Головна сторінка
 

 

 

Олеся СКОЛОЗДРА

 

Олеся Сколоздра (народилася 9 лютого 1983 року в с. Розвадів Миколаївського району Львівської області) – кандидат філологічних наук, асистент.

У 2005 році закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність «українська мова та література»). Упродовж 2005-2008 років навчалася в аспірантурі при кафедрі української мови Львівського університету. З 2008 року працює асистентом кафедри української мови. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Онімна та апелятивна номінація особи в малій прозі Івана Франка».

Наукові зацікавлення – літературна ономастика, стилістика, лінгвістика тексту.

 

 

 

 

 

 

Публікації:

 

1.     Словотвір українських прізвищ із чоловічими християнськими іменами в основах // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – Вип. 38. – Ч. 1.– С. 203-208.

2.     Явище гетерономінації особи у художньому тексті (на матеріалі оповідань Івана Франка про духовенство) // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. – Вип. XV-XVIII. – С. 365-368.

3.     Номінація персонажів оповідань Івана Франка «Батьківщина» та «Сойчине крило» // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Збірник наукових праць. – Київ: Акцент, 2007. – Вип. 27. – Ч. 1. – С. 438-447.

4.     Номінація осіб у малій прозі Івана Франка про інтелігенцію // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2007. – Вип. 15. – Том 1.– С. 259-264.

5.     Номінація осіб в оповіданнях Івана Франка про школу та дітей // Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – Вип. 16 – С. 320-325.

6.     Власні назви персонажів у прозі Івана Франка як національний ідентифікатор // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Ч. 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 75 (3). – С. 105-109.

7.     Функціональне навантаження власних імен персонажів у малій прозі Івана Франка // Мовознавчий вісник: Збірник наукових праць. – Черкаси, 2008. – Вип. 6. – С. 316-322.

8.     «Гуцульські» оповідання Івана Франка та Марка Черемшини: ономастичні спостереження // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія: Філологія (мовознавство). – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2008. – Вип. ХІХ-ХХ. – С. 148-151.

9.     Промовисті імена в малій прозі Івана Франка // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвузівський збірник наукових статей. – Ніжин: ТОВ «Видавництво Аспект – Поліграф», 2008. – Вип. XVIII: Лінгвістика і літературознавство. – С. 172-178.

10. Онімно-апелятивна номінація особи у малій прозі Івана Франка // Актуальні проблеми дослідження граматики та лексикології: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції (Вінниця, 4-5 жовт. 2006 р.). – Вінниця : Вінницький державний пед. ун-т імені М. Коцюбинського, 2006. – С. 93-98.

11. Номінація осіб «суспільного дна» (на матеріалі оповідання Івана Франка «На дні») // Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка: Збірник наукових праць, присвячений 70-річчю від дня народження проф. С.Я. Єрмоленко. – Київ: НАН України. Ін-т укр. мови, 2007. – С. 281-288.

12. Номінаційне поле оповідання Івана Франка «Яць Зелепуга» // Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження і засіб навчання мови: Збірник наукових доповідей: У 2 т. – Полтава: Освіта, 2007. – Т. 2. – С. 247-250.

13. Номінація осіб – представників єврейської національності у малій прозі Івана Франка // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобич, 14-15 лист. 2007 р.) / Упор. М. Федурко, В. Котович, Г. Філь. – Дрогобич: Посвіт, 2007. – С. 128-134.

14. Номінація осіб у «бориславських оповіданнях» Івана Франка // Збірник наукових праць Полтавського державного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Філологічні науки. – Вип. 1-2. – Полтава, 2008. – С. 187-196.

 

 

 

 
 
    Попередня сторінка Наступна сторінка

© 2005 Розробка та підтримка сайту ГУЛЬОВАТА Юлія  juli_g@bk.ru