Головна сторінка     НОВИНИ

 

Факультет здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю "Філологія".

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Галузь знань – 0203 гуманітарні науки

Напрям підготовки – 6.020303 філологія

Термін навчання – 4 роки

Форма навчання – денна

 

Студенти мають змогу здобути такі кваліфікації:

 

Кваліфікація – бакалавр філології.
Вчитель української мови та літератури

Кваліфікація – бакалавр філології.

Вчитель болгарської, польської, російської, сербської, словацької, хорватської, чеської мови та літератури і вчитель української мови та літератури

 

Кваліфікація – бакалавр філології.
Вчитель арабської, перської, японської  мови та літератури і вчитель української мови та літератури

 


 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

Кваліфікація – бакалавр філології. Вчитель української мови та літератури

 

І. ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

Вибіркові студента

 

Історія Львівського університету

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Українська міфологія та демонологія

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Актуальні проблеми сучасної літератури

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Франкознавство

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Етика та естетика

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Історія філології

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Фольклор народів світу

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Етноестетика

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Українська ономастика

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Література і держава

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Історія російської літератури

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Слов`янська міфологія

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Етнопсихологія

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Психологія художньої творчості

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Українська медієвістика

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Філософія мови

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Текстологія

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Порівняльна граматика слов’янських мов

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Література української діаспори

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

 

 

ІІ. ЦИКЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ТА ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

 

Історія світової літератури

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Вступ до мовознавства

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Вступ до літературознавства

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Історія української літературної мови

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Історична граматика української мови

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Діалектологія

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Сучасна українська літературна мова

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Історія української літератури

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Українська усна народна словесність

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Методика викладання української мови

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Методика викладання української літератури

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Культура української мови

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Старослов’янська мова

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Загальне мовознавство

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Теорія літератури

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

 

 

ІІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

Історія української фольклористики

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Історія українського мистецтва

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Сучасна слов’янська мова

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Народознавство

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Лінгвістикка тексту

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

Сучасний літературний процес

[робоча програма дисципліни, контрольні завдання, критерії оцінювання]

 

 

Фольклорна практика

[робоча програма дисципліни, критерії оцінювання]

Діалектологічна практика

[робоча програма дисципліни, критерії оцінювання]

Музейно-архівна практика

[робоча програма дисципліни, критерії оцінювання]

 

 

 

© 2005 Розробка та підтримка сайту - Юлія ГУЛЬОВАТА
Розміщення інформації -
Андрій Вовчак