Головна сторінка     НОВИНИ

 

мова і суспільство

видає філологічний факультет
Львівського національного університету імені Івана Франка з 2010 року

 

Головний редактор –
Галина МАЦЮК, доктор філологічних наук, професор
телефон: 239-47-56

Заступник головного редактора
Ніна ЗАХЛЮПАНА, кандидат філологічних наук, доцент

телефон: 239-47-17

Відповідальний секретар редколегії –
Юлія ДЗЯБКО, асистент
телефон: 239-47-56

 

Редакційна колегія: проф., д-р філол. наук Галина Мацюк (головний редактор); проф., д-р філол. наук Богдан Ажнюк; проф., д-р філол. наук Флорій Бацевич; проф., д-р Юліане Бестерс-Дільґер (Німеччина); проф., д-р філол. наук Людмила Васильєва; проф., д-р філол. наук Павло Гриценко; асист. Юлія Дзябко (відповідальний секретар); проф., д-р філол. наук Анатолій Загнітко; доц., канд. філол. наук Ніна Захлюпана (заступник редактора); проф. д-р філол. наук Роксолана Зорівчак; доц., канд. філол. наук Ірина Єременко; проф., д-р філол. наук Ірина Кочан; доц., канд. філол. наук Алла Кравчук; доц., канд. філол. наук Надія Лобур; проф., д-р філол. наук Лариса Масенко; д-р габ. Ірена Митнік (Польща); проф., д-р філол. наук Алла Паславська; проф., д-р філол. наук Роман Помірко; канд. філол. наук Ангеліна Пономаренко; проф., д-р філол. наук Юрій Прадід; проф., д-р філол. наук Світлана Соколова; д-р Албена Стаменова (Болгарія); проф., д-р філол. наук Олександр Тараненко; проф., канд. філол. наук Зеновій Терлак; проф., д-р філол. наук Володимир Труб; чл.-кор. НАН України, проф., д-р філол. наук Орест Ткаченко, д-р наук Тетяна Фудерер (Хорватія).

 

Адреса редакційної колегії:

Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра загального мовознавства

вул. Університетська, 1/343
79000 Львів, Україна
тел.: (+38032) 239 47 56
e-mail: language_s@franko.lviv.ua
 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №3059 від 13.12.2007 року.

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка

 


 

© 2005 Розробка та підтримка сайту Юлія ГУЛЬОВАТА
Підбір інформації
Андрій Вовчак