник наукових праць. – Випуск 7. – Київ: ВЦ «Просвіта», 2007. – C 211-218.

 4. Ptaki w polskiej a ukraińskiej frazeologii // Postscriptum polonistyczne. – 2009. - № 1 (3). – S. 143-153.

 5. Польські фразеологізми з компонентом BYK: лексикографічне опрацювання та  функціонування в текстах // Мовознавчі студії: Фразеологізм і слово у тексті і словнику (за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції на пошану 75-річчя від дня народження професора Мар’яна Демського). – Дрогобич, 2010. – Вип. 2. – С. 348-350.

 6. Розширення сполучуваності фразеологізмів з анімалістичним компонентом у сучасній польській мові // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского: Научный журнал. Серия «Филология. Социальные комуникации». – 2009. – Том 22(61). №4 (1). – С. 104-112.

 7. Анімалістична фразеологія у вивченні мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 157-172. 

 8. Типи інновацій у польській анімалістичній фразеології // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 154-162.

 9. Сагата Ю. Антропоцентричність польської та української анімалістичної фразеології / Ю. Сагата // Мова і культура. – 2009. – Вип. 12. – Т. VIII (133). – C. 92–101.

Переклади:

 1. Новацький Т. В.. Рука, що творить (переклад українською Сагата Ю.І., Родик Ю.Б.). – Львів: Літопис, 2007. – 88 с.

 
 

© 2005 Розробка та підтримка сайту - Юлія ГУЛЬОВАТА
Розміщення інформації
-
Андрій Вовчак