Головна сторінка
 

 

 

Галина КУТНЯ

 

Галина КУТНЯ ародилася в с.м.т. Ружині Ружинського району Житомирської області) – кандидат філологічних наук, доцент.

1996 року закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. На кафедрі української мови працює з 1999 року. Захистила дисертацію на тему «Структурно-семантична і функціональна характеристика предикатів процесу в сучасній українській мові» (2005 р.). 

Читає лекції із синтаксису сучасної української мови, спецкурс із функціональної граматики української мови, проводить практичні заняття з дериватології, морфології, синтаксису.

Наукові інтереси: функціонально-категорійна граматика, граматична семантика, синтаксична структура сучасної української мови.

 

 

 

 

 

Публікації:

 

1.     Морфологія: навчально-методичний посібник. – Львів: ПАЇС, 2009. – 180 с. (у співавторстві).

2.     Особливості синтаксично неподільних структур із семантикою неозначеної кількості // Система і структура східнослов’янських мов. – Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 1998. – С. 242-244.

3.     Ідіоетнічність мовних одиниць (на матеріалі нерозкладних іменникових словосполучень) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Зб. наук. праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів, 1999. – С. 146-151.

4.     Особливості дієслів із значенням процесу як окремого типу предикатів // “Наукові записки” Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського: Збірник наукових праць. Серія: Філологія. – Вип. 3. – Вінниця: ВДПУ, 2001. – С. 176-178.

5.     Аспектуальна характеристика предикатів процесу в сучасній українській мові // Філологічні студії. Науковий часопис. – 2002. – № 1. – Луцьк. – С.59-66.

6.     Лексико-семантичний аналіз предикатів процесу в сучасній українській мові // Проблеми славістики. Науковий часопис. – 2002. – Число 1. – Луцьк. – С.24-30.

7.     Аспекти дії предикатів процесу у світлі словотвірної семантики // Актуальні проблеми категорійної граматики. Матеріали Всеукраїнської конференції. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – С. 67-74.

8.     Семантико-синтаксичні особливості предикатів процесу в сучасній українській мові // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 12. / Укл. А. Загнітко (наук. редактор) та ін. – Донецьк: Дон НУ, 2004. – С. 103-107.

9.     “Активність / пасивність суб’єкта” в контексті структурно-семантичного аналізу предиката // Вісник Львівського університету. Серія філологічна / За ред. Т. Ю. Салиги. – Львів, 2003. – Вип. 30. – С. 11-21.

10. Двомісні семантико-синтаксичні структури з предикатами процесу в сучасній українській мові // Вісник Львівського університету. Серія філологічна – Вип. 34. – Ч. 1 – Львів, 2004. – С. 125-133.

11. Обставинна детермінація предикатів процесу в сучасній українській мові // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 13 / Укл.: А. Загнітко (наук. редактор) та ін. – Донецьк: Дон НУ, 2005. – С. 178-184.

12. До питання структурно-семантичних модифікацій предикатів процесу в сучасній українській мові // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 14 / Укл. А. Загнітко (наук. редактор) та ін. – Донецьк: Дон НУ, 2006. – С. 150-154.

13. Семантико-синтаксична парадигма предикатів процесу з варіантними виявами суб’єктів у сучасній українській мові //  Вісник Львівського університету. Серія філологічна – Вип. 38.  – Львів, 2006. – Ч. 1. - С. 13-23.

14. Семантичні ознаки "статичність" і "динамічність" у канві предикатної типології // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 15 / Укл. А. Загнітко (наук. редактор) та ін. – Донецьк: Дон НУ, 2007. – С. 282-286.

15. Онтологічні параметри часової локалізованості та фазовості в канві структурно-семантичного аналізу предикатів // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 16 / Укл. А. Загнітко (наук. редактор) та ін. – Донецьк: Дон НУ, 2008. – С. 119-124.

16. Предикати процесу в сучасній українській мові: семантико-синтаксичні структури з імпліцитним суб’єктом на позначення змін у навколишньому середовищі // “Наукові записки” Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського. Зб. наук. праць. Серія: Філологія. Вип. 10. У 2-х т. – Вінниця, 2008. – С. 206 - 211.

17. До питання класифікаційних критеріїв предикатів у мовознавчій літературі // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 18 / Укл. А. Загнітко (наук. редактор) та ін. – Донецьк: Дон НУ, 2009. – С. 75-80

 

 

 

 
 
    Попередня сторінка Наступна сторінка

© 2005 Розробка та підтримка сайту ГУЛЬОВАТА Юлія  juli_g@bk.ru