²
1856 - 2006

 -в  Բò    ²  ֲ  Ͳ  Ͳ  A  


, , . , . , , , .
. 1898

    ˳

ФРАНКОЗНАВЧІ ПУБЛІКАЦІЇ

    Доробок Львівської франкознавчої школи на сьогодні складає чималу наукову бібліотеку.
    Так, тільки впродовж останнього десятиліття в університеті опубліковано низку франкознавчих монографій:
 • Т.Пастуха "Романи Івана Франка" (1998),
 • Я.Мельник "З останнього десятиліття Івана Франка" (1999),
 • В.Ніньовського "Поетичні форми Івана Франка" (2000),
 • В.Микитюка "Іван Франко та Омелян Огоновський: мовчання і діалог" (2000),
 • І.Денисюка "Невичерпність атома" (2001; збірник франкознавчих публікацій ученого),
 • Р.Голода "Натуралізм у творчості Івана Франка. До питання про особливості творчого методу Каменяра"(2001),
 • М.Нечиталюка "Честь праці!: Академік Михайло Возняк у спогадах і публікаціях" (2001),
 • К.Гриньків та Б.Завадки "Місія папи Климента очима Івана Франка" (2001),
 • "Апокрифи і легенди з українських рукописів у дзеркалі критики" (2002, упорядник Ярослава Мельник),
 • А.Скоця "Поеми Івана Франка" (2002),
 • Т.Пастуха "Поетичне мислення Івана Франка (за збіркою "Semper tiro")" (2003),
 • Б.Тихолоза "Ерос versus Танатос: Філософський код "Зів'ялого листя" (2004),
 • В.Корнійчука "Ліричний універсум Івана Франка: Горизонти поетики" (2004).
    Також вийшли друком численні наукові збірники:
 • збірник наукових праць на пошану професора Івана Денисюка в 2-х томах "З його духа печаттю…"(2001),
 • збірник наукових праць молодих учених на пошану професора І.О.Денисюка (до 75-літнього ювілею вченого) "Semper tiro"(2002);
 • збірники тез "Академік М.Возняк і розвиток української національної культури"(1991),
 • "Іван Франко і національне відродження"(1992),
 • "Тези доповідей П'ятнадцятої щорічної наукової франківської конференції" (2001),
 • "Тези доповідей Шістнадцятої щорічної наукової конференції, присвяченої 145-річчю від дня народження Івана Франка" (2002)
    та багато інших, у тому числі франкознавчі випуски "Вісника Львівського університету. Серія філологічна" (Вип. 32, 2003) та наукового збірника "Українське літературознавство" (парні числа).

    Крім того, на факультеті було видано:
 • словопокажчик "Лексика поетичних творів Івана Франка"(1984),
 • бібліографічний покажчик "Іван Денисюк"(2001);
 • альманах літературної студії "Франкова кузня" - "Пролог"(2003)
Електронні версії деяких із цих публікацій незабаром будуть представлені на цій web-сторінці.
Перепрошуємо за затримку!

    На сьогодні на нашому сайті Ви можете ознайомитися з текстами публікацій:
    ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія філологічна. Випуск 32: ФРАНКОЗНАВСТВО
    Частина 1
    Частина 2
    УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. Збірник наукових праць. Випуск 66: Іван Франко. Статті й матеріали. Видається з 1966 р.
    Частина 1
    Частина 2
    Частина 3
    Франкіана Василя Сімовича / Упоряд., передмова та приміт. М. Білоус і З.Терлака. - Львів, 2005. - 234 с.
    Денисюк Іван. Невичерпність атома /Упорядкування та передмова Тараса Пастуха.- Львів, 2001.- 419 с. (Серія "Франкознавчі студії" випуск другий).Частина1, Частина2, Частина3
    Тихолоз Б. Ерос versus Танатос (філософський код "Зів'ялого листя") / Передм. Л.Сеника. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2004. - 89 с. (Серія: "Дрібненька бібліотека"; Ч. 11).
    Тихолоз Б. Психодрама Івана Франка в дзеркалі рефлексійної поезії: Студії / Художник В. Мельник. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. - 180 с., іл. ("Франкознавча серія". Вип. 7).

На початок  

:
. , 1, ., 79000
e-mail: filology@franko.lviv.ua
- '.

,