Головна сторінка
 

Ніна СТАНКЕВИЧ

 

кандидат філологічних наук, доцент.

Народилася 4 березня 1956 р., м. Радивилів.

Закінчила Львівський державний університет ім. І.Франка, факультет журналістики у 1979 році. Кандидатську дисертацію на тему: "Лексико-синтаксична структура тексту публіцистичної графіки" захистила у 1991 році. Науковий керівник - професор, доктор філологічних наук Т.І.Панько.

Читає такі основні курси:

· Українська мова (за професійним спрямуванням).

· Сучасна українська літературна мова (для студентів факультету іноземних мов).

· Українська мова як іноземна

 

Напрями наукової роботи: стилістика української мови.

 

 

 

 

Публікації:

  1. Морфологія сучасної української літературної мови : зб. вправ. – Wroclaw, 1997.

  2. Ментальна географія як міжнаціональний лінгвокультурний феномен // Матеріали Х11 Міжнар. наук. конф. „Мова і культура”. – К., 2003. – С. 18–25.

  3. Лінгвокраїнознавчий словник власних назв української мови. Вип. 2. Географічні назви. Зошит 1. / уклад.: О. Кровицька, З. Мацюк, Н. Станкевич. – Львів, 2005. – 90 с.

  4. Практичний аспект навчання риторики (інтелектуальність мовлення) // Сучасна педагогічна риторика: Теорія, практика, міжпредметні зв’язки : зб. наук. праць за матеріалами наукового семінару. – Львів, 2007. – С.120–129.

  5. Мовні особливості публіцистичної графіки: сучасні параметри // Slavica Wratislaviensia. T. CXXXIV. – Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. – Wrocław, 2007.

  6. Види мовленнєвої діяльності в аспекті лінгводидактики // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 2. – С. 40–47.

  7. Основні прийоми говоріння в курсі української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – С. 289–292.

  8. Розвиток писемного мовлення у студентів-іноземців // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 4. – С. 226–237.

  9. Навчально-мовленнєва ситуація у діалогічному мовленні: стратегія моделювання // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 5. – С. 53–60.

  10. Українська мова професійного спілкування : навч. посібн. / у співавт. із З. Мацюк. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2010. – 352 с. (з грифом Міністерства освіти і науки України).

 
 

© 2005 Розробка та підтримка сайту - Юлія ГУЛЬОВАТА
Розміщення інформації
-
Андрій Вовчак