Головна сторінка     НОВИНИ
 

 

Діалектологічна практика

 

Згідно з навчальним планом студенти українського відділення філологічного факультету проходять діалектологічну практику на другому курсі.

Вона відбувається у формі експедиційних виїздів у різні регіони України, розпочинається після завершення літньої екзаменаційної сесії і триває перші три тижні липня.

Під час проведення практики студенти повинні поглибити знання з української діалектології, ознайомитися з конкретними говорами і говірками української мови, з’ясувати їхні фонетичні, морфологічні, синтаксичні та лексичні особливості.

Діалектологічна практика дає студентам перші навики роботи в польових умовах, прищеплює їм знання та вміння, потрібні для майбутньої педагогічної та наукової діяльності.

Записи діалектного мовлення є свіжим і в багатьох випадках надійним джерелом для вивчення української діалектології, історії української мови.

Кращі матеріали діалектологічних експедицій студентів українського відділення філологічного факультету опубліковано у двох хрестоматіях:

  1. Говірки південно-західного наріччя української мови / Упорядник Н. М. Глібчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 155 с.

  2. Українські говірки південно-західного наріччя. Тексти / Упорядник та автор передмови Н. М. Глібчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 238 с.

Програма підготовки і проведення діалектологічної практики

 


 

Фольклористична практика

 

Згідно з навчальним планом студенти філологічного факультету відділення фольклористики проходять три типи фольклористичних практик:

Практики відбуваються у формі експедиційних виїздів у різні регіони України, розпочинаються після завершення літньої екзаменаційної сесії і тривають перші три тижні липня.

Фольклористична практика передбачає такі основні види навчально-дослідницької праці студента:

Програми підготовки фольклористичної практики

  1. Фольклористична експедиційна практика. Програма підготовки й проведення фольклористичної експедиційної практики / Уклали Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. Львів, 2010.

  2. Робоча навчальна програма дисципліни "Фольклористична експедиційна практика" / Уклав Святослав Пилипчук
     

Фольклористичні експедиційні практики Кафедри української фольклористики імені акад. Філарета Колесси

 


 

 

© 2005 Розробка та підтримка сайту - Юлія ГУЛЬОВАТА

Розміщення інформації - Андрій Вовчак