Головна сторінка     НОВИНИ

Загальні відомості

історія факультету
програма розвитку
Університету - 350

Структура факультету

деканат
вчена рада факультету
кафедри
інститути, лабораторії

Наукова робота

конференції
наукові семінари
видання
спеціалізовані вчені ради

Навчальний процес

абітурієнтові
студентові
бакалаврські програми
магістерські програми
навчальні практики

Виховна робота

Студентcьке життя

студентське самоврядування
студентська газета "Ярослов"

Міжнародна літня школа української мови та країнознавства

 

 

Адреса кафедри: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, ауд.233
                              тел. +38032 239 43 55,
e-mail: ukrinos@franko.lviv.ua

Завідувач кафедри: доктор філологічних наук, професор Ірина КОЧАН

 


 

Інформація про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри

Ірина КОЧАН - доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри
Леся ДУДА - кандидат філологічних наук, асистент
Зоряна МАЦЮК (КАСПРИШИН) - кандидат філологічних наук, доцент
Богдан СОКІЛ - кандидат філологічних наук, доцент
Ніна СТАНКЕВИЧ - кандидат філологічних наук, доцент
Галина ТИМОШИК - кандидат філологічних наук, доцент
Наталія ХІБЕБА - кандидат філологічних наук, доцент
Данута МУЗУРИК - кандидат філологічних наук, доцент
Тетяна ШЕМБЕРКО - кандидат філологічних наук, доцент
Ірина КМЕТЬ - кандидат філологічних наук, доцент
Дарія ЯКИМОВИЧ-ЧАПРАН - кандидат філологічних наук, доцент
Леся АНТОНІВ - старший викладач
Мирослава БАЛІЦЬКА - асистент
Людмила ГАВРИЛОВСЬКА - асистент
Дарія ДОБРУСИНЕЦЬ - асистент
Віра КУЖЕЛЮК - асистент
Олена СЛОБОДЗЯНИК - асистент
Оксана ТУРКЕВИЧ - кандидат філологічних наук, доцент
Андрій ЧУЛАЄВСЬКИЙ - асистент
Адріана ЧУЧВАРА - кандидат філологічних наук, асистент
 

Основні навчальні курси та спецкурси

Міжнародні зв’язки

Критерії оцінювання знань студентів

План роботи науково-методичного семінару

Програма з української мови для вступників до аспірантури на 2009 рік

 

 


 

Інформація про кафедру

 

Кафедру українського прикладного мовознавства відкрито ухвалою Вченої ради Львівського державного університету імені Івана Франка 22 червня 1996 року.

Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціалізації "Українська мова як іноземна". На ній проходять стажування з української мови як іноземної та ділової української мови викладачі з України та із-за кордону.

 


 

Основні навчальні курси та спецкурси
 

Основні навчальні курси:

 • Українська мова за професійним спрямуванням (типова програма навчальної дисципліни).

 • Українська мова як іноземна (для іноземних студентів, аспірантів та пошукувачів).

 • Сучасна українська літературна мова (для слухачів факультету доуніверситетської підготовки).

 • Етика ділового спілкування.

 • Риторика.

 • Культура української мови.

 

Тематика спецкурсів зі спеціалізації "Українська мова як іноземна":

 • Лінгвокраїнознавство

 • Основи методики викладання української мови як іноземної

 • Методика викладання української мови як іноземної (фонетики, лексики, граматики, різних типів мовлення)

 • Теорія комунікації в практичному курсі української мови як іноземної

Тематика спецсемінарів зі спеціалізації "Українська мова як іноземна":

 • "Лексика української мови в національно-культурному аспекті"

 • "Функціонально-комунікативне вивчення фонетики і лексики української мови як іноземної"

 • Лінгводидактичні основи викладання граматики і типів мовлення української мови як іноземної

Співробітники кафедри працюють над колективною темою "Науково-методична концепція викладання української мови як іноземної".

 


 

Міжнародні зв’язки

Кафедра підтримує наукові зв’язки з Інститутом слов’янської філології Вроцлавського університету, кафедрою україністики Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща), Інститутом слов’янської філології Університету імені Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін), кафедрою української мови та літератури Університету ім. А.Руссо (м. Бельці, Молдова), з Канадійським інститутом українських студій в Альбертському університеті.

 


 

 

© 2005 Розробка та підтримка сайту - Юлія ГУЛЬОВАТА
Розміщення інформації -
Андрій Вовчак