Головна сторінка     НОВИНИ

 

«МІФОЛОГІЯ І ФОЛЬКЛОР»

Загальноукраїнський науково-освітній журнал

 

Видається з 2008 року один раз на три місяці

 

АРХІВ ВИПУСКІВ

 

Articles in English:

Svyatoslav PYLYPCHUK. “MULTIPLE LINKING CORDS”: CORRELATION OF FOLKLORE AND LITERATURE IN IVAN FRANKO’S SCHOLARLY ARGUMENTATION (pdf)

Roman KROKHMALNYI. FOLKLORE IN MARKIYAN SHASHKEVYCH’S INTERPRETATION (pdf)

 

 

Головний редактор –
Ярослав ГАРАСИМ, доктор філологічних наук, доцент
телефон: +38 032 239 41 58

Заступник головного редактора
Ігор ГУНЧИК, кандидат філологічних наук, доцент
телефон:
+38 032 239 41 58, +38 096 541 96 73

Відповідальний секретар редколегії
Юрій Горблянський
, провідний спеціаліст
телефон:
+38 032 239 41 01

 

Редакційна колегія: д-р іст. наук, проф. Михайло Глушко; д-р філол. наук, проф. Микола Дмитренко (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського НАН України); д-р філол. наук, проф. Олена Івановська (Київський національний університет імені Т. Шевченка); д-р філол. наук, проф. Василь Івашків; член.-кор. НАН України, д-р філол. наук, проф. Микола Ільницький; д-р філол. наук, проф. Роман Кирчів (Інститут народознавства НАН України); канд. філол. наук, доц. Роман Крохмальний; д-р філос. наук, проф. Володимир Мельник; д-р філол. наук, проф. Ярослава Мельник (Український вільний університет, Мюнхен, ФРН); д-р філол. наук, проф. Віктор Мойсієнко (Житомирський державний університет імені І. Франка); академік НАН України, д-р філол. наук, проф. Микола Мушинка (Пряшів, Словаччина); д-р філол. наук, ст. наук. співробітник Леся Мушкетик (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського НАН України), канд. філол. наук, доц. Святослав Пилипчук; д-р філол. наук, проф. Володимир Погребенник (Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова); д-р філол. наук, проф. Тарас Салига; д-р філол. наук, проф. Любомир Сеник; д-р іст. наук, проф. Роман Сілецький, д-р іст. наук, проф. Василь Сокіл (Інститут народознавства НАН України); канд. філол. наук, ст. наук. співробітник Наталя Хобзей (Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України); д-р філол. наук, проф. Інна Швед (Заклад освіти «Брестський державний університет», Республіка Білорусь).

 

Members of editorial board: Mykhajlo Hlushko, D. S., Prof.; Mykola Dmytrenko, D. S., Prof.; Olena Ivanovska, D. S., Prof.; Vasyl Ivashkiv; D. S., Prof.; Mykola Ilnytskyy, D. S., Prof.; Roman Kyrchiv, D. S, Prof.; Roman Krokhmalnyi, Ph. D., Assoc. Prof.; Volodymyr Melnyk, D. S., Prof.; Jaroslava Melnyk, D. S., Prof.; Victor Moisijenko, D. S., Prof.; Mykola Mushynka, D. S., Prof.; Lesia Mushketyk, D. S.; Prof.; Sviatoslav Pylypchuk, Ph. D., Assoc. Prof.; Volodymyr Pohrebennyk, D. S., Prof.; Taras Salyha, D. S., Prof.; Lubomyr Senyk, D. S., Prof.; Roman Sileckyi, D. S., Prof.; Vasyl Sokil, D. S., Prof.; Natalia Khobzey, Ph. D., Assoc. Prof.; Inna Swed, D. S., Prof.

 

 

Адреса редакції:

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Університетська, 1
79000 Львів, Україна
тел.: +38 (067) 929 09 18
е-mail: journal.mif@gmail.com

 

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 16860-5623 ПР від 23 червня 2010 року

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

 


 

© 2005 Розробка та підтримка сайту Юлія ГУЛЬОВАТА
Підбір інформації
Андрій Вовчак