ІНСТИТУТ ФРАНКОЗНАВСТВА

 


Яко син селянина, вигодований твердим мужицьким хлібом, я почуваю себе до обов’язку

віддати працю свого життя тому простому народові. Вихований у твердій школі,

я відмалку засвоїв собі дві заповіді. Перша, то було власне почуття того обов’язку,

а друга, то потреба ненастанної праці”. Іван ФРАНКО. 1898

 

Головна сторінка факультету    

     
   

Святослав ПИЛИПЧУК

 

Святослав Пилипчук (27 березня 1980 року у с. Стрептів Кам’янка-Бузького району Львівської області) – філолог, фольклорист, франкознавець, директор Інституту франкознавства.

2002 року закінчив філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2002-2005 роках навчався в аспірантурі на кафедрі української фольклористики імені акад. Філарета Колесси. 2005 року захистив кандидатську дисертацію на тему: "Галицько-руські народні приповідки" Івана Франка: пареміологічний і пареміографічний аспекти, поетика текстів" (науковий керівник – професор Іван Денисюк).

Працює над дослідженням фольклористичної спадщини Івана Франка.
Автор монографічного дослідження "Галицько-руські народні приповідки": пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка" (2008).

   
   

 

Основні праці:

Українські правничі прислів’я у візії В. Охримовича (2002);

Юрій Шевельов про романтичний та позитивістичний підходи у вивченні прислів’їв (2003);

Особливості формування та функціонування прямого та переносного значення паремій (2003);

Пареміологічні зауваги. Погляд Філарета Колесси (2005);

Принцип збереження мовної автентичності у фольклористичному доробку Івана Франка (2006);

"Галицько-руські народні приповідки" І. Франка: пареміографічний аспект (2006);

Принцип генетичного аналізу паремій у збірнику Івана Франка "Галицько-руські народні приповідки" (2007);

Фольклористичні студії Миколи Костомарова: центральна проблематика (2007);

Генологічний аспект фольклористичних студій Івана Франка (2008).

Автор вступної статті "Книга українського мудрослів’я" та науковий редактор перевидання тритомного корпусу Івана Франка "Галицько-руські народні приповідки" (2006-2007).