Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси
Лабораторія фольклористичних досліджень
Філологічний факультет
Львівський національний університет імені Івана Франка

 

 

 

 

 

 

четверті

Колессівські читання

 

Львів, 25 жовтня 2013 року

Організаційний
комітет:

Василь Івашків

Ірина Довгалюк

Андрій Вовчак

Адреса
організаційного
комітету:

Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

Львівський національ­ний університет
імені Івана Франка
вул. Університетська, 1, ауд. 345, 79000 Львів

+38032 2394720
kolessa.chytannya@gmail.com

 

 

Програма засідань читань

 

п’ятниця, 25 жовтня 2013 року

аудиторія 305, Інститут франкознавства, Головний корпус
Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Університетська, 1

 

відкриття читань (9.30–10.00)

 

Перше засідання

10.00–10.30  Іван Сварник (Львів).

Стан і перспективи архівістики в Україні.

10.30–11.00  Богдан Луканюк (Львів).

Віртуальний інститут квіткіани: Проект.

11.00–11.30  Василь Івашків (Львів).

Рукописи Пантелеймона Куліша – важливе джерело видання академічного зібрання його творів.

11.30–12.00  Галина Івашків (Львів).

Колекція Петра Лінинського у збірці Музею етнографії та художнього промислу Інституту народо­знавства НАН України: наукова інвентаризація, зберігання, популяризація.

 

Друге засідання

12.30–13.00  Ірина Довгалюк (Львів).

Фольклорні записи у Приватному архіві академіка Філарета Колесси у Львові.

13.00–13.30  Олена Гончаренко (Суми).

Архів Валентини та Валентина Дубравіних.

13.30–14.00  Олена Гінда (Львів).

Пролонгація й оновлення теми заробітчанства в сучасному українському фольклорі (на матеріалі Фольклорного архіву Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси).

 

третє засідання

15.30–16.00  Олександр Вовк (Київ).

Фоноархів Інституту мистецтво­знавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України: принципи архівування та каталогізації.

16.00–16.30  Ростислав Омеляшко, Віталій Боровик (Київ).

Засади формування Чорнобильського науково-інформаційного фонду культурної спадщини.

16.30–17.00  Андрій Вовчак, Роман Сулим (Львів).

Електронний архів українського фольклору: до концепції електронного депонування фольклорних матеріалів.

17.00–17.30  Ірина Клименко, Олег Коробов, Ірина Данилейко (Київ).

Проблеми організації електронного архіву записів музичного фольклору у Київській Лабораторії етномузикології.

 

Форум. Підсумки Читань (18.00–19.00)