Головна сторінка     НОВИНИ

Загальні відомості

історія факультету
програма розвитку
Університету - 350

Структура факультету

деканат
вчена рада факультету
кафедри
інститути, лабораторії

Наукова робота

конференції
наукові семінари
видання
спеціалізовані вчені ради

Навчальний процес

абітурієнтові
студентові
бакалаврські програми
магістерські програми
навчальні практики

Виховна робота

Студентcьке життя

студентське самоврядування
студентська газета "Ярослов"

Міжнародна літня школа української мови та країнознавства

 

 

Адреса кафедри:

Кафедра польської філології
Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Університетська, 1, ауд. 327
79000, м. Львів, Україна
тел. +38032 239 47 33

Завідувач кафедри: кандидат філологічних наук, професор Алла Кравчук

Графік роботи лаборантів кафедри:

Ірина ШЕВЧИК
Пн.-Пт.: 9.00-13.00 год., 14.00-18.00 год.

 


 

Полоністика у Львівському університеті

Професорсько-викладацький склад кафедри

Алла Кравчук - кандидат філологічних наук, професор.
Остап Сливинський - кандидат філологічних наук, доцент.
Христина Стельмах - кандидат філологічних наук, доцент.
Ірина Фрис – кандидат філологічних наук, асистент.
Євгенія Чирва - старший викладач.
Олександра Біленька-Свистович - асистент.
Юлія Дільна – асистент.
Леся КОРОЛЬ - асистент,

Оксана ЛОЗИНСЬКА - асистент,

Оксана Огорілко – асистент.
Юлія САГАТА – асистент.
Василь Хім'як - асистент.

Лаборанти:

Ірина ШЕВЧИК

 

Видання науковців кафедри

Програми полоністичних навчальних дисциплін (sylabusy)

Міжнародні зв’язки

Тематика науково-методичного семінару кафедри

 


 

Полоністика у Львівському університеті

1 квітня 2004 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка створено кафедру польської філології шляхом поділу кафедри слов’янської філології на дві – кафедру польської філології та кафедру слов’янської філології. На кафедру польської філології перейшли працювати з кафедри слов’янської філології викладачі: доц. Петрухіна Л. Е. (1951-2010), доц. Кравчук А. М., ст. викл. Чирва Є. Ф., а також асистенти: к.ф.н. Стельмах Х. М., Біленька-Свистович Л. В., Вус Н. Й., Гута О. О., Сливинський О. Т., Хім’як В. М. Заівдувач кафедри – Кравчук А.М. Від 2005-2006 навчального року на кафедрі працюють асистенти: Фрис І. Б., Дільна Ю. М., Король Л. Р., Родик Ю. Б., від 2006-2007 – Сагата Ю. І., від 2007-2008 – Огорілко О. В., від 2010-2011 – Лозинська О. Г., протягом 2006-2010 рр. на кафедрі працював лектор Моніка Русін, магістр Сілезького університету в Катовіцах,від 2010-2011 навчального року стажистом на кафедрі є доктор гуманітарних наук Єжи Ковалевський.

Історія розвитку полоністики у Львівському універсетиті детально представлена у статті Алли Кравчук й Андрія Козицького Полоністика у Львівському університеті” (http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzif/2009_10/01.pdf)

 

Наукова робота 

Науковці кафедри здійснють керівництво аспірантами, здобувачами та асистентами, які працюють над дослідженням проблем польського та слов’янського мовознавства й літературознавства. Тематика дисертацій:

Моклиця А.В. “Мовні домінанти художніх стилів польського модернізму” (науковий керівник – доц. Кравчук А. М., захист відбувся 2006 р.);

Фрис І. Б. “Неоміфологізм творчості Тадеуша Новака” (науковий керівник – доц. Петрухіна Л. Е. (1951-2010), захист відбувся 2009 р.);

Дільна Ю. М. “Фразеологічні інновації в сучасній польській прозі” (науковий керівник – доц. Кравчук А. М.);

Зелінська М. З. “Комунікативна компетенція учнів польських суботньо-недільних шкіл західно-українських областей України” (науковий керівник – доц. Кравчук А. М.);

Лозинська О. Г. Польська кінематична фразеологія на позначення емоцій: структура, семантика, функціонування (науковий керівник – доц. Кравчук А. М.);

Огорілко О. В. “Граматичні особливості текстів сучасної польськомовної преси в Україні” (науковий керівник – доц. Кравчук А. М.);

Сагата Ю. І. “Лексикографічна розробка та функціонування польської фразеології з анімалістичним компонентом” (науковий керівник – доц. Кравчук А. М.);

Король Л. Р. “Граматичні особливості польського мовлення учнів шкіл міста Львова з польською мовою викладання” (науковий керівник – доц. Кравчук А. М.);

Нахлік Я. Є. “Топос душі у польській та українській поезії раннього модернізму” (науковий керівник – доц. Петрухіна Л.Е. (1951-2010));

Сачок О. С. “Рецепція польської літератури в Україні (1991-2005)” (науковий керівник – доц. Петрухіна Л. Е. (1951-2010)).

 

На кафедрі польської філології працює науково-методичний семінар. На його засіданнях науковці кафедри обговорюють актуальні проблеми польського літературознавства та мовознавства та методики викладання польської літератури, культури і польської мови як іноземної. У семінарі, крім членів кафедри, беруть участь учені, запрошені з університетів Польщі. Наприклад: проф. Варшавського університету Єжи Бральчик (“Способи інтерпретації дійсності в польських публічних текстах кінця XX – початку XXI століття”), проф. Варшавського університету Кристина Вашакова (“Зіставна семантика: назви барв”), доктор Вроцлавського університету Анна Бужинська-Каменецька (“Тенденції розвитку польської мови на межі тисячоліть”), проф. Сілезького університету Ромуальд Цудак, магістр Сілезького університету Віолетта Гайдук-Гаврон (“Теоретичні аспекти рецепції польської літератури”), проф. Силезького університету Йоланта Тамбор (“Сілезька ідентичність”, “Особливості функціонування польської мови поза межами Польщі”), магістр Силезького університету Марцін Мацьолек (“Сучасні тенденції у польському синтаксисі”), проф. Силезького університету Яцек Вархала (“Механізми психологічної маніпуляції в сучасному рекламному просторі”), проф. Познанського університету ім. Адама Міцкевича Боґуслав Бакула (“Польська література після 1989 р.”, “Релігійні мотиви в сучасній польській літературі”, “Польсько-український культурний діалог в ХХ ст.”), викладач Вроцлавського університету Уршуля Добеш (“Пізнати, зрозуміти та полюбити Польщу. Знання про країну, мову якої вивчаємо, з перспективи сертифікаційних іспитів”), викладач Вроцлавського університету Малґожата Пасєка (“Польсько-український мовний тандем. Пропозиція на найближче майбутнє”), викладач Силезького університету Кароліна Ґрабонь (“Мовна свідомість користувачів Інтернету (на матеріалі дискусій, що ведуться на Інтернет-форумах)”). На засідання наукового семінару з участю польських науковців запрошують і студентів кафедри польської філології.

Від 2009 р. науковці кафедри працюють над темою “Стан і розвиток полоністики в сучасній Україні”. У межах теми зібрано, опрацьовано й опубліковано, у співпраці із Школою польської мови та культури Силезького університету, збірник наукових праць,  присвячений сучасному стану полоністики в Україні (Postscriptum Polonistyczne: Polonistyka i język polski na Ukrainie. – 2009. – Nr 1 (3) (наукові редактори А. М. Кравчук, Й. Тамбор, спільно з М. Русін). Викладачі кафедри займаються науковим редагуванням та рецензуванням шкільних та університетських програм і підручників з польської мови. Чирва Є.Ф., Кравчук А.М., Біленька-Свистович Л.В., Петрухіна Л.Е., Огорілко О.В. є рецензентами низки підручників та програм з польської мови.

 

Навчально-методична робота

Бакалаврські навчальні програми кафедри польської філології передбачають викладання двох основних полоністичних курсів для студентів польського відділення філологічного факультету – “Сучасна польська мова” та “Історія польської літератури”.

Курс “Сучасна польська мова” поділено на вужчі дисципліни:

 • “Фонетика і фонологія” (Чирва Є. Ф., Сагата Ю. І.);

 • “Графіка й орфографія” (Сагата Ю. І., Дільна Ю. М.);

 • “Морфологія (словозміна)” (Кравчук А. М., Дільна Ю. М.);

 • “Словотвір” (Біленька-Свистович Л. В.);

 • “Лексикологія” (Сагата Ю. І., Дільна Ю. М.);

 • “Синтаксис” (Чирва Є. Ф., Огорілко О. В.).

Курс “Історія польської літератури” читають за історичними періодами: середньовіччя, Ренесанс, бароко, Просвітництво, романтизм, позитивізм, “Молода Польща”, міжвоєнне десятиліття (1919 - 1933), сучасна польська література (Сливинський О. Т., Стельмах Х. М., Фрис І. Б.).

Крім згаданих основних курсів, студенти мають такі полоністичні дисципліни:

 • “Теорія і практика перекладу” (викладач кафедри слов’янської філології Лазор О. Я., а також полоністи Чирва Є. Ф., Огорілко О. В.);

 • “Пропедевтичний курс польської літератури” (Сливинський О. Т.);

 • “Історія польської культури” (Сливинський О. Т.);

 • Польський фольклор (викладач кафедри слов’янської філології Лазор О. Я.);

 • “Історія польської мови” (Огорілко О. В.);

 • “Історична граматика польської мови” (старший викладач кафедри слов’янської філології Федик Л. С.).

Крім лекцій та практичних занять з теоретичних курсів, протягом чотирьох років навчання студенти мають практичні заняття з лексико-комунікативного циклу, що передбачають підготовку в аспекті вироблення навичок спілкування у типових комунікативних ситуаціях.

 

У межах магістерської програми студенти слухають курси: 

 • “Культура польської мови” (Кравчук А. М.);

 • “Актуальні проблеми польського мовознавства” (Кравчук А. М.,);

 • “Актуальні проблеми перекладознавства” (Сливинський О. Т.);

 • “Історія польської критики (Стельмах Х. М.);

 • “Постмодернізм у польській літературі” (Сливинський О. Т.).

 

Майбутні спеціалісти слухають курси:

 • “Основні тенденції розвитку польської мови” (Чирва Є.Ф.);

 • “Основні тенденції розвитку польської літератури” (Сливинський О. Т.);

 • “Стилістика польської мови” (Король Л. Р.);

 • “Ділове мовлення” (Король Л. Р.).

Протягом навчання в університеті студентам-полоністам пропоновано спецкурси

 • “Тенденції розвитку польської лексикографії” (Чирва Є. Ф.,  Кравчук А. М.);

 • “Запозичення в сучасній польській мові” (Чирва Є. Ф.); 

 • “З проблем польської соціолінгвістики” (Кравчук А. М.);

 • “Польський мовленнєвий етикет” (Кравчук А. М.); 

 • “Актуальні питання польської граматики” (Кравчук А. М.);

 • Актуальні проблеми польського синтаксису (Чирва Є. Ф.);

 • “Аналіз та інтерпретація літературного твору” (Петрухіна Л. Е. (1951-2010));

 • “Польська новела епохи позитивізму. Жанрові особливості” (Петрухіна Л. Е. (1951-2010));

 • “Психологізм польської прози 20-30-х рр. ХХ ст.” (Петрухіна Л. Е. (1951-2010));

 • “Гендер і сучасна культура”  (Стельмах Х. М.);

 • Методика викладання польської мови як іноземної(Русін М., Ковалевський Є.);

 • Проблеми  викладання польської мови як іноземної в україномовній аудиторії” (Кравчук А.М.)

На кафедрі працюють спецсемінари:

 • “З проблем польської та слов’янської фразеології” (Кравчук А. М., Дільна Ю. М., Сагата Ю. І.);

 • “Укладання польсько-українських та українсько-польських тематичних словників” (Біленька-Свистович Л. В.);

 • “Актуальні питання зіставного вивчення польської та української мов” (Кравчук А. М., Чирва Є. Ф., Дільна Ю.М.);

 • “Світоглядні концепції польського романтизму” (Петрухіна Л. Е. (1951-2010), Фрис І. Б.);

 • “Вибрані аспекти романтичної образності” (Петрухіна Л. Е. (1951-2010), Сливинський О. Т., Стельмах Х. М.);

 • “Літературно-мистецькі сторінки Львова в контексті польсько-українських взаємин” (Петрухіна Л. Е. (1951-2010), Фрис І. Б.);

 • “Рецепція польської літератури та культури в Україні” (Петрухіна Л. Е. (1951-2010), Сливинський О. Т.).

Результатом роботи спецсемінарів є написання та захист студентських курсових робіт. Крім цього, свій науковий доробок студенти представляють на університетських, всеукраїнських та міжнародних студентських конференціях.

За роки навчання в університеті студенти-полоністи захищають по три курсові роботи (дві з мови й одну з літератури або навпаки – на вибір студента), дипломну (спеціалісти) або магістерську (магістри) роботи.

Викладачі кафедри польської філології викладають польську мову на інших відділеннях філологічного факультету та на інших факультетах (історичному, географічному, журналістики, міжнародних відносин). Усього щороку кількість студентів в університеті, яких навчають польської мови викладачі кафедри польської філології, сягає півтисячі осіб.

 


 

ВИДАННЯ НАУКОВЦІВ КАФЕДРИ

Підручники, навчальні посібники з польської мови та літератури, словники  авторства викладачів кафедри:

 • Biłeńka-Swystowicz Ł., Jarmoluk M. Uczę się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla uczniów 5-7 klasy ukraińskich szkół średnich. – Kijów, 1998;

 • Czyrwa E., Starak T. Język polski dla klas 8-9. – Lviv, 1996. – 176 s.

 • Біленька-Свистович Л.В., Рибак Н.Р. Церковнослов'янська мова: Підручник зі словником. – Київ, 2000. – 335 с.

 • Хім’як В.М. Już coś potrafię. Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів. – Львів, 2003;

 • Кравчук А.М. Читаємо польською, або Практична фонетика польської мови. – Львів, 2005;

 • Кравчук А. Морфологія сучасної польської мови. Словозміна. Частина 1. Львів, 2007.

 • Кравчук А.М. Польський іменник та прикметник: словозміна. Посібник. Львів, 2005;

 • Кравчук А.М. Польська мова українцям. Іменна словозміна з елементами синтаксису. – Львів, 2008.

 • Українсько-польський і польсько-український словник (упор. Біленька-Свистович Л.,  Горбенко Л., Заячківська Н.). Львів, 2004.

 • Postscriptum Polonistyczne: Polonistyka i język polski na Ukrainie. – 2009. – Nr 1 (3) (науковий редактор А. М. Кравчук спільно з Й. Тамбор та М. Русін)

Методичне забезпечення полоністичних курсів:

 • Кравчук А.М. Тестові завдання з лексикології сучасної польської мови для студентів IV курсу слов’янського відділення. – Львів, 2001;

 • Кравчук А.М. Тестові завдання з морфології сучасної польської мови для студентів II курсу слов’янського відділення. – Львів, 2001;

 • Петрухіна Л.Е. Плани семінарських занять та методичні вказівки до курсу “Історія польської літератури (романтизм)”. Львів, 2003;

 • Петрухіна Л.Е. Тестові завдання з “Історії польської літератури (романтизм)”. – Львів, 2003;

 • Петрухіна Л.Е. Історія польської літератури (середньовіччя, Ренесанс). – Львів, 2004;

 • Петрухіна Л.Е. Історія польської літератури (бароко, Просвітництво). – Львів, 2004;

 • Петрухіна Л.Е. Методичні вказівки до написання та оформлення кваліфікаційних робіт (для студентів слов’янського відділення філологічного факультету). – Львів, 2003 (у співавторстві з Албул О.А.).

 • Петрухіна Л. Е. Історія польської культури (конспект лекцій і завданння). Львів, 2006;

 • Петрухіна Л. Е. Робоча навчальна програма курсу Історія польської культури.   Львів, 2006;

 • Петрухіна Л. Е. Робоча навчальна програма курсу Історія польської літератури”.  Львів, 2006;

 • Біленька-Свистович О. В., Кравчук А. М., Хім’як В. М., Чирва Є. Ф. Програма курсу “Сучасна польська мова” (для студентів польського відділення філологічного факультету). – Львів, 2006;

 • Кравчук А. М. Програма курсу “Культура польської мови” (для студентів польського відділення філологічного факультету). – Львів, 2006;

 • Кравчук А. М., Чирва Є. Ф. Програма курсу “Основні тенденції розвитку польської мови” (для студентів польського відділення філологічного факультету). – Львів, 2007.

 


 

ПРОГРАМИ ПОЛОНІСТИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН (SYLABUSY)

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр"

1.1. HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ: LITERATURA ŚREDNIOWIECZA I RENESANSU

1.2. HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ: LITERATURA BAROKU I OŚWIECENIA

1.3. HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ: LITERATURA POZYTYWIZMU

1.4. HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ: LITERATURA ROMANTYZMU

1.5. HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ: LITERATURA MŁODEJ POLSKI

1.6. HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ: LITERATURA DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO

1.7. WSÓŁCZESNY JĘZYK POLSKI (CYKL GRAMATYCZNO-LEKSYKALNO-KOMUNIKACYJNY – CZ. 1.)

1.8. WSÓŁCZESNY JĘZYK POLSKI (CYKL GRAMATYCZNO-LEKSYKALNO-KOMUNIKACYJNY – CZ. 2., PODSTAWY LEKSYKOGRAFII, ORTOGRAFIA)

1.9. MORFOLOGIA (FLEKSJA) WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA POLSKIEGO, CZ. 1.

1.10. MORFOLOGIA (FLEKSJA) WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA POLSKIEGO, CZ. 2.

1.11. FONETYKA I FONOLOGIA WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA POLSKIEGO

1.12. LEKSYKOLOGIA WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA POLSKIEGO

1.13. SŁOWOTWÓRSTWO I SKŁADNIA WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA POLSKIEGO

1.14. SEMINARIUM NAUKOWE (JĘZYKOZNAWCZE)

1.15. SEMINARIUM NAUKOWE (LITERATUROZNAWCZE)

1.16. SEMINARIUM NAUKOWE (JĘZYKOZNAWCZE LUB LITERATUROZNAWCZE)

1.17. GRAMATYKA HISTORYCZNA JĘZYKA POLSKIEGO

1.18. HISTORIA JĘZYKA POLSKIEGO

1.19. TEORIA I PRAKTYKA PRZEKŁADU

1.20. METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

1.21. JĘZYK POLSKI W SŁOWNIKACH

1.22. FRAZEOLOGIA POLSKA

1.23. LITERATURA POLSKA WE LWOWIE

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр"

2.1. POLSKA LITERATURA NAJNOWSZA

2.2. AKTUALNE PROBLEMY ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY POLSKIEJ

2.3. POLSKA POEZJA WSPÓŁCZESNA

2.4. KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO

2.5. AKTUALNE PROBLEMY JĘZYKOZNAWSTWA POLSKIEGO: ZWYCZAJE KOMUNIKACYJNOJĘZYKOWE

2.6. STYLISTYKA WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA POLSKIEGO

2.7. AKTUALNE ZAGADNIENIA TRANSLATOLOGII

2.8. PRZEKŁAD TEKSTU LITERACKIEGO

2.9. SEMINARIUM MAGISTERSKIE

2.10. PROBLEMY METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO

2.11. GENOLOGIA POLSKA

2.12. JĘZYK MEDIÓW

2.13. LINGWISTYKA KULTUROWA

2.14. STYLISTYKA PRAKTYCZNA

2.15. POLSKO-UKRAIŃSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE XX WIEKU

 


 

Міжнародні зв'язки

Кафедра польської філології співпрацює з польськими університетами в рамках міжнародних угод. Триває співпраця, яка передбачає наукові стажування викладачів, обмін лекторами, обмін студентськими групами, організацію спільних конференцій, із: Силезьким університетом, Вроцлавським університетом, Познанським університетом, Ягеллонським університетом, Варшавським університетом, Університетом ім. М. Склодовської-Кюрі в Любліні, Люблінським католицьким університетом та ін. Крім того, науковці кафедри беруть участь у міжнародних конференціях, що відбуваються і внших полоністичних осередках – наприклад, у Лодзькому, Білостоцькому, Жешівському та ін. університетах.

У рамках міжнародної співпраці із Вроцлавським університетом щороку проходить двотижневе навчання студентів-полоністів третього курсу польської філології у Вроцлавському університеті.

Щороку кращі студенти кафедри полської філології навчаються у літніх школах польської мови та культури (Цєшин, Варшава, Люблін, Краків, Вроцлав).

Починаючи від 2008 навч. р. студенти IV курсу з найвищою успішністю мають можливість навчатися протягом семестру у Варшавському університеті.

Спільно зі Школою польської мови та культури Силезького університету та кафедрою прикладного мовознавства Львівського національного університету ім. І. Франка кафедра польської філології організувала і провела Міжнародну наукову конференцію «Мова як іноземна: проблеми сертифікації за європейськими стандартами» (23-24 квітня 2009 року). Подано до друку збірник наукових праць за матеріалами конференції.

Кафедра польської філології спільно зі школою польської мови та культури Силезького університету (Катовіце, Польща) була організатором циклу післядипломного навчання за спеціальністю «Польська мова як іноземна і польська культура», який відбувався від травня 2008 року до жовтня 2009 року. Навчання проводили фахівці зі Школи польської мови та культури Силезького університету. Дипломи Силезького університету про другу вищу освіту зі згаданої спеціальності отримало понад 50 слухачів з України.

2-3 грудня 2009 р. кафедра провела міжнародну студентську конференцію, присвячену 200-ій річниці від дня народження Юліуша Словацького:Юліуш Словацький: погляд з перспективи ХХІ ст.”. Підготовано до друку збірник наукових праць за матеріалами конференції.

У період з 4 по 7 жовтня викладачі Школи польської мови і культури Силезького університету (Кароліна Ґрабонь, Катажина Молішевська, Аґнєшка Тамбор) провели цикл занять з польської мови та культури  зі студентами I-III та V курсів львіської полоністики.

 


 

© 2005 Розробка та підтримка сайту - Юлія ГУЛЬОВАТА
Розміщення інформації -
Андрій Вовчак