Головна сторінка
  

 

 

Василь ІВАШКІВ

Василь Івашків (1958 р., с. Потік Козівського р-ну Тернопільської обл.) – фольклорист, літературознавець, доктор філологічних наук ("Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчості Пантелеймона Куліша", 2010), завідувач кафедри української фольклористики імені акад. Філарета Колесси.

Закінчив філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1980). У 1983-1986 роках навчався в аспірантурі Інституту літератури імені Тараса Шевченка АН УРСР. 1987 року захистив кандидатську дисертацію "Українська романтична драма 30-80-х років ХІХ століття", науковий керівник – доктор філологічних наук Михайло Яценко. З 1986 до 1990 року – молодший науковий співробітник Інституту літератури імені Тараса Шевченка АН УРСР. З кінця 1990 року по сьогоднішній час працює на кафедрі української фольклористики імені акад. Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка (з 1997 – завідувач кафедри). 2010 року захистив докторську дисертацію "Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчості Пантелеймона Куліша" (за спеціальностями 10.01.01 "українська література" і 10.01.07 "фольклористика", науковий консультант – академік Микола Жулинський).

   
   

Публікації:

   

 

Монографії:

1. Українська романтична драма 30 – 80-х років ХІХ століття. – Київ: Наукова думка, 1990. – 142 с. (Монографія рекомендована НаМО України для абітурієнтів вищих навчальних закладів // Українська мова та література. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів зі спеціальності «Українська мова та література». – К., 1993. – Ч. І. – С. 255).

2. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 448 с. + вкл.

Рецензії на монографію: 1. Коваль-Фучило І. Ще раз про Куліша // Слово просвіти. – 2009. – 5–11 лист. – № 44 (525). – С. 12; 2. Марків Р. Перло многоцінне // Дзвін. – 2009. – № 9–10. – С. 162–164; 3. Нахлік Є. Ранній Куліш у комплексному дослідженні // http://litakcent.com/2009/10/29; 4. Тихолоз Б. [Рец. на вид.: Івашків Василь. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 448 с.] // Сіверянський літопис. – 2009. – № 5. – С. 142–143; 5. Тихолоз Б. [Рецензія-анотація на вид.]: Івашків Василь. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009 // Критика. – 2009. – Вересень-жовтень. – Число 9–10 (143–144). – Рік ХІІІ. – С. 33; 6. Федорук О. Пантелеймон Куліш у 1840-і роки // Слово і час. – 2009. – № 10. – С. 122–124; 7. Крохмальний Роман. Фундаментальне наукове дослідження як важливий внесок у кулішезнавство // Міфологія і фольклор. – 2009. – № 2-3 (3). – Квітень–вересень. – С. 113–116.

 

Книжки:

3. Кропивницький М. Драматичні твори (Серія «Бібліотека української літератури»). Упорядкування і примітки. – Київ: Наукова думка, 1990. – С. 28 – 602.

4. Кропивницький М. П‘єси (Серія «Бібліотека української класики»). Упорядкування і примітки. – Київ: Дніпро, 1990. – С. 33 – 446.

5. Куліш Пантелеймон. Чорна рада. Хроніка 1663 року. Упорядкування, післямова і примітки. – Київ: Молодь, 1991. – 168 с.

6. Куліш П. О. Твори: У 2 т. (Серія «Бібліотека української літератури»). Упорядкування і примітки. – Київ: Наукова думка, 1994. – Т. 2. (Друге видання 1998 року). – 768 с.

7. Куліш Пантелеймон. Повість про український народ. Упорядкування і вступна стаття. – Львів: Літопис, 2006. – 228 с.

Рецензії на видання: 1. Приходько І. Книга про гідність українців [Рец. на вид.: Пантелеймон Куліш. Повість про український народ. – Львів: Літопис, 2006. – 226 с.] // Педагогічна думка. – Львів. – 2007. – №1. – С. 95–97; 2. Приходько І. [Рец. на вид.: Пантелеймон Куліш. Повість про український народ. – Львів: Літопис, 2006. – 226 с.] // Дивослово. – 2007. – № 6(603). – С. 64; 3. Оксана Плаксій [Анотація вид. Куліш Пантелеймон. Повість про український народ. Упорядкування і вступна стаття В. Івашкова. Львів: Літопис, 2006] // Критика. – 2007. – Березень (Рік ХІ, Число 3 (113)). – С. 13.

8. Григорій Нудьга. Біобібліографічний покажчик (упорядкування). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 272 с. (співупорядники Р. Марків та А. Вовчак).

 

Методичні праці:

9. Конкурсні тестові завдання з української мови та літератури. – Львів: ЛДУ імені І.Франка, 1993. – 83 с. – (співавтори Корнійчук В., Пілецький В., Захлюпана Н. Кочан І.)

10. Методично-аналітичні зауваги до вивчення курсу «Український фольклор» для студентів першого курсу заочного відділення філологічного факультету. – Львів: ЛДУ імені І.Франка, 1993. – 74 с.

11. Український фольклор // Конспект. – 1994, № 3 – 4 (Львів). – С. 100 – 155.

12. Збірник конкурсних тестових завдань з української літератури. – Львів: ЛДУ імені І.Франка, 1999. – 494 с. (співавтори Бондар Л., Будний В., Демчук Н., Корнійчук В., Крохмальний Р., Крупач М., Лабач М., Легкий М., Легка О., Микитюк В., Пастух Т., Салевич П., Чопик Р., Яремчук І.) (див. також видання наступних років).

 

Статті, рецензії і таке інше:

13. Повість І.Франка «Захар Беркут» в VI класі // Українська мова і література в школі. – 1982. – №11. – С. 38 – 45 (співавтор Ткачук М. П.).

14. До питання про тип романтичного героя у трагедії Ю. Федьковича «Довбуш» // Тези доповідей республіканської наукової конференції, присвяченої 150-річчю з дня народження Ю. Федьковича. – Чернівці, 1984. – С. 52 – 53.

15. До ювілею Ю. Федьковича // Радянське літературознавство. – 1985. – № 1. – С. 79 – 80.

16. Фольклор і література доби романтизму // Народна творчість та етнографія.–1985.– № 2. – С. 76 – 78.

17. Українська романтична драма 30 – 80-х років ХІХ ст. // Українська мова та література в школі. – 1986. – №12. – С. 3 – 9.

18. Романтичні драми Юрія Федьковича // Радянське літературознавство. – 1987. – №1. – С. 60 – 67.

19. З позиції життєутвердження // Жовтень. – 1988. – № 7. – С. 118 – 121.

20. Вплив німецької філософсько-естетичної думки на формування творчого мислення О. Кобилянської // Творчість О. Кобилянської у контексті української та світової літератури (До 125-річчя з дня народження письменниці). Тези доповідей і повідомлень Республіканської наукової конференції. – Чернівці, 1988. – Частина 1. Літературознавство. – С. 14 – 15.

21. Дослідження романтичної прози // Жовтень. – 1989. – № 7. – С. 124 – 125.

22. Українські народні пісні в записах Пантелеймона Куліша (На матеріалі рукописних фондів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського АН УРСР) // Народна творчість та етнографія. – 1989. – № 5. – С. 64 – 67.

23. Погляд на журнал «Прапор» без часової відстані // Радянське літературознавство. – 1989. – №12. – С. 58 – 61.

24. «Записки о Южной Руси» // Українська літературна енциклопедія: В 5 т. – К., 1990. – Т.2. – С. 240.

25. Перша в Україні (До відкриття кафедри української фольклористики у Львівському університеті) // Просвіта. – 1991. – Січень. – С. 2 (співавтор Комаринець Т.).

26. Пантелеймон Куліш і його історичний роман «Чорна рада» // Куліш П. Чорна рада. Хроніка 1663 року. – К.: Молодь, 1991. – С. 149 – 157.

27. Деякі особливості художнього мислення Пантелеймона Куліша у 1840-х роках // Записки наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. – Львів, 1992. – Т. CCXXIV. – С. 71 – 88.

28. Український вертеп: історія, зміст, образи // Хронотоп. Час і простір. – № 1 (Грудень). – Львів, 1992. – С. 1 – 2.

29. Пантелеймон Куліш і його художньо-історична концепція України (на матеріалі творчості 1840-х років) // Другий міжнародний конгрес україністів. Львів, 22–29 серпня 1993 р. Літературознавство. – Львів, 1994. – С. 105 – 109.

30. Ідейно-естетичні витоки драми «ідей» Лесі Українки (до питання її взаємозв‘язку з українською філософською драмою 30–80-х років ХІХ ст.) // Українське літературознавство. – Львів: ЛДУ, 1994. – Вип. 59. – С. 74 – 86.

31. Актуальні проблеми українського романтизму і дослідження Т. І. Комаринця // Сучасна філологічна наука в національному відродженні. – Львів: ЛДУ, 1994. – С. 57 – 60.

32. Проблеми українсько-польських взаємовідносин: П. Куліш та М. Грабовський // Stosunki сulturowo-literackie polsko-wschodnioslowianskie. – Rzeszow, 1995. – S. 85 – 91.

33. Образ автора у творчості Пантелеймона Куліша // Literatura i komunikacja Od listu do powieści autobiograficznej – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 1998. – S. 344 – 352.

34. Актуальні проблеми шевченкознавства у дослідженнях Теофіля Комаринця // Комаринець Т. Твори. – Львів: Каменяр, 1999. – С. 24 – 29.

35. Іван Франко і сербські епічні пісні // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 27. Українська фольклористика. – Львів: ЛДУ, 1999. – С. 171 – 176.

36. Творча діяльність Пантелеймона Куліша 1840-х років і фольклор // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23 – 25 жовтня 1998 р.). Частина друга. – Львів: Світ, 1999. – С. 517 – 526.

37. Вступне слово // Гарасим Я. Культурно-історична школа в українській фольклористиці. – Львів, 1999. – С. 3 – 4.

38. До питання про художню концепцію роману П. Куліша «Чорна рада» // Пантелеймон Куліш. Матеріали і дослідження. – Львів – Нью-Йорк: Видавництво М. П. Коць, 2000. – С. 41 – 54.

39. Фольклорна поетична творчість українців Зеленого Клину. (рец. на вид.: «Народні пісні українців Зеленого Клину: в записах Василя Сокола. – Львів, 1999. – 272 с.) // Народознавчі зошити. – 2000. – № 6. – С. 1203 – 1205.

40. Становлення історично-романного мислення Пантелеймона Куліша: роман «Михайло Чарнышенко, или Малороссия восемьдесят лет назад» у контексті його ранньої романтичної творчости // Записки наукового товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. – Львів, 2000. – Т. CCXХХІХ. – С. 58 – 79.

41. «Записки о Южной Руси» Пантелеймона Куліша як унікальне явище української фольклористики середини ХІХ століття // Записки наукового товариства імені Т.Шевченка. Праці Секції етнографії та фольклористики. – Львів, 2001. – Т. CCXLII. – С. 307 – 337.

42. Проблематика романтичної повісті Пантелеймона Куліша «Огненный змей» // З його духа печаттю… Збірник наукових праць на пошану Івана Денисюка. – Львів, 2001. – Т. 1. – С. 26 – 41.

43. Пантелеймон Куліш в оцінці Юрія Липи // Юрій Липа: голос доби і приклад чину. Збірник наукових праць. – Львів, 2001. – С. 47 – 52.

44. Проблематика ранніх романтичних оповідань Пантелеймона Куліша // Збірник праць кафедри української преси. Випуск 4-6 на пошану професора Михайла Нечиталюка з нагоди 80-річчя від дня народження. – Львів, 2001. – С. 401 – 411.

45. Вступне слово та редагування // Комаринець О.І. “Спогад спогадів”. – Львів, 2002. – С. 3–5 (вступне слово), с. 5 – 421 редагування.

46. Пантелеймон Куліш і Михайло Грабовський (до проблеми українсько-польських взаємин) // Романтизм: між Україною та Польщею. Збірник наукових праць. – Київські полоністичні студії. Том V. – Київ, 2003. – С. 336 – 343.

47. «Орися» П. Куліша в контексті творчих пошуків письменника 1840-х років // Слово і час. – 2004. – № 5. – С. 3 – 17

48. Епопея Пантелеймона Куліша Україна та ідейно-естетичні пошуки української літератури та фольклористики першої половини ХІХ століття // Teka komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych // Lublin: Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie, 2004. – Tom 1. – S. 39 – 48.

49. Письменницька і фольклористична спадщина Пантелеймона Куліша в інтерпретації Філарета Колесси // Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця ХІХ – ХХ століття. Збірник наукових праць та матеріалів. – Львів: 2005. – С. 152 – 158

50. Пантелеймон Куліш та Михайло Максимович: творчі і людські контакти // Народознавчі зошити. – 2005. – № 5–6. – С. 460 – 466.

51. Пантелеймон Куліш та його «Ответ Г. Сенковскому на его рецензию “Истории Малороссии” Маркевича» // Слово і час. – 2006. – № 1. – С. 27 – 35

52. Визначна пам’ятка української суспільно-історичної думки середини ХІХ століття // Куліш Пантелеймон. Повість про український народ. – Львів: Літопис, 2006. – С. 7 – 49.

53. Пантелеймон Куліш і його спроба поетичної історії України: епопея «Україна» та «Книга о ділах народу українського і славного Війська козацького Запорозького» // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 37. – Львів: ЛНУ, 2006. – С. 65 – 98.

54. Іван Франко і сербські епічні пісні // Иван Франко и срби. Зборник радова са меЋународног симпозијума одржаног у Новом Саду 25–27. Новембра 1996. Нови Сад. – 2006. – С. 99 – 107.

55. Європейські фольклорні та літературні мотиви у творчості Пантелеймона  Куліша 1840-х років // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Випуск 41. – Львів: ЛНУ, 2007. – С. 3 – 15.

56. Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша в оцінці Івана Франка // W kręgu historii i kultury słowian wschodnich. Stu–dia dedykowane profesorowi Stefanowi Kozakowi w 70. rocznicę urodzin. – Lublin, wydawnictwo KUL. – 2008. – S. 199 – 211.

57. Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша в оцінці Івана Франка // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 936–945.

58. Перший професор кафедри української словесності // Дзвін. – 2008. – № 7. – С. 125 – 130.

59. «Записки о Южной Руси. Издал П. Кулиш» // Українська фольклористика. Словник-довідник. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 143–148.

60. Кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка // Українська фольклористика. Словник-довідник. Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 185–190.

61. Теофіль Комаринець у своїх працях і дослідженнях про нього // Теофіль Комаринець: Біобібліографічний покажчик. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С. 9–11.

62. Європейські фольклорні та літературні мотиви у творчості Пантелеймона Куліша 1840-х років // Literatura ukraińska XIX i XX wieku w kontekście europejskim. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2008. – S. 41–52.

63. Пантелеймон Куліш про поетику народної пісні (на матеріалі рукописів 1840-років // Українська культура в історичному розвитку та державотворенні. Тези доповідей VІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 170-річчю від дня народження Павла Чубинського. Київ, 2009. – С. 12–14.

64. Український фольклор у записах і дослідженнях Куліша (1840-ві роки) // Пантелеймон Куліш: письменник, філософ, громадянин. До 190-річчя від дня народження П. О. Куліша. – Хроніка–2000. Український культуро–логічний альманах. – Вип. 78. – Рік видання ХVІІІ. – Київ, 2009. – С. 329–369.

65. Маловідома Кулішева брошура 1846 року // Слово і час. – 2009. – № 8. – С. 90–96.

66. «Украинские народные предания» Пантелеймона Куліша: до питання творчої історії // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: ЛНУ, 2009.– Випуск 47. – С. 38–62.

67. Тарас Шевченко // Вісник НТШ. – Число 43. Весна-літо. – 2010. – С. 11–14.

 

 

На початок  

    Попередня сторінка Наступна сторінка

 

 

© 2005 Розробка та підтримка сайту - Юлія ГУЛЬОВАТА
Розміщення інформації
-
Андрій Вовчак