Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси
Лабораторія фольклористичних досліджень
Філологічний факультет
Львівський національний університет імені Івана Франка
 

 

 

 

 

Колессівські

читання

 

 

   
 

Восени 2007 року Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка започаткувала Колессівські читання на пошану видатному збирачеві, транскриптору й дослідникові усної народної традиції Філаретові Колессі.

Для виступів у Читаннях організаційний комітет запрошує знаних фольклористів з України та зарубіжжя. До роботи в засіданнях, участі в дискусіях і форумі запрошуємо також усіх зацікавлених.

 

 

2223 жовтня 2015 року

Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси проводить

 

П’яті Колессівські читання
приурочені 115-й річниці початку звукового документування фольклору в Галичині

 

На цьогорічних Колессівських читаннях порушено проблематику аудіовізуального документування фольклору у таких аспектах:

історія, методика і практика аудіовізуального документування фольклорних явищ;

історія та сьогодення аудіовізуальних фольклорних архівів;

аудіовізуальні фольклорні документи: проблеми збереження, опрацювання, використання.

 

 


 

 Історія Читань

 

Четверті Колессівські читання
з проблем архівування у фольклористиці й суміжних галузях у аспектах: персональні архівні та музейні колекції; новітня методика і практика архівування фольклорної традиції; сучасний стан і перспективи оприлюднення культурної спадщини
(м. Львів, 25 жовтня 2013 року)

 

Треті Колессівські читання
приурочені 140-річчю з дня народження Філарета Колесси
(м. Львів, 20–22 жовтня 2011 року)

 

Другі Колессівські читання
приурочені сторіччю експедиції Філарета Колесси на Наддніпрянську Україну для запису кобзарського та лірницького репертуару влітку 1908 року

(м. Львів, 9-10 жовтня 2008 року)

 

Перші Колессівські читання,
приурочені виходу у світ монографії Філарета Колесси "Історія української етнографії"
(м. Львів, 16 жовтня 2007 року)

 

   

 

 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОЛЕССІВСЬКИХ ЧИТАНЬ

 

 

 

Василь Івашків

доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри української фольклористики
імені акад. Філарета Колесси,
Львівський національний університет імені Івана Франка

e-mail: vasyl_ivashkiv@ukr.net

 

 

 

 

Ірина Довгалюк

кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри української фольклористики імені акад. Філарета Колесси,
Львівський національний університет імені Івана Франка

e-mail: iradovhalyuk@gmail.com

 

 

 

 

 

Андрій Вовчак

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української фольклористики імені акад. Філарета Колесси,
Львівський національний університет імені Івана Франка

e-mail: vovczak@gmail.com

 

   
 

 

Адреса організаційного комітету:

Кафедра української фольклористики імені акад. Філарета Колесси

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Університетська, 1, аудиторія 345
79000 Львів, Україна
тел.: 032
2394720
e-mail:
folklorelaboratory@gmail.com

 


 

© Розробка і підтримка сторінки – Лабораторія фольклористичних досліджень
Львівський національний університет імені Івана Франка
Розміщення інформації
Андрій Вовчак