Головна сторінка
    Попередня сторінка Наступна сторінка

Марія ЗУБРИЦЬКА

Науковий ступінь, рік захисту – кандидат філологічних наук, 1991;

Вчене звання, рік присвоєння – доцент, 2002;

Дата і місце народження – 13 жовтня 1957 р., Львівська обл., Сколівський р-н, с. Корчин;

Назва і рік закінчення ВНЗ - 1980, Львівський політехнічний інститут, 1989, Львівський державний університет імені Івана Франка;

Тема, шифр спеціальності, час захисту кандидатської та докторської дисертацій - "Творчість Лесі Українки в літературознавчих дослідженнях неокласиків" (листопад, 1991) , 10. 01. 01 - Українська література;

 

Автор монографічного дослідження "Homo legens: читання як соціокультурний феномен" (Львів: Літопис, 2004), упорядник "Антології світової літературно-критичної думки ХХ століття: Слово, Знак, Дискурс" (Львів: Літопис, 1996; 2 доповнене вид. 2002), антології "Ідея університету" (Львів: Літопис, 2002), збірника "Нова Україна і нова Європа: час зближення" (Львів: Літопис, 1997) та лекцій на пошану Соломії Павличко "Соло триває нові голоси" (Львів: Літопис, 2004).

Перекладає з англійської мови. У її перекладі вийшла окремою книгою праця Ганни Арендт "Становище людини" (Львів: Літопис, 1999), а також низка перекладених статей з теорії літератури і літературознавства уміщена у наукових виданнях.

У полі наукових зацікавлень Марії Зубрицької проблеми теорії рецептивної естетики, феноменологічної критики, деконструктивізму, які розширюють можливості панорамнішого бачення літературних явищ у ширшому міждисциплінарному контексті.

Викладає на кафедрі теорії літератури та порівняльного літературознавства філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Член редколегії журналу "Український гуманітарний огляд".

 

 


Список наукових та навчально-методичних праць:

    1. Микола Зеров: проблема діалогу, Слово і час. – 1991. – №9.: С.27-35.
    2. Проблема індивідуалізму у творчості Лесі Українки - Сучасність. – 1991. – №12. С.22-30.
    3. Екзистенційні мотиви в драматургії Миколи Куліша - Сучасність. – 1990. – №11. С.78-92.
    4. Компаративістичні дослідження українських неокласиків - Матеріали наукової конференції "Павло Филипович та українська література". – Черкаси, 1990. С.34-39.
    5. Феномен трагізму у творах Лесі Українки Культура та ідентичність. – Київ, 1990. С.23-35.
    6. Модерність світосприйняття: літературно-теоретичні пошуки Соломії Павличко - Соломія Павличко. Теорія літератури. – Київ: Основи, 2002. - С.5-19.
    7. Філософський дискурс ідеї Університету: в складних лабіринтах пошуку істини.- Ідея університету. Антологія. – Львів, 2002. С.7-22.
    8. Проблеми формування рецепційного тла сучасної української літератури. - Вісник факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2002. С.2437.
    9. Дискурс "кінця" в історії інтелектуальних ідей ХХ століття Вісник філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2002.- С.64-75.
    10. Автономія, академічна свобода і суспільна відповідальність університету в новому соціо-культурному та економічному контексті - Вища освіта України. – №2. – Київ, 2002. С.58-65.
    11. Категорія читача в літературно-теоретичних дослідженнях ХХ століття Записки перекладацької майстерні. Т.3. – Львів, 2002. - С.52-64.
    12. Роль міждисциплінарності в реконцептуалізації навчального процесу - Управління університетом: проблеми та шляхи їх вирішення. – Львів, 2002. С.30-40.
    13. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. - Центр гуманітарних досліджень. Друге видання, доповнене. – Львів, 2002. 814 с.
    14. Текстуальність та контекстуальність мисленнєвого світу Юрія Липи - Юрій Липа: голос доби і приклад чину. Матеріали наукової конференції. – Львів, 2001. С.90-97.
    15. Феноменологічний аспект категорії читача в творчості Тараса Шевченка - Світи Тараса Шевченка.Т.2. – Нью-Йорк – Львів, 2001. С.210-217.
    16. Любов до світу: філософська антропологія Ганни Арендт - Ганна Арендт. Становище людини. – Львів: Літопис, 1999. С.7-15
    17. Дискурс скінченної та нескінченної інтерпретації: дисксії навколо роману Умберто Еко "Маятник Фуко" Умберто Еко. Маятник Фуко. – Львів: Літопис, 1998 С.623-624.
    18. Discourse on Europeaness and Its Spatio-Temporal Dimensions in the East-Central Europe Cultural Encounters in East-Central Europe. – Stockholm. 1998. Pp. 99-109.
    19. Етичний парадокс дискурсу любові у драматургії Володимира Винниченка - Наукові записки Києво-Могилянської академії. Т.4. Філологія. – Київ, 1998. С.69-79
    20. Грегор Маланчук та його інтерпретація творів Скорена Кєркегора Українська Кєркегоріана. – Львів: Літопис, 1998. С.9-16.
    21. Між Сциллою та Харибдою: проблеми творення української філософсько-культурологічної термінології - Проблеми сучасної української мови. – Львів, 1997. С.58-69
    22. Основні напрями літературно-критичної думки ХХ століття Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. – Львів: Літопис, 1996. С.9-27.
    23. Онтологія смерті у творах Василя Стефаника - Танатос. – Львів, 1996. С.15-23
    24. Людина ХХ століття і проблема закоріненості в культурі - City and Folk Culture in Belarus', Lithuania, Ukraine and Poland. – Crakow, 1996. PP.95-100.
    25. Stereotype of the Pole in the Ukrainian Literature Nations and Stereotypes. Crakow. – 1996. PP. 130-137.
    26. Українська література та український читач: взаємна туга за присутністю Матеріали другого конгресу міжнародної асоціації україністів. – Львів, 1994. С.5-15.
    27. Типи читача в структурі Шевченкових текстів - Матеріали Шевченківської конференції. – Чернігів, 1993. С.64-70
    28. Український модернізм на зламі століть: міф і дійсність Літературні процеси в Україні та Європі на початку ХХ століття. – Львів, 1993. С.44-52.
    29. Смисл і абсурдність буття у поемі Івана Франка "Мойсей" Сучасність – 1992 – №8. С.110-116.
    30. Школа внутрішньої інтерпретації літературного тексту в історії української літературно-критичної думки ХХ століття Василь Стефаник та культурне життя в Галичині у 1920-1930 рр. – Львів,1992. С.32-40.
    31. Ганна Арендт. Становище людини. Львів: Літопис, 1999.
    32. Умберто Еко. Інтерпретація та надінтерпретація. Львів: Літопис, 1998. 240 с.
    33. Мішель Фуко. Що таке автор? - Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. – Львів: Літопис, 1996. - С.457-477.
    34. Поль де Ман. Опірність теорії Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. – Львів: Літопис, 1996. - С.478-494.
    35. Елайн Шовалтер. Феміністична критика у пущі - Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. – Львів: Літопис, 1996. - С.510-535
    36. Річард Рорті. Самотворення та пов'язанність: Пруст, Ніцше, Гейдеггер - Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. – Львів: Літопис, 1996. - С.580-599
    37. Навчальна програма для студентів театрознавців філологічного факультету з курсу "Основи інтерпретації драматургічного тексту." Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. - 15 с.
    38. Навчальна програма з курсу "Поетика" для філологів-магістрантів Києво-Могилянської Академії Кафедра філології Києво-Могилянської Академії, 1997. - 20 с.
    39. Навчальна програма з курсу "Основні літературознавчі школи ХХ ст." для студентів-філологів Києво-Могилянської Академії Кафедра філології Києво-Могилянської Академії, 1997. - 25 с.
    40. Навчальна програма з курсу "Історія української літератури ХІХ-ХХ ст." для студентів-україністів Ягеллонського університету - Кафедра україністики Ягеллонського університету. – Краків, 1996. 20 с.
    41. Хрестоматія з історії української літератури ХІХ-ХХ ст. для студентів-україністів Кафедра україністики Ягеллонського університету. – Краків, 1996. - 245 с.

Перелік курсів та спецкурсів, що їх читає викладач:


    Відомості про наукове керівництво аспірантами - Гірняк М. О., "Диверсифікація авторської свідомості в прозі Віктора Домонтовича", 10. 01. 06 - Теорія літератури; Мартинюк В. О., "Принципи абсурдного в організації художнього простору драматичних творів М.Куліша" 10. 01. 06 - Теорія літератури.

    Участь в наукових та громадських інституціях - член редколегії журналу "Український гуманітарний огляд";

На початок  

    Попередня сторінка Наступна сторінка

© 2005 Розробка та підтримка сайту Юлія  ГУЛЬОВАТА juli_g@bk.ru