Головна сторінка     НОВИНИ         Switch to English

 

ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Серія філологічна

 

Видається з 1968 року

 

Головний редактор –
Тарас САЛИГА, професор, доктор філологічних наук
телефон: 239-41-90

Заступник головного редактора
Ярослав ГАРАСИМ, кандидат філологічних наук, доцент
телефон: 239-41-58

Відповідальний секретар редколегії
Мар'яна ГІРНЯК, кандидат філологічних наук, доцент

телефон: 239-41-58

Редакційна колегія: проф., д-р філол. наук Флорій Бацевич, доц., канд. філол. наук Лариса Бондар, доц., канд. філол. наук Василь Будний, проф., д-р філол. наук Людмила Васильєва, проф., д-р філол. наук Михайло Гнатюк, доц, канд. філол. наук Ірина Єременко, доц, канд. філол. наук Василь Івашків, проф., д-р філол. наук, член-кореспондент НАН України Микола Ільницький, проф., д-р філол. наук Ірина Кочан, доц, канд. філол. наук Алла Кравчук, проф., д-р філол. наук Богдана Криса, доц, канд. філол. наук Надія Лобур, проф., д-р філол. наук Галина Мацюк, проф., д-р філол. наук Любомир Сеник, доц, канд. філол. наук Зеновій Терлак, доц, канд. філол. наук Михайло Чорнопиский

 

ISSN 2078-5534

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 14615-3586Р від 28 жовтня 2008 року

 

Увага, нові вимоги до оформлення Вісників

 

 

 

Українське літературознавство

 

Видається з 1966 року

 

Головний редактор –
Тарас Салига, доктор філологічних наук, професор
телефон: 239-41-90

Заступник головного редактора
Святослав ПИЛИПЧУК, кандидат філологічних наук, доцент

телефон: 239-43-98

Відповідальний секретар редколегії
Павло САЛЕВИЧ, старший лаборант
телефон: 239-43-98

Редакційна колегія: доц., канд. філол. наук В.Будний, проф., д-р філол. наук Б.Бунчук (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), проф., д-р філол. наук М.Гнатюк, проф., д-р філол. наук Р.Голод (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ), проф., д-р філол. наук Р.Гром’як (Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка), проф., д-р філол. наук,  З.Гузар (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)член-кореспондент НАН України, проф., д-р філол. наук М.Ільницький, проф., д-р філол. наук В.Корнійчук, проф., д-р філол. наук Б.Криса, проф., д-р філол. наук  Б.Мельничук (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича), проф., д-р філол. наук В.Панченко (Національний університет «Києво-Могилянська академія»), проф., д-р філол. наук Л.Рудницький (Філядельфія, США, почесний доктор ЛНУ імені Івана Франка), проф., д-р філол. наук С.Хороб (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ).

 

ISSN 0130-528X

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 14602-3573 Р від 29 жовтня 2008 року

 

   

МОВА І СУСПІЛЬСТВО

 

Видається з 2010 року

 

Головний редактор –
Галина МАЦЮК, доктор філологічних наук, професор
телефон: 239-47-56

Заступник головного редактора
Ніна ЗАХЛЮПАНА, кандидат філологічних наук, доцент

телефон: 239-47-17

Відповідальний секретар редколегії
Юлія ДЗЯБКО, асистент
телефон: 239-47-56

 

Редакційна колегія: проф., д-р філол. наук Богдан Ажнюк; проф., д-р філол. наук Флорій Бацевич; проф., д-р Юліане Бестере-Дільґер (Німеччина); проф., д-р філол. наук Людмила Васильєва; проф., д-р філол. наук Павло Гриценко; проф., д-р філол. наук Анатолій Загнітко; проф. д-р філол. наук Роксолана Зорівчак; доц., канд. філол. наук Ірина Єременко; проф., д-р філол. наук Ірина Кочан; доц., канд. філол. наук Алла Кравчук; доц., канд. філол. наук Надія Лобур; проф., д-р філол. наук Лариса Масенко; д-р Ірена Митнік (Польща); проф., д-р філол. наук Алла Паславська; проф., д-р філол. наук Роман Помірко; канд. філол. наук Ангеліна Пономаренко; проф., д-р філол. наук Юрій Прадід; проф., д-р філол. наук Світлана Соколова; д-р Албена Стаменова (Болгарія); проф., д-р філол. наук Олександр Тараненко; проф., канд. філол. наук Зеновій Терлак; проф., д-р філол. наук Володимир Труб; чл.-кор. НАН України, проф., д-р філол. наук Орест Ткаченко; д-р наук Тетяна Фудерер (Хорватія).

 

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

 

 

Теорія і практика викладання української мови як іноземної

 

Видається з 2006 року

 

Головний редактор –
Ірина КОЧАН, доктор філологічних наук, професор
телефон: 239-43-55

Заступники головного редактора
Ніна СТАНКЕВИЧ, кандидат філологічних наук, доцент

телефон: 239-43-55

Зоряна МАЦЮК, кандидат філологічних наук, доцент
телефон: 239-43-55

Відповідальний секретар –
Олександра Антонів, асистент

телефон: 239-43-55

Редакційна колегія: проф., д-р філол. наук Флорій Бацевич, проф., д-р філол. наук Галина Мацюк, проф., д-р філол. наук Мар'ян Скаб, проф., д-р філол. наук Олександра Сербенська, доц., канд. філол. наук Зиновій Терлак

 

ISSN 2078-5119

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 15572-4044Р від 20 червня 2009 року

 

 

 

«МІФОЛОГІЯ І ФОЛЬКЛОР»
Загальноукраїнський науково-освітній журнал

 

Видається з 2008 року один раз на три місяці

 

Головний редактор –
Ярослав ГАРАСИМ, доктор філологічних наук, доцент
телефон: +38 032 239 41 58

Заступник головного редактора
Ігор ГУНЧИК, кандидат філологічних наук, доцент
телефон:
+38 032 239 41 58, +38 096 541 96 73

Відповідальний секретар редколегії
Юрій Горблянський, провідний спеціаліст
телефон:
+38 032 239 41 01

Редакційна колегія: д-р іст. наук, проф. Михайло Глушко; д-р філол. наук, проф. Микола Дмитренко (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського НАН України); д-р філол. наук, проф. Олена Івановська (Київський національний університет імені Т. Шевченка); д-р філол. наук, проф. Василь Івашків; член.-кор. НАН України, д-р філол. наук, проф. Микола Ільницький; д-р філол. наук, проф. Роман Кирчів (Інститут народознавства НАН України); канд. філол. наук, доц. Роман Крохмальний; д-р філос. наук, проф. Володимир Мельник; д-р філол. наук, проф. Ярослава Мельник (Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України); д-р філол. наук, проф. Віктор Мойсієнко (Житомирський державний університет імені І. Франка); академік НАН України, д-р філол. наук, проф. Микола Мушинка (Пряшів, Словаччина); канд. філол. наук, доц. Святослав Пилипчук; д-р філол. наук, проф. Володимир Погребенник (Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова); д-р філол. наук, проф. Тарас Салига; д-р філол. наук, проф. Любомир Сеник; д-р філол. наук, проф. Василь Сокіл (Інститут народознавства НАН України); канд. філол. наук, ст. наук. співробітник Наталя Хобзей (Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України); д-р філол. наук, проф. Інна Швед (Заклад освіти «Брестський державний університет», Республіка Білорусь); д-р філол. наук, проф. Наталя Шумада (Київ).

 

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 16860-5623 ПР від 23 червня 2010 року

 

 


 

© 2005 Розробка та підтримка сайту - Юлія ГУЛЬОВАТА
Розміщення інформації -
Андрій Вовчак