Головна сторінка
    Попередня сторінка Наступна сторінка

Микола Миколайович ІЛЬНИЦЬКИЙ

МИКОЛА  ІЛЬНИЦЬКИЙ
    Науковий ступінь, рік захисту – доктор філологічних наук, 1987;
    Вчене звання, рік присвоєння – професор, 1994, член-кореспондент НАН України, 2003;
    Дата і місце народження – 23 вересня 1934 р., Львівська обл., Турківський р-н, с. Ільник ;
    Назва і рік закінчення ВНЗ - 1957р., Дрогобицький педагогічний інститут;
    Тема, шифр спеціальності, час захисту кандидатської та докторської дисертацій - 10. 01. 02. - Література народів СРСР - "Творчість Михайла Яцкова в контексті ідейно-естетичної боротьби в українській літературі кінцяXIX - початку XX століття"(червень, 1973 р.); "Сучасна українська радянська поезія: літературний процес і еволюція"(червень, 1984 р.).
    Дослідницькі інтереси та основні наукові праці - Дослідження основних тенденцій на Західноукраїнських землях та в умовах еміграції періоду міжвоєнного двадцятиліття крізь призму протистояння ідейно-естетичних концепцій: марксистської, гносеологічно-позитивістської, націоналістичної, волюнтарисько-інтуїтивістської та етичної християнсько-католицької. Світоглядні аспекти співвіднесені із засадами основних тогочасних європейських літературознавчих шкіл: структуралізму, герменевтики, феноменології, що вписує рух естетичної думки в Галичині в загальноєвропейський науковий контекст.


Бібліографія:

    1.Барви і тони поетичного слова: Літ.-критич. нарис. - Київ: Рад. письменник, 1967. - 118 с.
    2.Таємниці музи: [Літ.-критич. статті]. - Київ: Молодь, 1971.- 105 с.
    3.Енергія слова: Літ.-критич. статті. - Київ: Рад. письменник, 1978. - 242 с.
    4.На вістрі серця і пера: Про спадкоємність художніх ідей і новаторство в сучасній українській поезії. - Київ: Дніпро, 1980. - 263 с.
    5.На спокій права не дано: Поезія Бориса Олійника: (Літ.-критич. нарис). - Київ: Молодь, 1980. - 112 с.
    6.Безперервність руху: Літ.-критич. статті. - Київ: Рад. письменник, 1983. - 232 с.
    7.Багатогранність єдності: Проблемно-стильові тенденції української радянської поезії. - Київ: Дніпро, 1984. - 240 с.
    8.От поколения к поколению: Статьи, портреты /Пер. с укр. И.Карабутенко. - Москва: Сов. писатель, 1984. - 288 с.
    9.Дмитро Павличко: Нарис творчості.- Київ: Дніпро, 1985.- 189 с.
    10.Iван Драч: Нарис творчості. - Київ: Рад. письменник, 1986. - 221 с.
    11.Сучасна молода українська поезія. - Київ: Т-во "Знання" УРСР, 1987. - 48 с. - (Серія 6 "Література і мистецтво", № 1).
    12.У вимірах часу: Літ.-критич. статті. - Київ: Рад. письменник, 1988. - 227 с.
    13.Людина в історії: (Сучасний український історичний роман). - Київ: Дніпро, 1989. - 356 с.
    14.Богдан-Iгор Антонич: Нарис життя і творчості. - Київ: Рад. письменник, 1991. - 207 с.
    15.Західноукраїнська і емігрантська поезія 20-30-х років. - Київ: Т-во "Знання" України, 1992. - 48 с.
    16. Література українського відродження: Напрями і течії в українській літературі 20-х - поч. 30-х рр. ХХ ст. - Львів: Львів. обл. Наук.-метод. інст. освіти, 1994. - 72 с. - (Б1бліотека "Українського освітнього журналу").
    17.Від "Молодої Музи" до "Празької школи" / Ін-т українознавства ім.I.Крип’якевича НАН України; Львів. обл. Наук.- метод. Iн-т освіти. - Львів, 1995. - 318 с.
    18.Українська повоєнна еміграційна поезія / Львів. обл. наук.-метод. ін-т освіти; Iн-т українознавства ім.I.Крип’якевича НАН України. - Львів, 1995. - 116 с.; 10 с. іл.
    19.Критики і критерії: Літературно-критична думка в Західній Україні 20-30-х рр. ХХ ст.- Львів: Вид-во наук.-тех. літ., 1998. - 148 с. - (Серія "Ars poetica").
    20.Драма без катарсису: Сторінки літературного життя Львова першої половини ХХ століття. [В 2-х - кн. Кн.1]. - Львів: Вид-во "Місіонер", 1999. - 212 с. - Іменний покажчик. - С. 202-208. - "Від видав." - С.209-210.
    21.Ключем метафори відімкнені вуста… Поезія Ігоря Калинця. - Париж; Львів; Цвікау: "Зерна", 2001. - 189 с. - (Б-ка альманаху українців Европи "Зерна", 28).
    22.Драма без катарсису: Сторінки літературного життя Львова другої половини ХХ століття. Кн.2. Iнститут українознавства ім.I.Крип’якевича НАН України. - Львів, 2003. - 256 с. - Iменний покажчик: 245-253.
    23.Творчество Михаила Яцкова в контексте идейно-эстетической борьбы в украинской литературе начала ХХ века: Автореф. Дис. … канд. филол. Наук. - Киев, 1973. - 22 с. - В подзаг.: Ин-т им.Т.Шевченко.
    24.Современная украинская советская поэзия: Литературный процесс и эволюция образности: Автореф. Дис. … докт. филол. Наук. - Киев, 1983. - 32 с. - В подзаг. АН УССР. Ин-т лит. им. Т.Шевченко.


Публікації, літературно-критичні статті. Рецензії. Нотатки:

    1. Схвильовані голоси: Огляд віршів початківців // Рад слово. - 1956. - 21 листоп.
    2. Говорять серця: [Огляд віршів початківців] // Рад. слово, 1957. - 27 жовт.
    3. Голос із братньої Чехословаччини // Рад. слово. -1957. - 25 черв. - Рец. на кн.:
    4. Мацинський I. Наша мова. - Пряшів, 1956
    5. Дорожівець Г. Вірші з тюремного зошита / До друку підготував М.Iльницький // Рад слово. - 1957. - 19 жовт.
    6. "Повість про перше кохання": // Рад. слово. - 1957. - 31 лип. - Рец. на кінофільм Одес. Кіностудії, 1957.
    7. "Поєдинок": // Рад. слово. - 1957. - 7 груд. - Рец. на кінофільм за однойменним твором О.Купріна. Мосфільм, 1957.
    8. Щасливого побачення // Рад. слово. - 1957. - 12 жовт. - Рец. на кн.: Сом М. Йду на побачення. - Київ, 1957.
    9. "Добровольці": // Рад. слово. - 1958. - 21 листоп.- Рец. на кінофільм. Мосфільм, 1958.
    10. "Дядя Ваня": // Рад. слово. - 1958. - 25 лип. - Рец. на спектакль Псковського театру драми ім.О.С.Пушкіна на гастролях у Дрогобичі.
    11. Розмова про майстерність: Огляд віршів початківців // Рад. слово. - 1958. - 5 жовт. - Без підп.
    12. Неспокійної вдачі людина: [Нарис про вчителя А. Мандзяка, який бачив і слухав I.Франка] // Рад. слово. - 1959. 12 квіт.
    13. Росте літературна зміна: З обласної наради-семінару // Ленінська молодь. - 1959. - 30 груд.
    14. З відкритим серцем: [Тиждень узбецької літератури на Україні] // Ленінська молодь. - 1960. 29 трав. - Підп.: М.Ярошевич.
    15. Лiтературний фестиваль почався: [Львівські письменники до дня народження Т.Шевченка] // Ленінська молодь. - 1961. - 5 трав.
    16. Майстри передають естафету: [Про виставу за п'єсою Я.Райніса "Вій, вітерець!" на сцені Львівського драматичного театру ім.М.Заньковецької] // Ленінська молодь. - 1961. - 7 трав.
    17. Пісня життю: // Ленінська молодь. - 1961. - 5 лют. - Рец. на кн.: Колодій В. Снага. - Львів, 1960.
    18. В пошуках нового: [Про українських поетів В.Симоненка, I.Драча, Л.Костенко, Д.Павличка, М.Вінграновського] // Жовтень. - 1992. - № 12. - С. 126-131.
    19. Він наш сучасник: [Про грузинського письменника і перекладача з української літератури Г.Наморадзе] // Ленінська молодь. - 1962. - 21 верес.
    20. Люди виходять на шлях // Ленінська молодь. - 1962. - 30 груд. - Рец. на кн.: Iваничук Р. Край битого шляху. - Київ, 1962.
    21. Подих гарячого острова // Вільна Україна. - 1962. - 19 серп. - Рец. на кн.: Павличко Д. Пальмова віть. - Київ, 1960.
    22. Прелюд поезії // Ленінська молодь. - 1962. - 5 серп. –Рец. на кн.: Вінграновський М. Атомні прелюди. - Київ, 1962.
    23. Дороги за дев'ятим валом // Вільна Україна. - 1963. - 28 верес. Рец. на кн.: Петренко М. Суворі береги. - Київ, 1963.
    24. Друга зустріч з героями // Літ. Україна. - 1963. - 27 верес. - Рец. на кн.: Iваничук Р. Край битого шляху. - Київ, 1962.
    25. Iндіє, намасте! [Дорожні нотатки журналіста] // Ленінська молодь. - 1963. - 3, 5, 10, 24 квіт.
    26. Молоде вино грониться: (До 90-річчя від дня народження М.Ю.Яцкова) // Вільна Україна. - 1963. - 5 жовт.
    27. Нова доба нового прагне слова: [Про творчість В.Лучука, Р.Кудлика, А.Тарана] // Вільна Україна. - 1963. - 12 лют.
    28. Поезія - мова молодих: [Про творчість В.Лучука, А.Тарана, Р.Кудлика, Р.Лубківського}. - Ленінська молодь. - 1963. - 8 трав.
    29. Поет мислить образами // Ленінська молодь. - 1963 - 1 листоп.
    30. Поетичний неспокій: // Львівська правда. - 1963. - 14 листоп. - Рец. на кн.: Лучук В. Полум'я мене овіює. - Київ, 1963.
    31. Слово до часу і до покоління // Ленінська молодь. - 1963. - 28 лип. - Рец. на кн.: Таран А. Я - мільярдер. - Львів, 1963. -Підп.: М.Ярошевич.
    32. Формула і рима // Ленінська молодь. - 1963. - 15 груд.
    33. Барви і тони слова: {Про взаємовплив різних видів мистецтва і літератури} // Жовтень. - 1964. - № 12. - С.134-143.
    34. Веселкові мости до серця // Жовтень. 1964. - № 9. С.139-140. - Рец. на кн.: Танк М. Глыток вады. - Мінск, 1964.
    35. Весняний заспів // Ленінська молодь. - 1964. - 2 квіт. - Рец. на кн.: Таран А. Я - мільярдер. - Львів, 1963.
    36. З усіх меридіанів // Жовтень. - 1964. - № 4. - С.133-135. - Рец. на кн.: Глущенко И.Е. Страны, встречи, ученые: Записки биолога. - Москва, 1963.
    37. Жарінь не в'ялить сильних // Вільна Україна. - 1964. - 11 жовт. - Рец. на кн.: Iваничук Р. Жарінь. - Львів, 1964.
    38. Змужніння голосу // Ленінська молодь. - 1964. 13 верес. - Рец. на кн.: Пастушенко А. Матері не вмирають. - Львів, 1964.
    39. I підведемо підсумки: [Про Дрогобицьке літоб'єднання ім. I.Франка] // Вільна Україна. - 1964. - 17 трав.
    40. Мовою натхнення: [Про композитора С.П.Людкевича] // Вільна Україна. - 1964. - 9 берез.
    41. Монументальність і час: [Риси монументалізму в літературі і мистецтві] // Жовтень. - 1964. - № 8. С. 128-136.
    42. На пульсі епохи: [Про традиції і новаторство в поезії] // Жовтень. - 1964. - № 1. - С. 123-130.
    43. Форум славістів: [УI Українська славістична конференція у Чернівцях] // Вільна Україна. - 1964. - 20 листоп.
    44. Шляхом мужніх // Літ. Україна. - 1964. - 23 жовт. - Рец. на кн.: Iваничук Р. Жарінь. - Львів, 1964].
    45. Щастя дарувати пісню: (Р.Я.Савицькому - 60 років) // Вільна Україна. - 1964. - 23 лют.
    46. Як живі з живими // Вільна Україна. - 1964. - 4 серп. - Рец. на кн.: Рудницький М. Письменники зблизька, Львів, 1964.
    47. Янтарний край : (Литовські враження) // Вільна Україна. - 1964. - 12 лют.
    48. Алгеброю звіривши гармонію…: [Взаємозв'язок науки і мистецтва] // Жовтень. - 1965. - № 7. - С. 115-123.
    49. Багатогранність таланту [До 60-річчя О.Полторацького] // Жовтень. - 1965. - № 12. - С. 84-86. - Підпис: М.Ярошевич.
    50. Від зображення - до вираження: [Новела і оповідання в українській літературі] // - Жовтень. - 1965. - № 11. - С.141-147.
    51. Від спостережень - до узагальнень: [Нотатки про літературну критику] // Літ. Україна. - 1965. - 3 серп.
    52. „Ключі” і „замки” новаторства: [Огляд творчості молодих поетів] // Літ. Україна. - 1965. - 11 черв.
    53. Обрій і крила поета // Літ. Україна. - 1965. - 2 листоп. - Рец. на кн.: Лучук В. Обрій на крилах. - Київ, 1965.
    54. Почуття чи тільки атрибути…: [Про творчість В.Лучука, I.Цинковського, В.Колодія] // Жовтень. - 1965. - № 2. - С.70-75.
    55. Своє і позичене // Жовтень. - 1965. - № 5. - С.149-153. - Рец. на кн.: Нижник I. Нива. - Київ, 1965.
    56. Сім соло поетичного хору: [Огляд кн.: Карась П. Озаріння. - Київ, 1965; Коваленко Л. Сонце в зіницях. - Київ, 1965; Данько М. Зоряне вікно. - Київ, 1965; Сердюк Ю. Сурми серця. - Київ, 1965; Скирда Л. Чекання. - Київ, 1965; Реп'ях С. Твоїм іменем.- Київ, 1965; Колядюк I. У мавчинім краю.- Київ, 1965] // - Літ. Україна. - 1965. - 19 листоп.
    57. Я в твоєму імені живу // Ленінська молодь. - 1965. - 15 с1ч. - Рец. на кн.: Симоненко В. Земне тяжіння. Київ, 1964.
    58. Як повноводна ріка // Вільна Україна. - 1965.- 23 лют. -Рец. на кн.: Вільде Iрина. Сестри Річинські. Київ, 1964.
    59. Від веретена пісні до теслі слова // Дніпро. - 1966. - № 12. - С.138-144. - Рец. на кн.: Антонич Б.I. Перстені молодості. - Братіслава, 1966.
    60. Поліфонія поетичного слова: [Про творчість В.Лучука, I.Драча, Р.Кудлика, I.Жиленко, Б.Нечерди] // Дніпро. - 1966. - № 6. - С.136-146.
    61. Свято чи будень? // Жовтень. - 1966. - № 4. - С. 133-136. -Рец. на кн.: День поезії. - Київ, 1965.
    62. Франківський рік "Жовтня": [Питання франкознавства на сторінках журналу "Жовтень"]. - Літ. Україна. - 1966. - 10 черв.
    63. Світ і світогляд: [Нотатки про сучасну українську поезію] // Рад. літературознавство. - 1966. - № 9. - С.13-23.
    64. Виміри історії - виміри людини // Літ. Україна. - 1967.- 6 верес. - Рец. на кн.: Новиченко Л. Не ілюстрація - відкриття! - Київ, 1967.
    65. Градус тепла: [Про творчість молодих українських поетів] // Літ. Україна. - 1967. - 30 квіт.
    66. Дебюти, прогнози, коментарі: [Огляд творів I.Жиленко, Р.Лубківського, В.Коломійця, надрукованих у перших номерах українських літературних журналів 1967 р.] // Літ. Україна. - 1967. - 31 берез.
    67. Оригінальність чи банальність або 2х2 не чотири: [Про художність поетичного твору] // Ранок, - 1967. - № 2. - С.15-17.
    68. Поріг зрілості: [Поезія Т.Коломієць, В.Морданя, Б.Олійника, В.Коржа] // Літ. Україна. - 1967. - 18 лип.
    69. Прикмети осмисленого // Літ. Україна. - 1967. - 17 лют. - Рец. на кн.: Братунь Р. Ватра. - Київ, 1966.
    70. Птахи тяжіють до рідних гнізд // Жовтень. - 1967. - № 10. - С.152-155.- Рец. на кн.: Чендей I. Птахи полишають гнізда. - Київ, 1965; Чендей I. Терен цвіте. - Київ, 1967.
    71. [Рец.] // Дружба народов. - 1967. № 6. - С.277-278. - Рец. на кн.: Лубківський Р. Громове дерево. - Київ, 1967.
    72. Стріча лагідного Каїна з лицарем печальної подоби: [Про "вічні образи" в сучасній українській поезії] // Дукля. - 1967. - № 6. - С.63-68.
    73. Субстанція незрима: [Про творчість молодих українських поетів]. Поетич. коментар // Літ. Україна. - 1967. - 28 лип.
    74. Чисті тони купальського вогню // Літ. Україна. - 1967. 23 лют. - Рец. на кн.: Калинець I. Вогонь Купала. - Київ, 1966.
    75. .Весни розспіваної князь // Донбас. - 1968. - № 6. - С.93-98. - Рец. на кн.: Антонич Б.-I. Пісня про незнищенність матерії. - Київ, 1967.
    76. Лада варить зілля: [Сучасна українська поезія і фольклор] // Дніпро. - 1968. - № 9. - С.136- 144.
    77. Незнищенність поезії [Про творчість Б.-I.Антонича] // Вітчизна. - 1968. - № 6. - С.194-199.
    78. Простота барельєфа // Жовтень. - 1968. - № 3. - С.150-153.- Рец. на кн.: Нечерда Б. Барельєфи. - Одеса, 1967.
    79. Старі герої в новому одязі: ["Вічні образи" в сучасній українській поезії] // Вітчизна. - 1968. - № 11. - С.144-152.
    80. Так Антонич починався: [Вступне слово і публікація віршів Б.-I.Антонича] // Дніпро. - 1968. - № 10. - С.135-136.
    81. У сніжині - зав’язь пелюсток // Літ. Україна. - 1968. - 15 жовт. - Рец. на кн.: Павличко Д. Гранослов. - Київ, 1968.
    82. Живе дихання жанру. Нотатки про поему 1968 року // Вітчизна. 1969. - № 3. - С.150-161; Те саме // Література і сучасність. - Київ: Рад. письменник, 1970. - С.89-108.
    83. З поетичної спадщини Б.-I.Антонича: [Вступне слово і публікація віршів Б.-I.Антонича] // Український календар, 1969.- Варшава, 1969. - С.295-296.
    84. Iсторія мисляча: [Про історичну тему в українській художній літературі] // Дніпро. - 1969. - № 4. - С.140-149; Те саме // Ми і світ. Укр. магазин. - Торонто. - 1969. Ч. 151. - С.9-27.
    85. Корінь і крона поезії: Роздуми над материною піснею // Жовтень. - 1969. - № 7. С.108-119; Те саме скорочено // Комсомольський прапор. - Iвано-Франківськ. - 1969. - 10 черв.
    86. Чуття любові // Літ. Україна. - 1969. - 2 груд. - Рец. на кн.: Покотило В., Серьодкіна Д. Юний краєзнавець. - Київ, 1969.
    87. Виворожи мене, звіздарю // Вітчизна. - 1970. - № 9. - С.195-197. - Рец. на кн.: Бічуя Н. Дрогобицький звіздар: Новели. - Київ, 1970.
    88. Живе дихання жанру. Див № (в 1969)
    89. Крила вечірніх птахів // Жовтень. - 1970. № 5. - С.137-142. - Рец. на кн.: Муратов I. Надвечірні птахи: Вірші. - Київ, 1969.
    90. Муза революційної мужності // Жовтень. - 1970. - № 10. - С.140-147. - Рец. на кн.: Трофимук С. Революційна поезія Західної України, 1917-1939. - Львів, 1970. - Підпис: М. Ярошевич.
    91. Утвердження поета // Жовтень. - 1970. - № 9. - С.138-14. - Рец.на кн.: Петренко М. Боровиця: Вірші. - Київ, 1970.
    92. Думи - предмет видання і дослідження // Літ. Україна. 1971. - 12 жовт. - Рец. на кн.: Нудьга Г.А. Український епос. (Думи). - Київ, 1971; Думи. - Київ, 1969.
    93. З чого починається досвід // Прапор, - 1971. - № I. - С.96-100. - Рец. на кн.: Олійник Б. Відлуння: Поезії. - Київ, 1970.
    94. Коріння землі - коріння поезії // Ленінська молодь, 1971. 26 жовт. - Рец. на кн.: Корнієнко Б. Коріння. - Київ, 1971.
    95. Львівський характерник: [Про творчість М.Яцкова] // Вітчизна. - 1971. - № 1. - С.189-196.
    96. Молодіє лад балад // Вітчизна. - 1971. - № 3. - С.206-209. - Рец. на кн.: Нудьга Г. Українська балада. - Київ, 1970.
    97. На шляху до реалізму: [До 10-річчя з дня смерті М.Яцкова] //Жовтень. - 1971. - № 6. - С.130-137.
    98. Национальное и интернациональное: [Про актуальні проблеми української лірики] // Лит. Газета. - 1971. - 19 мая. - С.5.
    99. Творча палітра митця. До 10-річчя з дня смерті М.Яцкова // Дніпро. - 1971. - № 10. - С.142-145.
    100. Фольклор у творчості Михайла Яцкова // Народна творчість та етнографія. - 1971. - № 4. - С.83-90.
    101. Фрагмент літературної панорами початку ХХ ст. (До питання "Iван Франко та М.Яцків") // Укр. літературознавство. 1971. - Вип.12. - С.40-45.
    102. Постанова ЦК КПРС "Про літературно-художню критику" - бойова програма дії: [Відповіді на анкету "Рад. літературознавства"] // Рад. літературознавство. - 1972. - № 6. - С.15-16.
    103. Вогні спільного багаття: [Антології поезії народів СРСР у видавництвах України] // Жовтень. - 1972. - № 12. - С.136-141. - Підп.: Оглядач. Зазначено, що огляди протягом року вів М.Iльницький.
    104. Зрілість думки: [Огляд видань про критику: Дончик В. Грані сучасної прози. - Київ, 1970; Фащенко В. Iз студій про новелу. - Київ, 1971; Сивокiнь Г. Художня література і читач. - Київ, 1971] // Жовтень. - 1972. - № 2. - С.142-145. - Підп.: Оглядач.
    105. Iсторія далека і близька: [Iсторична тема в українській літературі] // Жовтень. - 1972. - № 5. - С.143-148. - Підп.: Оглядач.
    106. Коріння землі - коріння поезії // Прапор. - 1972. - № 9. - С.42-45. - Рец. на кн.: Корнієнко Б. Коріння. - Київ, 1971.
    107. Крізь призму духовності: [Проблематика укаїнської прози] // Жовтень. - 1972. - № 10. - С.141-147. - Підп.: Оглядач.
    108. Лірика і драма новели // Жовтень. - 1972. - № 8. - С.136-141. - Підп.: Оглядач.
    109. На черзі - глибина: [Критика на сторінках "Літературної України"] // Жовтень. - 1972. - № 1. - С.141-143. - Підп.: Оглядач.
    110. Невичерпна тема: [До 250-річчя від дня народження Г.С.Сковороди] // Жовтень. - 1972. - № 11. - С.11. - С.144-148.
    111. Обеднение палитры? [Стаття під рубрикою: "Два мнения об одной книге": Вінграновський М. Поезії. - Київ, 1971] // Лит. газета. - 1972. - 29 марта. - с.5.
    112. Обрії львівських поетів: [Про творчість Р.Лубківського, Р.Братуня та ін.] // Жовтень. - 1972. - № 3. - С.145-148. - Підп.: Оглядач.
    113. Перегук віків: [Огляд книг, присвячених розвитку української поезії від давнини до сучасності] // Жовтень. - 1972. - № 7. - С.147-153.
    114. Прикмети часу: [Документалізм в сучасній українській поезії] // Вітчизна. - 1972. - № 2. - С.166-174.
    115. Про пародії Ю.Iвакіна і пародію як жанр // Жовтень. - 1972. - № 4. - С.142-144. - Підп. Оглядач.
    116. Проблеми журнальної повісті // Жовтень. - 1972. - № 6. - С. 141-144. - Підп.: Оглядач.
    117. Рецензія в газеті // Жовтень. - 1972. - № 6. С.141-144. - Підп.: Оглядач.
    118. Високе покликання поезії: [Відповіді на анкету "Літературної України"] // Літ. Україна. - 1973. - 16 листоп.
    119. ."Вітчизна" - 1973: критика, літературознавство: [Огляд журналу] // Жовтень. - 1973. - № 11. С.142-148.
    120. Мастер новеллы: [Предисловие] // Яцков М. Избранное. - Москва: Худож. Лит., 1973. С.5-13.
    121. Михайло Яцків: [Передммова] // Яцків М. Вибрані твори. - Київ: Дніпро, 1973. - С.5-23.
    122. Ответственость первого шага: [Ответы на вопросы редакции о поэтических дебютах] // Лит. газета. - 1973. - 7, 14 ноября.
    123. Риси спорідненості // Жовтень. - 1973. - № 12. - С.141-144. - Рец. на кн.: Надьярных Н. Типологические особености реализма. - Москва. - 1972.
    124. Третя молодість письменника: (До 100-річчя від дня народження Михайла Яцкова) // Жовтень. - 1973. - № 10. - С.98-105.
    125. Викарбувана на "писаному камені" // Літ. Україна. - 1974. - 17 трав. - Рец. на кн.: Пушик С. Писаний камінь. - Ужгород, 1973.
    126. „Від чарів дітись ніде"” // Літ. Україна. - 1974. - 26 берез. - Рец. на кн.: Хоросницька М. Зелені піраміди. - Львів, 1973.
    127. Глибини і мілини поетичної прози // Літ. Україна. - 1974. - 15 листоп.
    128. З точки зору науково-технічного прогресу // Жовтень. - 1974. № 9. - С. 144-147.
    129. Крах отця Тимофія // Літ. Україна. - 1974. - 9 лип. - Рец. на кн.: Книш Г. Жайвір: Роман . - Жовтень, 1974, № 1-3.
    130. Кроки поетового руху // Прапор. - 1974. - № 10. - С.104-106. - Рец. на кн.: Олійник Б. Рух: Поезії. - Київ, 1973.
    131. На аванпосту критичної думки: [До 60-річчя Л.Новиченка] // Жовтень. - 1974. - № 3. - С.159.
    132. Поетичні птиці з різьбленої тарелі: [Декоративізм у сучасній українській поезії] // Жовтень. - 1974.- № 7. - С.131-142.
    133. Прикмети зростання: Обговорюємо проблеми молодої поезії // Дніпро. - 1974. - № 8. - С.148-153.
    134. Проза поета // Жовтень. - 1974. - № 11. - С.150-152. - Рец. на кн.: Петренко М. Чекання райдуги. - Львів, 1974.
    135. Пути и судьбы // Радуга. - 1974. - № 11. - С.184-186. - Рец. на кн.: Бойко Б. Липовий цвіт сорок першого… - Київ, 1973.
    136. Борозды или параболы?..: [К дискуссии " Поэзия и стихотворство"] // Лит. Газета. - 1975. - 1 окт.
    137. Дзвінкий сурмач, замислений філософ // Жовтень. - 1975. - № 1. - С.129-135; Те саме рос. мов. // Дружба народов. - 1975. - № 10. - С.259-261.
    138. Iз ріки, на імення - факт: [Про сучасну українську новелістику] // Рік ’74: Літ. -критич. огляд. - Київ: Дніпро, 1975. - С.55-79; Те саме скорочено. - Жовтень. - 1975. - № 10. - С. 126 - 139.
    139. Миколі Петренку - 50 // Літ. Україна. - 1975. - 14 листоп.
    140. Не декорацій хочеться. А саду // Жовтень. - 1975. - № 10. - С.140-141. - Рец. на кн.: Провесінь. - Одеса, 1975.
    141. Послідовність - у змінності // жовтень. - 1975. - № 3. - С. 142-146.
    142. Слово про подвиг // Жовтень. - 1975. - № 5. - С.146-148. - Рец. на кн.: Сурми перемоги. - Львів, 1975.
    143. Від тополиної заметілі до сивих ночей… // Вітчизна. - 1976. - № 4. - С.207-210. - Рец. на кн.: Iваничук Р. Сиві ночі. - Львів. 1975.
    144. Да ведают потомки… // Львов. правда. - 1976. - 24 дек. - Рец. на кн.: Федорів Р. Отчий світильник: Роман. - Львів, 1976.
    145. Міра причетності героя: [Огляд поеми 1975] // Рік ’75: Літ.-критич. огляд. - Київ: Дніпро, 1976. - С.137-157; Те саме скорочено // Рад. літературознавство. - 1976. - № 7. - С.15-27.
    146. На вістрі неспокою // Жовтень. - 1976. - № 2. - С.150-153. - Рец. на кн.: Глазов Г. Я, ты и другие. - Львів, 1975; Те саме рос. мовою без назви // Лит. Обозрение. - 1977. - № 1. - С.37-38. - Підп.: М.Ярошевич.
    147. Неначе стоколос // Літ. Україна. - 1976. - 20 січ. - Рец. на кн.: Лучук В. Братні луни. - Київ, 1974.
    148. Олександр Гаврилюк і його твори: [Передмова] // Гаврилюк О. Вибрані твори. - Львів: Каменяр, 1776. - С.5-14.
    149. Ответственность первого шага: [Круглый стол "Лит. газеты"] // Лит. газета. - 1976. - 26 мая.
    150. Риси портрета покоління: [Порівняльний огляд поезії в журналах "Дніпро", "Молодая гвардия", "Маладосць"] // Жовтень. - 1976. - № 9.- С.114-120; Те саме // Література і сучасність. - Київ: Рад. письменник, 1977. - Вип. 10. - С.112-127.
    151. Рівновага мислі й почуття // Дніпро. - 1976. - № 6. - С.150-153. - Рец. на кн.: Коротич В. Закон землі. - Київ, 1975; Зеленый виноградник. - Москва, 1975; Отзвуки. - Москва, 1975.
    152. Уроки поетичного року: [Огляд поезії 1975 року] // Укр. Мова і літ. в школі. - 1976. - № 3. - С.13-26.
    153. Учителю, виховай учня!: [Про участь критики в літературному процесі] // Літ. Україна. - 1976. - 3 лют.
    154. Блискавка, проявлена у слові: Роздуми над книжкою Iвана Драча Київське небо. - Київ, 1976 // Жовтень. - 1977. - № 3. - С.125-138.
    155. Друге повернення: [Духовний світ літературного героя 70-х років] // Укр. мова і літ. В школі. 1977. - № 2. - 12-25; Те саме див № (в 1978).
    156. "Літак пливе - й води не поколише…" // Жовтень. - 1977. - № 12. - С.130-136. - Рец. на кн.: Затуливітер В. Теперішній час. - Київ, 1977.
    157. Найдорожчі істини // Дніпро. - 1977. - № 2. - С.150-153. - Рец. на кн.: Скирда Л. Сходи. - Київ, 1976.
    158. "Нам на спокій права не дано…" [Про поезію Б.Олійника] // Дніпро. - 1977. - № 9 - С.135-143.
    159. Радянська література і соціалістичний спосіб життя: Круглий стіл "Радянська ділова людина в житті і літературі". Виступи учасників: М.Iльницький // Рад. літературознавство. - 1977.- № 2. - С.33; Рос. мовою - Лит. обозрение. - 1977. - № 3. С.
    160. Риси портрета покоління // Література і сучасність. - Київ: Рад. письменник, 1977. - С.112-127.
    161. Форми народжує життя: [До 5-річчя Постанови ЦККПРС "про літературно-художню критику"] // Літ. Україна. - 1977. - 21 січ.
    162. Хай відають нащадки… [Iсторична тема в сучасній українській літературі. З прим. ред.] // Вітчизна. - 1977. - № 1. - С.155-165.
    163. Черты родства: [Поезія в журналах "Маладосць" і "Дніпро"] // Лит. обозрение. - 1977. - № 1. - С.13-16.
    164. "Я - комуніст. I цим усе сказав": [Про творчість Б.Олійника] // Люди творчого подвигу. - Київ: Політвидав України, 1977. - С.106-120.
    165. Від покоління до покоління: (Погляд на поезію 1977 року) // Рік ’77. - Київ: Дніпро, 1978. - С.134-156; Те саме скорочено // Укр. мова і літ. в школі. - 1978. - № 4. - С.10-24.
    166. Второе возвращение: (Возвращение в страну детства или способ осмысления проблем современной жизни?) // Дружба народов. - 1978. - № 1 - С.217-228; Те саме укр. мовою // Література і сучасність. - К.: Рад. письменник, 1978. - С.124-144.
    167. Найголовніша з ліній // Дніпро. - 1978. - № 11. - С.148-152. - Рец. на кн.: Лубківський Р. Звіздар. Вибране. - Київ: Дніпро, 1978.
    168. Обогащается оркестровка мира: [О поэзии И.Драча] // Вопросы литературы. - 1978. - № 7 - С.99-125; Те саме скор. // Див №
    169. Пафос сопричастности: [Беседа за "круглым столом" в ред. журн. "Лит. Грузия". Среди участников - М.Ильницкий] // Лит. Грузия. - 1978. - № 1. - С.128-145.
    170. По зорю // Молодь України. - 1978. - 20 лип. - Рец. на кн.: Лубківський Р. Звіздар. - Київ, 1977.
    171. Усе-таки притча: [Про повість Ю.Мушкетика "Старий у задумі"] // Літ. Україна. - 1978. - 15 груд.
    172. Шукаючи своєї мелодії: [Передмова] // Стефурак Н. Мелодія краплин. - Ужгород: Карпати, 1978. - С.3-5.
    173. "Щоб цілим стати - собою" // Літ. Україна. - 1978. - 13 с1ч. - Рец. на кн.: Коломієць В. Роздум: Поезії. - Київ, 1976.
    174. Вересневі дороги: [Вступна стаття] // Дума про возз’єднання. - Львів: Каменяр, 1979. - С.3-6.
    175. Випробування вогнем // Вітчизна. - 1979. - № 9. - С.162-170. - Рец. на кн.: Олійник Б. Заклинання вогню. - Київ, 1979; Те саме // Література і сучасність. - Київ: Рад. письменник, 1980. - С.129-143.
    176. Возвращение к себе: [Послесловие] Иванычук Р. Возвращение. - Москва: Известия. - 1979. - С.434-444.
    177. Гончарный круг планеты // Лит. Обозрение. - 1979. - № 5. - С.57-58. - Рец. на кн.: Затуливітер В. Теперішній час. - Київ, 1977.
    178. Духовні джерела сучасника: [Про творчість львівських письменників Р.Iваничука, Н.Бічуї, Р.Федоріва та ін.]. // Вільна Україна. - 1979. - 17 берез.
    179. Закономірності розвитку поезії //Наука і культура. Україна. 1978. - Київ: Т-во "Знання", 1979. - С.272-284.
    180. Критика в русі: [Про Л.Новиченка] // Проблеми. Жанри. Майстерність. - Київ: Рад. письменник, 1979. - С.166-182.
    181. Непрерывность движения // Дружба народов. - 1979. № 7, - С.245-257.
    182. Повчальний взаємообмін. Обговорюється грузинський історичний роман // Літ. Україна. - 1979. - 20 листоп.
    183. Прагнучи глибини: [До 50-річчя Р.Iваничука] // Вільна Україна. - 1979. - 27 трав.
    184. Свідомість слова як зброї: До 50-річчя з дня народження Дмитра Павличка // Дніпро. - 1979. - № 9. - С.135-143.
    185. Сплав досвіду і таланту: [Про Л.Новиченка] // Дніпро. - 1979. - № 4. - С.125-131.
    186. Сторінки цілісної книги (Поезія 1978 року) // Укр. мова і літ. в школі. - 1979. - № 2. - С.9-21.
    187. Уроки досвіду поколінь (За законами притчевої умовності) // Укр. мова і літ. в школі. - 1979. - № 12, - С.3-11.
    188. Цілюща сила розрив-трави: Роздуми над книгою Петра Скунця "Розрив-трава". - Ужгород: Карпати, 1979 // Жовтень. - 1979. - № 11. - С.132-141.
    189. Шлях до себе: До 50-річчя Романа Iваничука // Жовтень. - 1979. - № 5 - С.133-142.
    190. Щоб донести усе багатство твору // Жовтень. - 1979. - № 2. С.143-145. - Рец. на кн.: Гузар З. Вивчення творчості Ольги Кобилянської, - Київ, і978.
    191. "Я - з міста цього…": (Про поезію Віталія Коротича) // Рад. літературознавство. - 1979. - № 11. - С.13-23.
    192. В контексте истории: Социальная обусловленность внутрилитературного развития // Радуга. - 1980. - № 9. - С.172-177; № 10. - 165-176.
    193. Від епічності до… епічності: (Про жанрово-стильове розмаїття української прози) // Дніпро. - 1980. - № 12. - С.137-147; Те саме // Л1тература і сучасність. - Київ: Рад. письменник, 1982. - С.54-71.
    194. Грані процесу // Жовтень. - 1980. - № 4. - С.150-152. - Рец. на кн.: Крижанівський С. Художні відкриття і літературний процес. - Київ: Рад. письменник, 1979; Те саме рос. мовою // Вопросы лит. - 1980. - № 6. - С.248-254.
    195. З думою про велике і довгочасне: [Про книгу О.Гончара "Письменницькі роздуми". - Київ: Дніпро, 1980] // Літ. Україна. - 1980. - 23 жовт.
    196. Книга Кам'яного Поля. Роману Федоріву - п'ятдесят // Вільна Україна. - 1980. - 30 листоп.
    197. На перехресті десятиліть: (Погляд на поезію 1979 року) // Рік '79. - Київ: Дніпро, 1980. - С.79-108; Те саме скорочено // - Укр. мова і літ. в школі. - 1980. - № 8. - С. 16-32.
    198. Обогащается оркестровка мира: (Поэзия Ивана Драча) // Литература и современность: Статьи о литературе 1978 г. - Москва: Худож. лит. 1980. - Сб 17. - С. 217-236.
    199. Поезія, особистість, епоха // Жовтень. - 1980. - № 11. - С.147-151. - Рец. на кн.: Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського. - Київ: Дніпро, 1980.
    200. Світогляд і талант: Творчість М.Вінграновського // Укр. мова і літ. в школі. - 1980. - № 3. - С.15-24.201. Сохраняя связь времен: (О грузинском историческом романе) // Лит. Грузия. — 1980. — № 3. — С.149-156.
    202. Схожесть несхожего: [О современной украинской прозе] // Вопросы литературы. - 1980 - № 11. - С.36-67; Те саме укр. мов (див № у 1981)
    203. Углубление эпичности // Дружба народов. - 1980. - № 6. - С.229-232.
    204. Чи болить голова у дятла?: [Завершення дискусії "Поезія сьогодні"] // Літ. Україна. - 1980. - 11 листоп.
    205. "Якби знайшлась неопалима книга…" // Прапор. - 1980. - № 8. - С.112-115.- Рец. на кн.: Костенко Л. Маруся Чурай: Iсторич. роман у віршах. - Київ: Рад. письменник, 1979.
    206. Барви поетичної прози: [Передмова] // Дмитришин Л. Літ осінніх відлуння. - Ужгород: Карпати, 1981. - С.3-5.
    207. До нових висот: Iз респ. творчої конф. письменників і критиків: [З доповіді М.Iльницького] // Літ. Україна. - 1981. - 30 січ.
    208. З чого складається досвід: (Штрихи до портрета Ліни Костенко) // Укр. мова і літ. в школі. - 1981. - № 10. - С.9-23.
    209. Лирический эпос времени: [О поэзии М.Бажана, Л.Костенко, Д.Павлычко, И.Драча) // Лит. газета. - 1981. - 4 марта.
    210. Лірика у вимірах часу // Рік '80: Літ-критич. огляд. - Київ: Дніпро, 1981. - С.100-112.
    211. На його землі: (До 80-річчя з дня народження Олександра Фадєєва // Літ. Україна. - 1981. - 25 груд.
    212. Над материною піснею: [Вступ. стаття] // Ой зацвіла черемшина. - Київ: Муз. Україна, 1981. - С.3-6.
    213. Неповторність - це доля // Прапор. - 1981. - № 3. - С.125-130.
    214. Нотатки про поезію // Рад. літературознавство. - 1981- № 5. - С.37-45.
    215. Повпред українського слова (До 60-річчя I.Карабутенка) // Жовтень. - 1981. - № 3. - С.156.
    216. Поглиблення історизму // Жовтень. - 1981. - № 7. - С. - 145-149; Те саме рос. мовою // Дружба народов. - 1981. - № 8. - С.259-261. - Рец. на кн.: Оскоцкий В.Д. Роман и история. - Москва: Худож. лит., 1980.
    217. Поэзия, личность,эпоха // Вопросы лит. - 1981. - № 5. - С.240-246. - Рец. на кн.: Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського. - Київ: Наукова думка,1980.
    218. Сегодняшние идеи и завтрашние заботы: (С Пленума Совета по критике и литературоведению при правлении СП СССР, посвящ. поэзии последних лет) // Вопросы лит. - 1981. - № 1. - С.92-119.
    219. Словом гострим, гарячим. Невідомі сторінки творчості Б.-I.Антонича: З публік. сатиричного гротеску Б.-I.Антонича "Політик" // Літ. Україна. - 1981. - 28 лип.
    220. Спадкоємці франківських традицій // Літ Україна. - 1981. - 26 серп. - Рец. на кн.: Дей О. Спілкування митців з народною піснею. - Київ: Наукова думка, 1981.
    221. Спільне і відмінне, постійне і змінне: [Бесіда критиків Миколи Iльницького і Харія Хірша] // Література ун максла (Рига). - 1981. - 4 груд. - С.6-7. - Латис. мовою; Див. також № (1982)
    222. Схожість несхожого // Література і сучасність. - Київ:Рад. письменник, 1981. - Вип. 14. - С.35-61. Див. № рос. мово. (1980).
    223. Тайны вдохновения: Поэтическое обозрение // Правда Украины. - 1981. - 19 июня.
    224. Безперервність руху // Братерське слово. - Київ: Дніпро, 1982. - С.185-210. - В основі статті публік. рос. мовою (1979)
    225. В современном - прошлое и будущее. Микола Винграновский / Пер. с укр. И.Карабутенко // Радуга. - 1982. - № 7. - С.133-142.
    226. Висока хвиля в серце заплива: (Роздуми над книжками молодих) // Укр мова і літ. в школі. - 1982. - № 9 . - С.8-15.
    227. Від епічності до епічності // Література і сучасність. - Київ: Рад. письменник, 1982. - С.54-71. Див № (1980)
    228. Меридианы памяти // Лит. обозрение. - 1982. - № 2. - С.54-55. - Рец. на кн.: Дмитерко Л. Меридіани. - Київ, 1980.
    229. "Не повторить хочу - продолжить!": ("Круглый стол" "Лит. газеты" на тему: "Маяковский и современная поэзия". Беседа участников: Акакий Васадзе (Тбилиси), Микола Ильницкий (Львов), Владимир Соколов (Москва) // Лит. газета. - 1982. - 6 окт.
    230. Рух, пізнання, досвід: [Про поезію Б.Олійника] // Творчий світ письменника: Літ.-критич. матеріали про творчість укр. рад. письменників. - Київ: Рад. школа, 1982. - С.250-254.
    231. Світ малого епосу (Грузинське оповідання очима українського критика) // Жовтень. - 1982. - № 9. - С.89-94.
    232. Спільне і відмінне, постійне і змінне: (Діалог критиків Харія Хірша (Рига) і Миколи Iльницького (Львів) // Жовтень. - 1982. - № 2, - С.109-116; Те саме латис. мовою // Щорічник критики, 10 - Рига: Лієсма, 1982. - С.208-218.
    233. Становлення голосу // Літ. Україна. - 1982. - 24 черв. - Рец. на кн.: Каширіна Л. Тятива кохання. - Київ, 1981.
    234. Художній літопис часу: [Передмова] // Муратов I. Твори: В 4-х т. - Київ: Дніпро, 1982. - Т. 1. - С.5-18.
    235. "… А справді сокровенна яв": [Про перші збірки С.Короненко "сузір'я веснянок", В.Герасим'юка "Смереки", Ю.Буряка "Струми"] // Літ. Україна. - 1983. - 22 верес.
    236. "Вглубляюся залюбки в скарбницю усної словесності…" [Вступна стаття] // Народні пісні в записах Михайла Яцкова. - Київ: Муз. Україна, 1983. - С.5-19.
    237. "Висока хвиля в серце заплива…" // Рік '82: Літ.-крит. Огляд. - Київ: Дніпро, 1983, - С. 111-128. - Скороч. Варіант див. № (1980)
    238. Відповідальність критичного судження [Передмова] // Салига Т. Право на себе. - Київ: Молодь, 1983. - 5-8.
    239. Время зовет героя: Круглый стол "Лит. газеты" [Львів, 1983: Серед материалів - виступ М.Iльницького] // Лит. газета. - 1983. - 23 дек.
    240. Всесвіт у краплині: (Штрихи до портрета Василя Мисика) // Укр. мова і літ. в школі. - 1983. - № 3. - С.3-12; Те саме // Мисик В. Твори: У 2-х т. - Київ: Дніпро, 1983. - Т 1. - С.5-22.
    241. Єдність аналізу й синтезу // Рад. літературознавство. - 1983. - № 3. - С.73-75. - Рец. на кн.: Новиченко Л. Тарас Шевченко - поет, борець, людина. - Київ, 1982.
    242. "Как мого весит слово" // Лит. обозрение. - 1983. - № 10. - С.51-52. - Рец. на кн.: Затуливітер В. Тектонічна зона. - Київ, 1982. - Те саме укр. мовою під назвою "Поза межами слова" // - Наука і культура. Україна, 1982. - Київ: Т-во "Знання". - 1983. - С.375-378.
    243. Латиноамериканский роман и советская многонациональная литература ("Круглый стол") // Латинская Америка. - 1983. - № 1. - С.54-56: Виступ М.Iльницького.
    244. На рівень вимог часу: [Виступи на конференції письменників і критиків "Про творчі зв'язки літературно-художніх журналів з практикою комуністичного будівництва". Серед інших - виступ М.Iльницького] // Літ. Україна. - 1983. - 17 берез.
    245. "Не заглушити тої пісні гени!" /Бесіду з М.Iльницьким записав В.Брюховецький // Л1т. Україна. - 1983. - 30 черв;
    246. Новизна, яку знаходять кілька: (Стильова течія і індивідуальний стиль) // Жовтень. - 1983. - № 1. - С.107-116.
    247. Поезія останніх десятиріч: традиції і новаторство //Рад. літературознавство. - 1963. - № 2. - С.3-17; № 4. - С.13-24.
    248. Розвиток жанру не припиняється: [Підсумкова стаття дискусії про сучасну поему - жанрово-стильові особливості, традиції і новаторство] // Дніпро. - 1983. - № 3. - С.125-132.
    249. Світ малого епосу: Грузинське оповідання очима українського критика // Література і сучасність. - Київ: Рад. письменник, 1983. - Вип.16.- С.67-84. - Те саме // Сузір'я. - Київ: Дніпро, 1983. - Вип. 19-й. - С.211-219; Те саме груз. мовою // Критика: Альманах. - 1983. - № 3. - С.3-20.
    250. Смак барбарису: [Про поезію Людмили Скирди] // Київ. -I983. - № 12. - С.97-100.
    251. У дзеркалі поеми: [Передмова] // Олійник Б. Поеми. - Київ: Дніпро, 1983. - С.5-20.
    252. У слові - палахкий вогонь: [Передмова] // Павличко Д. Любов і ненависть. - Київ: Молодь, 1983. - С.5-12.
    253. Читая Петра Скунца / Пер. с укр. И.Карабутенко // Радуга. - 1983. - № 8. - С.140-145.
    254. "Являється за словом слово…" / Розмову з М.Iльницьким вів Б.Хома // Трибуна робітника / Виробниче об'єднання iм.В.I.Леніна (Львів). - 1983. - 18 лип.
    255. Багатогранність єдності // Жовтень. - 1984. - № 1. - С. 119-122. - Рец. на кн.: Суровцев Ю.М. Необходимость диалектики. - Москва, 1982.
    256. В авангарді літературного процесу: До 70-річчя Л.Новиченка // Літ. Україна. - 1984. - 5 квіт.; Те саме скороч. під назвою: На бистрині життя // Вісті з України. - 1984. - № 15. - С.5.
    257. Заветный путь найти: [Про поезію молодих] // Лит. обозрение. - 1984. - № 2. - С.16-22.
    258. "Не заглушити тої пісні гени!": [Розмова з М.Iльницьким] // Брюховецький В. Силове поле критики: Літ.-крит.статті. - Київ, 1984. - С.62-74.
    259. "В твоєму імені живу…": [Про творчість Василя Симоненка] // Прапор. - 1985. - № 1. - С.160-169.
    260. Голос героя - голос автора: [Про історичну прозу укр. письменників] // Жовтень. - 1985. - № 4. - С.110-118.
    261. Григорію Глазову - 60 // Літ. Україна. - 1985. - 26 верес.
    262. Майстер психологічної новели:[Передмова] // Яцків М. Новели. - Львів: Каменяр, 1985. - С.3-14.
    263. Мир малого эпоса: (Феномен грузинской прозы. Выступления участн. "круглого стола") // Кавкасиони. - Тбилиси. - 1985. - № 9. - С.359-361.
    264. Напрямки і ритми літературного процесу: Діалог А.Бучіса і М. Iльницького // Literatura ir menas (Література і мистецтво). - Вільнюс, 1985. - 7 листоп. - лит. мовою. Укр. мовою див. №
    265. На сторожі слова: [До 50-річчя Бориса Олійника] // Літ. Україна. - 1985. - 17 жовт.
    266. Невпинність руху: Журнальна поезія 1984 // Вітчизна. - 1985. - № 11. - С.181-190.
    267. Пам'ять у слові: [Iсторична романістика останніх десятиліть] // З добою нарівні. - Київ: Дніпро, 1985. - С.264-289.
    268. Поетична драматургія Iвана Драча // Укр. мова 1985. - № 9. - С.9-17.
    269. Синтез образу й аргументу: Д.Павличко - літературний критик // Укр. мова і літер. в школі. - 1985. - № 2. - С.27-32.
    270. Сонети Дмитра Павличка // Рад. літературознавство. - 1985. - № 2. - С.7-18.
    271. Спільне надбання // Жовтень. - 1985. - 2. - С.124-126.
    272. Рец. на кн.: Надъярных Н. Интернациональное содружество литератур. - Москва. - 1984.
    273. Уроки класиків і сучасників: Iван Драч - літературний критик // Жовтень. - 1985. - № 9. - С.98-105.
    274. Як наше слово одізветься // Літ. Україна. - 1985. -26 груд. - Рец. на кн.: Сивокінь Г. Одвічний діалог. - Київ: Дніпро, 1984.
    275. Як світанковий пруг… / Iнтерв'ю вів В.Мартинов // Вільна Україна. - 1985. - 31 серп.
    276. Все, що мав у житті…: Повість I. Франка "Перехресні стежки" у світлі авторської особистості // Жовтень. - 1986. - № 8. - С.105-116.
    277. Думаймо про велике // Літ. Україна. - 1986. - 30 січ.
    278. Кристалізація слова // Ленінська молодь. - 1986. - 24 квіт. - Рец. на кн.: Білоцерківець Н. Підземний вогонь. - Київ: Молодь, 1984; Те саме // Вітчизна. - 1986. - № 7. - С.152-154.
    279. "Критика - свідомість і сумління літератури" // Літ. Україна. - 1986. - 3 квіт.
    280. Напрямки і ритми літературного процесу: Діалог А.Бучіса і М.Iльницького / Переклад з лит. А.Непокупного // Літ. панорама. - Київ. - 1986. - С.178-186.
    281. Націленість на творення: [Про завдання літературно-художньої критики] // Рад. літературознавство. - 1986. - № 6. - С.4.
    282. Осягнення правди: [Про стан і перспективи розвитку укр. літ. критики] / Серед виступів - М.Iльницького: "Критика - свідомість і сумління літератури" // Літ. Україна. - 1986. - 3 квіт.
    283. Перегук через покоління: Нотатки про сучасну молоду поезію // Київ. - 1986. № 4. - С.133-142; Те саме у пошир. редакції рос. мовою: Вопросы лите. - 1986. - № 5.
    284. Повесть "Перехресні стежки" и проблема художественного новаторства И.Франко // Иван Франко и мировая культура. Тез. Докл. международного симпозиума. - Киев: Наук. думка, 1986. - С.69-70.
    285. [Виступ на "круглому столі" на тему: "Латиноамериканський роман і радянська багатонаціональна література"] // Приглашение к диалогу. Латинская Америка: Размышления о культуре континента. - Москва: Прогресс, 1986. - 471 с. - С.363-366.
    286. Поэтическая драматургия Ивана Драча // Радуга. - 1986. - № 10. - С.146-154.
    287. "Так прагнеться точнішим буть у слові…": Поезія I.Драча останніх років // Рад. літературознавство. - 1986. - № 4. - С.15-24.
    288. "Тільки на грунті історичної правди…": Розмова критика М.Iльницького з прозаїком Раїсою Iванченко // Жовтень. - 1986. - № 12. - 102-112.
    289. Точка опори: [Передмова] // Iваничук Р. Місто. - Львів: Каменяр, 1986. - С.3-16.
    290. "Третя хвиля": тенденції і проблеми: [Діалог критиків М.Iльницького і М.Рябчука про традиції і місце молодої поезії в загальному літ. процесі] // Літ. Україна. - 1986. - 22 травня.
    291. Уроки класиків і сучасників: [Про літ.- крит. статті I.Драча] // Укр. мова і літ. в школі. - 1986. - № 10. - С.
    292. "Усынови мои песни, город…": [Про молоду грузинську поезію] // Кавкасиони. - Тбилиси, 1986. - Вып.4. - С.319-325.
    293. Щоденний хліб критики // Літ. Україна. - 1986. - 3 лип. Рец. на кн.: Брюховецький В. Специфіка і функції літературно-критичної Діяльності. - Київ: Наук. думка. - 1986.
    294. Soviet critics on Vissarion Belinsky // Soviet Literature . 1986. - № 7. - S.165-166; Те ж саме нім. мовою. - С.163-164 та франц. Мовою.- С.154-155.
    295. Вінок з рож і терну: [Післяслово до добірки поезій С.Чарнецького "Пісня журавлів"] // Жовтень. - 1987. - № 9. - С.14.
    296. Джерело збагачення мови // Жовтень. - 1987. - № 2. - С.127-129: Співавт. Г.Шило. - Рец. на кн.: Онишкевич Н.Й. Словник бойківських говірок. Част 1-2. - Київ: Наукова думка, 1984.
    297. Ніні Бічуї - 50 // Літ. Україна. - 1987. - 27 серп.
    298. [Післяслово до добірки поезій П.Карманського "Ой люлі, смутку"] // Жовтень. - 1987. - № 5. - С.8.
    299. Поетична драматургія Iвана Драча // Література і сучасність, - Київ. - 1987. Вип. 20. - С.169-188.
    300. "Розсипані перли" Василя Пачовського [Післяслово до добірки поезій В.Пачовського "Розсипані перли"] // Жовтень. - 1987. - № 7. - С.13.
    301. В твоєму імені живу: [Про поезію Василя Симоненка] // Вільна Україна. - 1988. - 26 жовт.
    302. Вічні образи // Українська літературна енциклопедія (УЛЕ). - Київ, 1988. - Т.1. - С.337.
    303. Вічні теми // УЛЕ. - Київ, 1988. - Т. 1. - С.337.
    304. Вольність поетична // УЛЕ. - Київ, 1988. - Т. 1. - С.252-253.
    305. Жан Артюр Рембо в перекладах В.Бобинського // Жовтень. - 1988. - № 3. - С.12.
    306. Жбан вина із Кам'яного Поля: [Передмова] // Федорів Р. Жбан вина. Кам'яне поле. - Львів: Каменяр, 1988. - С.3-16.
    307. Iсторія української літератури. - Київ: Наук. думка, 1988. - Т. 2. Радянська література. Розділи: Література 60-80-х років: Поезія. - С.269-296; Ліна Костенко. - С.675-683.
    308. Людина в історії: Жанрові структури сучасної історичної прози // Жовтень, - 1988. - № 2. - С.104-112.
    309. Панорама десятиліть: [Передмова] // Опільський Ю. Сумерк. - Львів: Каменяр, 1988, - С.
    310. [Післяслово до публікації добірки поезій М.Рудницького "Бризки іскор"] // Жовтень. - 1988. - № 5. - С.13.
    311. Фрагмент літературної панорами: [Передмова до публікації добірки поезій С.Твердохліба "В свічаді плеса"] // Жовтень. - 1988. - № 9. - С.14-15.
    312. Виноградник Михайла Яцкова // Друг читача. - 1989. - 3 серп.
    313. За велінням совісті: [Звітно-виборні збори в Львівській організації Спілки письменників України. Серед інших - виступ М.Iльницького] // Вільна Україна. - 1989. - 3 лют.
    314. Микола Iльницький [Iнтерв'ю в рубриці "Автопортрет"] // Рад. літературознавство. - 1989. - № 11. - С.43-45.
    315. М'якість колориту і ніжність почуття: [Про життєвий і творчий шлях Б.Лепкого] // Друг читача. - 1989. - 29 черв.
    316. На Маковицькій струні: [Про укр. літературу в Чехословаччині] // Жовтень. - 1989. - № 7. - С.111-118.
    317. Настроєний життям, як скрипка: [Б.Лепкий] // Укр. мова і літ. в школі. - 1989. - № 9. - С.3-10.
    318. Незнищенність поезії: [Передмова] Антонич Б.-I. Поезії. - Київ: Рад. письменник, 1989. - С.5-41.
    319. Олександр Гаврилюк: [Передмова] // Тудор С. День отця Сойки: Роман; Марія; Повість; Оповідання; Гаврилюк О. Береза: Повість; Оповідання. - Київ: Наук. думка, 1989. - С.18-29. - Подана у виданні після передмови Г. Сивоконя "Степан Тудор".
    320. Передмова // Богдан-Iгор Антонич. Покажчик друкованих матеріалів та автографів до 80-річчя з дня народження / Уклад. Т.Ю.Кульчицька; ЛНБ ім.В.Стефаника АН УРСР - Львів: ЛНБ. 1989. - С.3-5.
    321. [Передмова до добірки поезій О.Лапського "Під чайчин крик"] // Жовтень. - 1989. - № 11. - 2-6.
    322. [Передмова до добірки поезій О.Луцького "Час обнови"] // Жовтень. - 1989. - № 1. - С.16-20.
    323. [Передмова до добірки поезій Б.Рубчака "Розрив-трава"] // Жовтень. - 1989. - № 6. - С.6-11.
    324. [Передм. і публік. добірки О.Тарнавського "Білі вежі"] // Жовтень. - 1989. - № 10. - С.8-14.
    325. [Післяслово до добірки поезій О.Лятуринської "Гусла"] // Жовтень. - 1989. - № 10. - С.10-15.
    326. "Поетична концепція з музичним і малярським тлом": [Передмова] // Яцків М. Муза на чорному коні. - Київ: Дніпро
    327. Розмова з нашим гостем: [Iнтерв'ю М.Iльницького з Ф.Ковачем] // Дукля. - 1989. - № 2. - С.63-68.
    328. Четвертий перстень // Весни розспіваної князь. Слово про Антонича. — Львів: Каменяр, 1989. - С.119-161.
    329. У світі природи і культури [Поетичні дебюти Тараса Девдюка і Тараса Казнарського] // Жовтень. - 1989. - № 5. - С.11.
    330. Generace osmdesatych let [Генерація вісімдесятих років]: [Передмова] // Verse mladych ukrajinskych basniku. - Mlada Fronta, 1989. - S.5-15.
    331. Богдан-Iгор Антонич. "Четвертий перстень" - Bohdan-Ihor Antonych. "Vierter Ring // Zeitschrift fur Slawistik. - Berlin, 1990. - Bd.35. - Heft.5. - S.732-740.
    332. Гридень Дажбога, джура Мазепи [Переднє слово до публікації добірки поезій Ю.Дарагана "Перуне, зглянься ти над нами!.."] // Просвіта (Львів). - 1990. - Вип.14. - С.4.
    333. Жбан вина с Каменного Поля [Передмова] // Федорив Р. Жбан вина. Каменное Поле. - Москва, 1990. - С.3-12.
    334. Квиток до Львова дійсний: [Післяслово до добірки поезій Б.Нижанківського "Зілля гіркоти"] // Дзвін. - 1990. - № 3. - С.12-13.
    335. Мистецтво дає хвилини безвартісної насолоди [Переднє слово до публікації статей Б.-I.Антонича "Національне мистецтво", "Між змістом і формою", "Становище поета"] // Наука і культура. - Київ: Знання. - 1990. - Вип.24. - С.229-230.
    336. М'якість колориту, ніжність почуття [Передмова] // Лепкий Б. Вибране. - Львів: Світ, 1990. - С.5-18.
    337. На Маковицькій струні: (Шість днів на Пряшівщині) // Літературна панорама. - Київ: Дніпро, 1990. - С.249-260.
    338. Настроєний життям, як скрипка [Передмова] // Лепкий Б. Поезії. - Київ: Рад. письменник, 1990. - С.5-40.
    339. Невідомий Антонич: [Післяслово до публікації статті Б.-I.Антонича "Поезія по цей бік барикади"] / Переклад з пол. М.Iльницького // Дзвін. - 1990. - № 5. - С.116-117.
    340. Обірвані струни творчості…: [Про поета Я.Цурковського] // Літ. Україна. - 1990. - 5 лип.
    341. Палімпсести Василя Стуса // Вітчизна. - 1990. - № 3. - С.14-16.
    342. Повість "Перехресні стежки" і проблема художнього новаторства Iвана Франка // Iван Франко і світова Культура: Матеріали Міжнар. Симпоз. ЮНЕСКО, Львів, 11-15 верес. 1986 р. - Київ: Наук. думка, 1990. - Кн.1. - С.256-259.
    343. Погляд у душу: [Переднє слово до публікації добірки поезій Н.Лівицької-Холодної "I оживе твій світлий край…"] // Просвіта. - 1990. - Вип.17. - С.4.
    344. Поети "Молодої Музи" // Укр. мова і літ. в школі. - 1990. - № 4. - С.10-21.
    345. Поетичні школи в західноукраїнському літературному процесі 20-30-х років ХХ ст. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т.221: Праці філол. секції / Ред. М.Iльницький, О.Купчинський. - Львів, 1990. - С.156-170.
    346. Родом із Стрия: [Післяслово до публікації добірки поезій М.Калитовської "Спогади без стежок" // Дзвін. - 1990. - № 6. - С.20.
    347. Тарас Шевченко і Богдан Лепкий // Т.Шевченко і українська національна культура. Матеріали наук. симпоз., Львів, 8-9 черв. 1989 р. / ЗНЦ АН УРСР; Iн-т сусп. наук та ін. - Львів: Світ, 1990. - С.28-29.
    348. Український сонях під бельгійським небом: [Післяслово до публікації добірки поезій Р.Бабовала "Безсонні ліхтарі" // Дзвін. - 1990. - № 3. - С.16-17.
    349. Автономність слова: [Післяслово до публікації добірки віршів М.Царинника "Падіння світла" // Дзвін. - 1991. - № 1. - С. - 22.
    350. Книжка, писана 18 років // Дзвін. - 1991. - № 5. - С.139-141. - Рец. на кн.: Бача Ю. За і проти: Про умови розвитку української літератури в Чехословаччині після 1945 року. - Кошіце, 1990.
    351. Краси свічадо: [Передмова] // Розсипані перли. Поети "Молодої Музи". - Київ: Дніпро, 1991. - С.5-17.
    352. "Найпопулярніша постать на галицькому грунті…" [Передм.] Лепкий Б. Твори: В 2-х т. - Київ: Дніпро, 1991. - С.5-30.
    353. [Передмова до публікації] Білецький Л. Iсторія української літератури (фольклор): [Уривок з книги] // Просвіта. - 1991. - Вип.12. - С.1-3.
    354. [Переднє слово до публікації добірки віршів Ю.Пелешенка] // Березіль. - 1991. - № 10. - С.20.
    355. Погляд у душу: [Переднє Слово до публікації добірки поезій Н.Лівицької-Холодної "I оживе твій світлий край…"] // Дзвін. - 1991. - № 6. - С.20-21.
    356. Поет національної ідеї: [Про життєвий і творчий шлях В.Пачовського] // Дзвін. - 1991. - № 11. - С.129-137.
    357. Портрети на тлі епохи: [Післямова] // Лепкий Б. З-під Полтави до Бендер. Крутіж. - Львів: Червона калина, 1991. - С.325-335.
    358. Романові Кудлику - 50 // Літ. Україна. - 1991. - 30 трав.
    359. Свідчення очевидця: [Післяслово до публікації статті Р.Купчинського "Літературні зустрічі" // Дзвін. - 1991. - № 10. - С.136. - Передрук з "Iлюстрованих вістей". - Краків. - 1941. С.5-8.
    360. "Слова - что стрелы в небеса!" [Б.-I.Антонич] // Наше наследие. - 1991. - № 2. - С.113-114.
    361. Акорди української поезії: [Передмова] // Акорди. Антологія української поезії від смерті Шевченка / Упоряд. I.Франко: Репринтне видання / Приміт. М.Iльницького. - Київ: Веселка, 1992. - С.3-6.
    362. Божі очі синіх волошок: [Післяслово до публікації добірки поезій Г.Мазуренко "Снігоцвіти"] // дзвін. - 1992. - № 1/2. - С.21-22.
    363. Відвага і любов самопосвяти: Життя і творчість Олега Ольжича // Дзвін. - 1992. - № 11/12. - С.127-135.
    364. Вірші з далеких гаваней: [Післяслово до публ. добірки поезій I.Качуровського "Пісня про білий парус"] //Дзвін. - 1992. - № 7/8. - С.19-21.
    365. Гридень Дажбога, джура Мазепи: [Передмова до публікації добірки поезій Ю.Дарагана] // Чумацький шлях. - Харків, 1992. - № 1. - С.20-22.
    366. Дерева і кулі // Літературний Львів. - 1992. - № 2. - Рец. на кн.: Кудлик Р. Горішня брама. - Київ: Дніпро, 1991.
    367. "… I жмут цілющих слів: (Поетична творчість Богдана Кравціва) // Укр. мова і літ. в школі. - № 11/12. - С.33-39; Те саме під назвою "Узяв я жменю зілля" // Перевал. - 1992. - № 3/4. - С.90-93.
    368. Коли запіють треті півні? [Проблеми сучасного стану культурного будівництва] // Культура і життя. - 1992. - 15 серп.
    369. Ленід Білецький: теорія і практика інтерпретації художнього тексту // Матеріали міжнародної наукової конференції, Пряшів-Свидник, 12-15 червня 1991 р. - Київ; Львів; Пряшів; Мюнхен; Париж; Нью-Йорк; Сідней, 1992. - С.232-237.
    370. На перехрестях віку: [Західноукраїнська поезія 20-30-х рр. ХХ ст.] // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Iн-т сусп. Наук АН України. - Київ: Наук. думка, 1992. Вип. 1. - С.173-207.
    371. Образ Марка Проклятого в поемі В.Пачовського "Золоті Ворота" // "Молода Муза" і літературний процес кінця Х1Х - початку ХХ століття в Україні і Європі: Тези доп. наук. конф. Львів, 19-20 листоп. 1992 р. - Львів, 1992. - С.39-44.
    372. Поезія державного чину // Дзвін. - 1992. - № 5/6. - С.154-158.- Рец. на кн.: Маланюк Є. Земна Мадонна. Упор. і автор передмови М.Неврлий. - Пряшів, 1991.
    373. Юрій Дараган - перший поет "Празької школи" // Укр. мова і література в школі. - 1992. № 3/4 . - 3-5.
    374. Як прозаїк він тільки починався: [Передм.] // Симоненко В. Півні на рушниках: Оповідання. Щоденник. - Львів: Каменяр, 1992. - 3-11.
    375. Богдан Лепкий - поет: (Проблема типології стилю) // Богдан Лепкий - видатний український письменник: Збірник статей і матеріалів урочистої академії, присвяч. 120-річчю від дня народження Письменника. - Тернопіль, 1993. - С.3-17.
    376. Весняна пісня в чорному ореолі: [Передмова] // Крушельницький I. Поезії. - Київ: Укр. письменник, 1993. - С.5-284; Те саме //Слово і час. - 1993. - № 11. - С.40-51.
    377. Вийшов з тіні великого батька: (Третій син В.Стефаника) [Про Юрія Стефаника] // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника. - Київ, 1993. Вип.1. - С.92-95.
    378. Випростування душі // Літ.Україна. - 1993. - 4 лют. - Рец. на кн.: Коломієць В. Золотосинь. - Київ: Укр. письменник, 1992.
    379. До самого смерку: [Iнтер'ю Л.Таран з доктором філології, літературознавцем і письменником Миколою Iльницьким] // Сучасність. - 1993. - № 2. - С.156-167. - Передрук див. № (1995)
    380. Замість післямови: [До публ. добірки поезій З.Когут "З далеких берегів"] // Дзвін. - 1993. - № 7/9. - С.15.
    381. Західноукраїнська поезія 20-30-х років у зоні авангардизму // Укр. літературознавство. - Львів: Світ, 1993. - Вип.57. - С.25-32.
    382. Iван Крушельницький: Розмови з Гофмансталем // Просвіта. - 1993. - Вип.28. - С.4.
    383. Iсторіософія української поезії 20-30-х рр.: концепція України (Євген Маланюк, Юрій Липа, Олег Ольжич // Другий міжнародний конгрес україністів, Львів, 22-28 серпня 1993 р. /Міжнар. Асоц. україністів; АН України. Доп. і повідом.: Літературознавство. - Львів, 1993. - С. 191-196.
    384. Маркіян Шашкевич і Богдан Лепкий // Шашкевичіана / АН України, Iнститут українознавства ім.I.Крип'якевича. Маркіян Шашкевич і українське національне відродження. - Львів, 1993. - 104-111.
    385. Між I.Франком і "Молодою Музою": (Поетична творчість Василя Щурата) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника. - Київ: Наук. думка, 1993. - Вип.2. - 68-79.
    386. На перепутьях века: Украинская поэзия неизвестная… // Вопросы литературы. - 1993. - Вып.2. - С.120-160.
    387. Олесь Бабій - поет із стрілецького коша // Укр мова і література в школі. - 1993. - № ;. - С.13-19.
    388. Словам - суворість і глибінь!": [Про О. Лятуринську] // Слово і час. - 1993. - № 2. -С.30-39.
    389. Stephanos Олекси Стефановича // Дзвін. - 1993. - № 2/3. - С.150-156.
    390. Степове прокляття України: (Iсторіософія поезії Євгена Маланюка) // Укр. мова і література в школі. - 1993. - № 7. - С.3-10.
    391. Уроки Ореста Зілинського // Просвіта. - 1993. - Вип.19. - С.4,8; Те саме // Дзвін. - 1993. - № 10/12. - С.157-159.
    392. Юрій Дараган - перший поет "Празької школи" / Вісник МАУ. - Київ, 1993. - Ч.1. - С.55-56.
    393. Цурковський Ярослав // Тернопіль. - 1993. - № 3. - С.14-16.
    394. Апостол душі і чину: [Олег Ольжич] // Русалка Дністрова (Тернопіль). - 1994. - Ч.10. - С.1-2.
    395. Богдан Лепкий - поет: (Проблема типології стилю) // Укр. літературознавство. - Львів, 1994. - Вип.59. - С.21-29.
    396. Гридень Дажбога: (Поезія Юрія Дарагана) // Слово і час. - 1994. - № 8. - С.22-23.
    397. Гуго фон Гофмансталь і Iван Крушельницький // Українська література в Австрії, австрійська - в Україні: Матеріали міжнар. симпоз. - Київ: Брама ЛТД, 1994. - С.101-106. - Те самен нім. Мовою див. № (1995)
    398. Два нудні, яким цікаво": [Слово про літературознавця I.Денисюка з нагоди 70-річного ювілею] // Дзвін. - 1994. - 12. - С.
    399. До самого смерку: [Розмова з Миколою Iльницьким] // Таран Л. Гороскоп на вчора і на завтра. - Київ, 1995. - С.71- 92.
    400. Екстреми ся стрічають, але ще не остаточна відповідь на питання: [Проблема канону в літературі] // Просвіта. - 1994. - Вип.7. - С.5.
    401. Замкнене в магії слова: [Післяслово до добірки поезій Михайла Ореста "До лісу вічності"] // Дзвін. - 1994. - № 4. - С.21-22.
    402. Iдея циклічності культур і доля України в творчості Олега Ольжича // Сучасність. - 1994. - № 11. - С.138-142.
    403. Iконостас Віри Вовк: [Переднє слово до добірки поезій Віри Вовк "I прийде Великдень!"] // Дзвін. - 1994. - № 6. - С.19-20.
    404. Минувшина - наука на майбутнє": [Передмова] // Опільський Ю. Твори: У 4 т. - Львів: Каменяр, 1994. - Т.1. - С.1-16.
    405. Михайло Грушевський - белетрист // Михайло Грушевський: Збірник наук. праць і матеріалів міжнар. ювілейної конф., присвяч. 125-й річниці від дня народження М.Грушевського. - Львів, 1994. - Т.3. - С.257-260.
    406. "Найпопулярніша постать на галицькому грунті": [Про Б.Лепкого] Українське слово // Хрестоматія української літератури та літературної критики. - Київ, 1994. - 241-250.
    407. "Натхненний ідеаліст": [Післяслово до добірки поезій
    408. В.Гаврилюка "Соло в тиші"] //Дзвін. - 1994. - № 7. - С.32-33.
    409. Не зрікатися своєї душі: [Концепція України в творчості Юрія Липи] // Дивослово. - 1994. - № 4. - С.3-8; Те саме // Українська філологія: Досягнення і перспективи. - Львів, 1994. - С.314-320.
    410. Олег Ольжич // Самостійна думка. - 1994. - Ч.2. - С.57-78.
    411. Передмова // Володимир Лучук: Бібліогр. покажч. / Упоряд. О.Хміль. - Львів, 1994. - С.3-5.
    412. [Переднє слово до добірки поезій Оксани Зеленчук "Уста, очі, душа…"] // Дзвін. - 1994. - № 7. - С.14.
    413. Творчість - це свобода духу: Микола Євшан - літературний критик // Дзвін. - 1994. - № 2/3. - С.152-160.
    414. Як клен на вітрі: [Спогад про В.Лучука] // Дзвін. - 1994. - № 8. - С.22-23.
    415. Відповідальність першого слова: [Передмова] // Привітання життя '94. Збірник поезій учасників конкурсу на здобуття літ. премії ім. Б.-I.Антонича за 1994 р. - Львів: Каменяр, 1995. - С.3-8.
    416. Hugo von Hofmannsthal und Ivan Krustl'nyc'kyj // Von Taras Sevcenko bis Joseph Roth. - Bern; Berlin; Frankfurt/M; New York; Paris; Wien, - 1955. - S.145-152.
    417. Iдея "воскреслої могили" в художній прозі Михайла Грушевського // Михайло Грушевський і Західна Україна. Доп. і повідом. наук. конф., Львів, 26-28 жовтня 1994 р. - Львів: Світ, 1995. - 179-183.
    418. Iсторик українського літературознавства: Штрихи до портрета Леоніда Білецького / Дзвін. - 1995. - № 12. - С.128-136.
    419. Легенди зі світу реальностей: [Переднє слово до добірки поезій Патриції Килини] // Дзвін. - 1995. - № 8. - С.17-18.
    420. .Лицар критичних турнірів: [Переднє слово до публікації статті Миколи Євшана "Боротьба ґенерацій і українська література"] // Слово і час. - 1995. - № 7. - С.11-13. - Передрук з "Української хати" (1911. - № 1. - С.34-47).
    421. "Навала форм, і почувань, і слів…": Штрихи до портрета Святослава Гординського // Дивослово. - 1995. -№ 2 - С.36-41.
    422. Одіссея скульптора Iвана Севери: [Передмова] // Горинь Б. У пошуках берега: Життя і творчість Iвана Севери. - Львів, 1995. - С.3-8.
    423. Повернення Богдана Кравціва // Літературний Львів. - 1995. - Ч.16. - С.14. - Рец. на кн.: Кравців Б. Поезії / Упоряд. і передм. Т.Салиги, приміт. М.Старовойта. - Львів, 1993.
    424. Поезія смутку: [Передмова] // Карманський П. Дорогами смутку і змагань: Вибрані поезії. - Львів: Каменяр, 1995. - С.3-22.
    425. Причинний Лесич: [Переднє слово до добірки поезій Вадима Лесича] // Хроніка-2000. - Київ, 1995. Вип.1 - С.196-199; Те саме // Дзвін. - 1995. - № 6. - С.20-22.
    426. Сторінка стрілецької епопеї: [Передмова] // Матіїв-Мельник М. Твори. - Львів, 1995. - С.3-17.
    427. Українська поезія періоду МУРу // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Т.229: Праці філол. секції. - Львів, 1995. - С.179-201.
    428. Урбана-Шампейн: 14 українська: Думки з приводу [накової конференції в Iллінойському університеті] // Дзвін. - 1995. - № 11. - С.141-148.
    429. Штрихи до портрета: [Передмова] // Тарнавський О. Літературний Львів, 1939-1944: Спомини. - Львів: Поросвіта, 1995. - С.3-8.
    430. Hugo von Hofmanstal und Ivan Kruselnuckyj // Von Taras Sevctnko bis Josef Roth: Ukrainisch - Osterreichische Literaturbeziehungen. - Bern; Berlin; Frankfurt/M; New York; Раris; Wien, 1995. - S.145-150.
    431. "Безмежно цікаве усе нове!": [Iнтерв'ю з М.Iльницьким - членом жюрі конкурсу "Привітання життя" ім.Б.-I.Антонича] / В.Загородня // Літературний Львів. - 1996. - Ч.8. - С.13.
    432. Бо талант - то його доля: [Про Б.Гориня, його книжку "У пошуках берега" та з нагоди 60-річчя від дня народження] // Час (Київ). - 1966. - 16 лют.
    433. Володарка п'яти муз: [До ювілею Віри Вовк] // Вісник Наукового товариства ім.Шевченка - 1996. - Ч.14-15. - С.18-19, 23. - Співавт.: Я.Закревська.
    434. "Жодна моя книжка досі не мала такого розголосу": Бліцінтерв'ю з дрібкою гумору: [Iнтерв'ю Н.Бічуї з нагоди присудження М.Iльницькому премії ім.I.Франка Національної академії наук України за цикли праць "Від "Молодої Музи" до "Празької школи" та "Українська повоєнна еміграційна поезія"] // Просвіта. - 1996. - 8 черв.
    435. Літературна критика на сторінках журналу "Назустріч" // Теоретичні та організаційні проблеми формування репертуару української книги та періодики: Матеріали міжнар наук. конф., Львів, 26серпня 1995 р. / Львів, наук. б-ка ім.В.Стефаника НАН України. - Львів, 1996. - С.232-239.
    436. Літературний Львів першої половини ХХ ст. // Львів: історичні нариси / НАН України. Iн-т українознавства ім.I.Крип'якевича. - Львів, 1996. - 410-430.
    437. Літературні традиції поезії "поза традиції" // Сучасність. - 1996. - № 10. - С.113- 122.
    438. Маркіян Шашкевич і Богдан Лепкий // Шашкевичіана: Нова серія / Iн-т українознавства ім.I.Крип'якевича НАН України; Iн-т-заповідник М.Шашкевича у Вінніпезі; Шашкевичівська комісія у Львові. Вип.1: "Маркіян Шашкевич і українське національне відродження". - Львів-Броди-Вінніпег. - 1996. [Нова серія] - С.83-87.
    439. "Не помилився в вас…": [Лист Євгена Маланюка до Богдана-Iгоря Антонича] // Кур'єр Кривбасу. - 1996. - № 6. - С.34-36.
    440. Нью-йоркська група і національна літературна традиція // III Міжнар. конгрес україністів, Харків, 26-29 серпня 1996 р.: Доп. та повідом.: Літературознавство. - Київ, 1996. - С.449-457.
    441. Петро Карманський: До 40-річчя від дня смерті // Львівщина - 96. Регіональний річник. - Тернопіль; Львів, 1996. - 360-364.
    442. Стаття Миколи Євшана "Свято Маркіяна Шашкевича" // Шашкевичіана: Нова серія / Н-т українознавства 1м.I.Крип'якевича НАН України; Iн-т-заповідник М.Шашкевича у Вінніпезі; Шашкевичівська комісія у Львові. Вип.2: "Руська Трійця", її оточення, послідовники і дослідники. - Львів; Броди; Вінніпег. - 1996. - C. 362-366.
    443. Три варіації Ноєвого ковчега: [Повісті В.Бикова "На Чорних Поребках", Ч.Айтматова "Рябий Пес біжить краєм моря", Н.Бічуї "Повінь"] // Літературний Львів. - 1996. - № 53/54, - С.9; Те саме // - Кур'єр Кривбасу. - 1996. - № 57/58. - С.47-49.
    444. Утвердити в світі образ України: (Українська поезія періоду МУРу // Дзвін. - 1996. - № 4. - С.134-146.
    445. У фокусі ста дзеркал: (Штрихи до портрета Богдана Рубчака // Дзвін. - 1996. - № 10/12. - С.123-130.
    446. Ярославу Iсаєвичу - шістдесят! // Дзвін. - № 5/6. - С.156-158.
    447. Богдан-Ігор Антонич // Гроно нездоланих співців. - Київ, 1997. - С.256-265.
    448. Дві раси, дві касти, дві культури: (Дмитро Донцов - літературний критик)// Дзвін. - 1997. - № 9. - С.136-146
    449. Епіталама // Літературознавчий словник-довідник. Київ: Академія, 1997. - С.2244
    450. "Жовтневе коло" // Літературознавчий словник-довідник. - С.272.
    451. Iдейно-етичний естетизм Миколи Гнатишакка // Дзвін. - 1997. - № 3. - С.121-129.
    452. Концепції і критики: [Критична думка в західноукраїнському літературному процесі 20-30-х рр. ХХ ст. // Дзвін. - 1997. № 10. -С.130-139; Те саме. - Літературний Львів. - 1997. - 59/60. - С.32-33; № 61. - С.28-30.
    453. "Листопад" // Літературознавчий словник-довідник. - С.299-300.
    454. "Логос" // Літературознавчий словник- довідник. - С.237.
    455. Майбутнє - у відродженні нації: (Iсторіософія української еміграційної поезії 20-30-х рр. (Празька школа) // Krakowsyie Zeszyty Ukrainoznawcze- Краківські українознавчі зошити / Uniwersytet Jagiellonski. - Кrakow, 1997. - Т.5/6 . - S.147-158.
    456. Михайло Рудницький здалеку // Дзвін. - 1997. - № 4. - С.118-127.
    457. "Молода Муза" // Літературознавчий словник-довідник. - С.472.
    458. "МУР" (Мистецький український рух) // Літературознавчий словник-довідник. - С.483.
    459. "Навала форм, і почувань, і слів…": [Передмова] // Гординський С. Колір і ритми: Поезії, переклади. - Київ: Час, 1997. - С.5-16.
    460. "Нью-йоркська група" // Літературознавчий словник-довідник. - С.512-513.
    461. Остап Тарнавський: Штрихи до портрета. // Слово і час. - 1997. - № 3. - С.58-60.
    462. "Празька школа" // Літературознавчий словник-довідник. - С.571.
    463. "Слово" // Літературознавчий словник-довідник. - С.645.
    464. Автор "ненаписаної" історії літератури ХХ століття: (Євген-Юлій Пеленський - літературознавець) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України, Iн-т українознавства ім.I.Крип'якевича; Міжнар. асоц. україністів. Вип.5: Prosphomena. Iстор. та філол. Розвідки, присвячені 60-річчю акад. Я.Iсаєвича; Те саме скороч. // Слово і час. - 1998. - № 1. - С.26-34.
    465. "Віддзеркалити забуте лице…": [Післяслово] // Криса Богдана. Туга за домом. Поезії. - Львів, 1998. - С.4 (обкл.).
    466. Дві раси, дві касти, дві культури: (Дмитро Донцов - Літературний критик) // Збірник праць і матеріалів на пошану Лариси Iванівни Крушелиницької / НАН України. Львів. наук. б-ка ім.В.Стефаника. - Львів, 1998. - С.221-228.
    467. Запорука тривалості: [Переднє слово] // Пелешенко Юрій. Сузір'я Гончих Псів. - Київ, 1998. - С.3.
    468. Iнтегрування чи інтригування? // Дивослово. - 1998. - № 11. - С.2.
    469. Iсторія української літератури ХХ століття. - Київ: Либідь, 1998. - Кн.1. - 462 с. (Розд.) "Молода Муза" (Богдан Лепкий, Петро Карманський, Василь Пачовський); Стрілецька поезія (Олесь Бабій, Роман Купчинський); Богдан-Iгор Антонич; Святослав Гординський; Поети "Празької школи" (Юрій Дараган, Щксана Лятуринська, Наталя Лівицька-Холодна); Михайло Яцків. - С.83-94; 144-145; 207-213; 214 -218; 262-267.
    470. Iсторія української літератури ХХ століття. - Київ: Либідь, 1998. - Кн.2.- 454 с. (Розд.) Поезія (60-70 роки). - С.76-87.
    471. Крізь призму пам'яті: [Передмова] // Лепкий Б. Три портрети. - Львів, 1998. - С.5-11.
    472. Леонід Білецький - історик українського літературознавства: [Пердмова] // Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. - Київ: Либідь, 1998. - С.7-26. - Перевидання: Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики: (Спроба літературно-наукової методології). - Прага /Український громадсько-видавничий фонд, 1925.
    473. Михайло Яцків (1873-1961) // Слово і час. - 1998. - № 9/10. - С.17-20.
    474. Міст над рікою часу: [Передмова] // Антонич Богдан-Iгор. Знак Лева - Antonycz Bohdan Ihor. Znak Lwa: / Твори Б.-I.Антонича українською і польською мовами. - Львів: Каменяр, 1998. - С.5-21.
    475. Невідомий твір класика: (Про новознайдений вірш Максима Рильського "Пам'яті великого Франка") // Кур'єр Кривбасу. - 1998. - № 5. - С.50-51.
    476. "Під більшовицький стрій…": (Життя літературного Львова 1939-1941) // Дзвін. - 1998. - № 1. - С.118-129.
    477. Під вогнем і смерчем: (Життя літературного Львова 1941-1944) // Дзвін. - 1998. № 7. - С.125-133; № 8/9. - С.126-136. - Див. також № (1999)
    478. Подвижник науки: [Передмова] // Комаринець Т. Твори. - ЛЬвів: Каменяр, 1998. - С.5-11.
    479. Поезія "сновидної ясновидності": [Передмова] // Мориквас Надія Iстина срібноти. - Львів, 1998. - С.5-7.
    480. Про авторку "Бурі над Львовом: [Передмова до повісті Віри Марської (Марії Струтинської) "Буря над Львовом"] // Літопис "Червоної калини". - Львів. - 1998. - № 16/18. - С.250-254.
    481. Справжня наука, як і художнє слово, адресуються майбутньому // За вільну Україну. - 1998. - 10 січ. - Рец. на кн.: Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі. - Львів, 1997; Те саме // Закордонна газета (Норт Арлінґтон). -1998. 20 трав.
    482. Фаустівський мотив у поемі Iвана Франка "Смерть Каїна" // Iван Франко - письменник, мислитель, громадянин. Матеріали міжнар. конф., Львів, 25-27 верес. 1996 р. - Львів: Світ, 1998. - С.423-428.
    483. Філософія "бронзових м'язів": (Порівняльна характеристика спортивних віршів Казимєжа Вежинського і Богдана-Iгоря Антонича) // Слов'янські літератури. Доповіді. ХII Міжнародний з'їзд славістів. - Київ, 1998. - С.39-56; Те ж у скороч. Варіанті // Парадигма. - Львів, 1998. - С.61-66.
    484. Якою має бути періодизація літератури ХХ століття?: [Пердмова до статті Агнешки Корнієнко "За естетичними критеріями" // Дзвін. - 1998. - 5/6. - С.128-129.
    485. Ярослав Iсаєвич: історик на тлі доби: [Передмова] // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність /Нан України. Iн-т українознавтсва ім. I.Крип'якевича; Міжнар. асоц. україністів. Львів, 1998. Вип.5: prosphonema. Iст. та філол. позвідки, присвяч. 60-річчю акад. Я.Iсаєвича. - С.9-15.
    486. Nowojorska Grupa Poetycka I narodowa tradycja literacka / Tlumaczyla Agnieszka Korniejenko // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. - Варшавські українознавчі записки / Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego; Polskie Towarzystwo Urainoznawcze; Towarzystwo Naukoweim. Szewczenki. - Warszawa, 1998. - № 6/7. - S.464-469.
    487. The philosophi of "The bronse Muscules". The comparative charakterization of the sporting poems of K.Verrzynsky and B.I.Antonycz // XXII Viedzynarodowy Kongres slawistow. - Krakow, 1988. Streszczenia referatow i komunikatow. Literaturoznawswo/ Folklorystyka. Nauka o kulturze. - Warszawa, 1998. - S.274.
    488. Богдан-Iгор Антонич в оцінці Євгена Маланюка // Дивослово. 1999. - № 5. - С.7-9.
    489. Був собою // Теофіль Комаринець: Людина, вчений, політик: Спогади / Упоряд. О.Комаринець. - ЛЬвів: Каменяр, 1999. - С.66-68.
    490. Вони творили інтелектуальну атмосферу: [Про наук. діяльність Ярослава Гординського] // Академічна ґімназія у Львові: історія і сучасність: Збірник праць наук. конф., присвяч. 120-річчю першої матури УАГ з укр. мовою викладання та першого випуску відрордженої академічної гімназії / Держ. ун-т "Львівська політехніка"; Iн-т українознавства ім.I.Крип'якевича НАН України; Львів. академічна ґімназія. - Львів, 1999. - С.10-15.
    491. "Де ж істина?" [Про повість Р.Iваничука "Євангеліє від Томи"] // Дивослово. - 1999. - № 5. - С.56.
    492. Iван Франко й Адам Міцкевич: до проблеми валленродизму // Дивослово. - 1999. - № 6. - С.2-5; Те саме // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. - Варшавські українознавчі записки. - Warszawa, 1999. - № 8/9. - S.58-66; Те саме // Наукові записки Тернопільського державного університету. Серія: Літературознавство. - Тернопіль, 1999. - Вип. 4. - С.25-35.
    493. "Iз західної перспективи…" // Кур'єр Кривбасу. - 1999. - № 1. - С.164-173. - Рец. на кн.: Павлишин М. Канон та іконостас. - Київ: Час, 1997.
    494. Лицар критичних турнірів: (Микола Євшан) // Український альманах: 1999 рік / Об'єднання українців у Польщі. - Варшава, 1999. - С.314-315.
    495. Літературна критика у роки німецької окупації // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Збірник наукових праць міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування кафедри укр. словесності. Ч.1. - Львів, 1999. - С.607-615.
    496. Львів літературний - повоєнний // Дзвін. - 1999. - № 8/9. - С.144-153; № 10/12. - С.133-143.
    497. Між думкою і світом: // Слово і час. - 1999. - № 10. С.89-91. -Рец. на кн.: Соловей Е. Українська філософська лірика. - Київ: Юніверс, 1998.
    498. На перехресті стилів: (Про поезію Василя Хмелюка) // Хроніка 2000. - Вип.29/30. - Київ, 1999. - С.206-209.
    499. На перехрестях віку: [Передмова] // Над рікою часу. Західноукраїнська поезія 20-30-х років. - Харків: Фоліо, 1999. - С.5-23.
    500. "Під більшовицький стрій…": (Життя літературного Львова 1939-1941) // Українознавчі студії. - Iвано-Франківськ, 1999. - № 1. - С.57-83.
    501. Сербські сюжети української фольклорної балади // Вісник Львівського ун-ту ім. I.Франка. Серія філол. - Львів, 1999. Вип.27; Укр. фольклористика. - С.177-181.
    502. Філософія "бронзових м'язів": (До 90-річчя від дня народження Б.-I.Антонича) // Дивослово. - 1999. - № 10 - С.2-7.
    503. Ярослав Iсаєвич: історик на тлі доби: [Передмова] // Ярослав Iсаєвич. Бібліогр. покажч. / Упоряд. М.Боянівська; Iн-т українознавства НАН України ім.I.Крип'якевича: Міжнар. асоц. Україністів. Комісія бібліограф. - Львів, 1999. - С.3-10.
    504. Автопортрет зі свічкою пам'яті і очищення: [Пердмова] // Федорів Р. Палиця для прокажених. Львів: Червона калина, 2000. - С.5-14.
    505. Біль, обернений у слово: ("Зів'яле листя" Iвана Франка) // Дивослово. - 2000. - № 8. - С.2-7.
    506. Василь Фащенко, яким я його знав // У вінок пам'яті: Про Василя Фащенка. - Одеса: Маяк, 2000. - С.69-73.
    507. Візія національного "воскресіння": "Wesele" Станіслава Виспянського і "Сон української ночі" Василя Пачовського // Слово і час. - 2000. - № 4. - С.41-47. - Див також № (2001).
    508. "Для українців Європи…": (Огляд випусків альманаху "Зерна" та бібліотеки "Зерен") // Літ. Україна. - 2000. - 20 січ.
    509. Iдейні основи творчості Маркіяна Шашкевича в інтерпретації Миколи Гнатишака // Шашкевичіана. Зб. наук. праць: Нова серія / Iн-т українознавства ім.I.Крип'якевича НАН України; Прикарп. держ. ун-т ім.В.Стефаника; Дрогобицький пед. Ун-т ім.I.Франка; Iн-т- заповідник М.Шашкевича у Вінніпезі; Шашкевичів. комісія у Львові. Вип.3: "Руська Трійця" і Прикарпаття". - Львів; Вінніпег, 2000 - С.289-295.
    510. Калиновий герб: (До 60-річчя Iгоря Калинця) // Дзвін. - 2000. - № 1. С.137-139. - Див також № (2001).
    511. Мале літературне відродження: (Українська повоєнна еміграційна критика) // Дивослово. - 2000. - № 4. - С.2-7.
    512. На перехрестях віку = At the Crossroads of the Century [Передмова] // Сто років юності: Антологія української поезії ХХ ст. в англомовних перекладах / Упоряд. Ольга Лучук і Михайло Найдан. - Львів: Літопис, 2000. С.45-72. Текст анл. мовою у перекл. Олесі Щур.
    513. Об'єднані словом: (Українська повоєнна еміграційна критика) // Дивослово. - 2000. - № 11. - С.7-11.
    514. Осягаючи феномен Антонича: (До 90-річчя поета) // Дзвін. - 2000. - № 1. - С.127-130; Те саме // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze - Варшавські українознавчі записки. - Warsawa, 2000 / Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego; Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze; Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki. - 164-170.
    515. Пейзажі природи і душі: [Переднє слово] // Весняний легіт: Творчість юних літераторів - переможців обласного конкурсу 2000. - Львів, 2000. - С.3-4.
    516. Світ "в куточку ока": [Переднє слово] // Зеленчук-Рибарук Оксана. Вірші для ангела. - Iвано-Франківськ: Лілея НВ, 2000. - С. 3-4.
    517. Фаустівські мотиви в творчості Iвана Франка // IV Міжнародний конгрес україністів: Доп. і повідом. / Міжнар асоц. україністів; НАН України, Одеський ун-т ім.I.Мечникова. - Київ, 2000. - С.539-546.
    518. Юрій Липа // Український альманах: 2000. - Варшава: Об'єднання українців у Польщі, 2000. - С.164-170.
    519. Автобіографічні і "рольові" риси "Зів'ялого листя" Iвана Франка // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України. Iн-т українознавства ім.I.Крип'якевича; Міжнар. асоц. Україністів. - Львів, 2001. Вип.9: Ювілейний зб. на пошану Феодосія Стеблія. - С.543-555.
    520. Альманах "Лірвак з-над Сяна" - відлуння "Русалки Дністрової" // Перемишль і Перемиська земля протягом віків: Збірник наук. праць та матеріалів Міжнарод. наук. конференції. Перемишль, 14-15 листоп. 1998. - Перемишль-Львів, 2001. - С.26-31.
    521. Антонич Б.-I. // Енциклопедія сучасної України. - Київ, 2001. - Т.1. - С.571-572.
    522. Барвінкові листки на гончарному крузі // Дивослово. - 2001. - № 6. - С.54-56.- Рец. на кн.: Сорока П. Iгор Трач: Літ. портрет. - Тернопіль, 2000.
    523. Бароковий код поезії Iгоря Калинця // Дзвін. - 2001. - № 9. - С.130-139; № 10. - С.137-145.
    524. Bohdan Lepkyj; Iwan Kruszelnyzkyj; Bohdan Ihor Antonytsch - Богдан Лепкий, Iван Крушельницький, Богдан Iгор Антонич // Horbatsch A.H. Die ukrainische Literatur entdecken. Ein deutsch ukrainisches Lesebuch mit Kultur - und literaturhistorischen Prosatexten. - Brodina Verlag. - 2001. - С.48-49; 84-85; 87-88. - Укр. мовою: С. 157-159; 194-195; 197-199. - Фрагменти з видань: Розсипані перли [Вступна стаття. - Київ, 1991; Iсторія української літератури. Кн.1. - Київ, 1998.
    525. Видання, якого давно чекали // Вісник НТШ. - Львів. Ч.25. - С.15, 28. - Рец. на кн.: Ясінський Б. Літературно-науковий вістник. Покажчик змісту. Т.1-109 (1898-1932). - Київ- Нью-Йорк, 2000.
    526. [Видавнича рецензія на рукопис поетичної збірки Тамари Севернюк "Серце вміє співати"] // Севернюк Т. "Спокуса білої пустелі". - Чернівці, 2001. - С.163-167.
    527. Відділ української літератури // Iнститут українознавства ім.I.Крип'якевича НАН України: Наукова діяльність. Структура. Працівники. - Львів, 2001. - С.102-110.
    528. Візія національного "воскресіння": "Wesele" Станіслава Вмспянського і "Сон української ночі" Василя Пачовського // Poruwnanie jako dowod: Polsko- ukrainskie relacje kulturalne, lsteracke, historyczne 1890-1999. - Poznan, 2001. - S.97-106.
    529. Грузинські зустрічі: Жменька спогадів з ліричними відступами // Просвіта. - 2001. - Ч.8. - С.6-7. - Розширено див. № (2002).
    530. "Два нудні, яким цікаво // З його духа печаттю: Збірник на пошану проф. I.Денисюка / Львів. нац. ун-т ім.I.Франка. - Львів, 2001. - С.11-13.
    531. Думки й почуття в формуванні: (Над тритомником Ю.Шевельова "Пороги і запорожжя". Харків: Фоліо, 1998) // Дивослово. - 2001. С.17-21.
    532. Забутий вірш Максима Рильського про Iвана Франка // Укр. літературознавство. - 2001.-Вип.64. Iван Франко. Статті і матеріали. - С.160-161.
    533. З погляду третього тисячоліття: (Iнтерв'ю О. Гордона з поетом і критиком, літературознавцем Миколою Iльницьким) // Форма(р)т. - 2002. - № 2. - С.45-47.
    534. Iван Крип'якевич як рятівник "Граматики музикальної" // Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України / Iн-т українознавства ім.I.Крип'якевича. Львів, 2001. Вип.8. Iван Крип'якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. - С.644-646.
    535. Iз західної перспективи…": [Про кн.: Павлишин М. Канон та іконостас. - Київ: Час, 1997] // З його духа печаттю: Збірник на пошану проф. I.Денисюка / Львів. нац. ун-т ім. I.Франка. - Львів, 2001. - С.226-235.
    536. Калиновий герб поезії: [Поезія Iгоря Калинця] // Літературознавчі зошити / Львів нац. ун-т ім.I.Франка. - Львів, 2001. Вип.1. - С.12-18.
    537. Критик, який шукає точку опори / [Розмову з М.Iльницьким вела Мар'яна Савка] // Літ. Україна. - 2001. - 12 квіт.
    538. Мале літературне відродження: (Літературна критика періоду МУРу) // Дар служити науці: Наук. збірник на пошану проф. В.Задорожного. - Ужгород, 2001. С.331-352.
    539. Не за критеріями інших // Юрій Липа: Голос доби і приклад чину: Зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім.I.Франка. - Львів, 2001. - С.29-35.
    540. Періодизація українського модернізму з погляду польського літературознавця // Франкознавчі студії. Зб. наукових праць / Дрогоб. Держ. пед. ун-т ім.I.Франка. - Дрогобич, 2001. - Вип.1. -С.77-82.
    541. Повернення Україні Богдана Лепкого: (Про меморіальну книгу Романа Смика) // Літ. Україна. - 2001. - 10 лип.; Те саме під назвою "Меморіальна книга Богдана Лепкого" // Високе небо Богдана Лепкого. - Бережани-Тернопіль, 2001. - С.111-117.
    542. Поезія любові і ненависті: [Дмитро Павличко] // Усе для школи. Укр. література: 11 клас. Вип.5: Поети-шістдесятники / Автор-упорядник Б.Тихолоз. - Київ-Львів, 2001. - С.76. - Фрагмент з книги "На вістрі серця і пера". - Київ, 1980. С.34, 52.
    543. Смак пізнього винограду: Романові Кудлику - 60 // Літ. Україна. - 2001. - 17 трав.
    544. Співець стрілецької слави: [Передмова] // Лепкий Л. Твори. - Тернопіль, 2001. - С.5-8.
    545. Степове прокляття України: [Євген Маланюк] // Усе для школи: Українська література. 11 клас. Вип.10: Євген Маланюк / Автори-упорядники Є.Нахлік, О.Нахлік. - Київ; Львів, 2001. - С.56-60. - Фрагмент з кн.: "Від "Молодої музи" до "Празької школи". - Львів, 1995.- С.219-223, 236.
    546. Те, що зберігає живий спогад // Літ. Україна. 2001. - 10 груд.; Те саме. - Жайвір. - Тернопіль, 2001. - 7 листоп. - Рец. на кн.: "Журавлі повертаються…": З епістолярної спадщини Богдана Лепкого. - Львів, 2001.
    547. У колі великих імен: [Про Т.Шевченка] // Дзвін. - 2001. - № 3. - С.131-133.
    548. "Якби знайшлась непалима книга…" // Усе для школи. Українська література. 11 клас. Вип.6: Ліна Костенко / Автор-упорядник М.Савка. - Київ-Львів, 2001. С.77-78. - Фрагмент зі статті в журналі "Прапор". - 1980. - № 7. -С. 112-115.
    549. Біль і любов Богдана Бойчука: (Штрих до портрета) // Літ. Україна. - 2002. - 31 жовт.; Те саме розшир. // Слово і час. - 2002. - № 12. - С.25-27.
    550. Братунь Ростислав Андрійович // Енциклопедія історії України. - Київ: Наук. думка, 2002. - Т.2. - С.163.
    551. Високі миті душі: [Передмова] // Слоньовська Ольга. Соната для коханого. - Київ: Укр. письменник, 2002. Контртитульна стор.
    552. "Вікна" // Енциклопедія історії України. - Київ: Наук. думка, 2002. - Т.3. - С.93-94.
    553. Всесвіт у краплині: [Василь Мисик] // Мушкудіані О.Н. Сааді: Навчальний посібник-хрестоматія. - Київ, 2002. - 147-162.
    554. Грузинські зустрічі: (Жменька спогадів з ліричними відступами) // Кур'єр Кривбасу. - 2002. - № 149. - С.111-137.
    555. Два варіанти фаустівського мотиву в поезії Iвана Франка // Шевченко. Франко. Стефаник: Матеріали міжнар. наук. конф. - Iвано-Франківськ: Плай, 2002. - С.92-100.
    556. За критерієм "академічної суб'єктивності" // Слово і час. - 2002. - № 4. - С.83-85. - Рец. на кн.: Квіт С. Дмитро Донцов: Iсторичний портрет. - Київ, 2000.
    557. За покликом високого світла: Тарасові Сализі - 60 // Літ. Україна. -2002. - 17 січ.
    558. З приводу однієї аналогії: ["Енеїда" Iвана Котляревського і "Рекреації" Юрія Андруховича] // Праці сесій, конференцій, "круглих столів" НТШ. - ЛЬвів. Т.14: Літературознавчі та історичні студії. - 2002. - С.80-82.
    559. Iсторичні повісті Андрія Чайковського // Чайковський А. Спогади. Листи. Дослідження: У 3 т. - Львів, 2002. - Т.3. - С.377-381.
    560. "Коли умер кривавий Торквемада…": [Літературне життя Львова кінця 50-х років ХХ ст.] // Дзвін. - 2002. - № 7. - С.127-140.
    561. Літературний Львів і шістдесятництво // Дзвін. - 2002. - № 10. - С.138-148; № 11/12. - 109-120.
    562. Літературно-критична думка 20-30-х РР. у Західній Україні // Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років. - Львів. нац. ун-т ім.I.Франка. - Львів, 2002. - Т. 1. - С.6-24.
    563. Молодечі пристрасті й академічна зваженість: [До 70-річчя Віталія Дончика] // Дивослово. - 2002. - № 4. - С.53.
    564. Оксана Лятуринська (1902-1970) // Український альманах, 2002. - Варшава, 2002. - С.194-196.
    565. Повернення із забуття: [Переднє слово до публікації віднайденого роману П.Капрманського "Кільці рожі"] // Дзвін.- 2002. - № 1. - С.22-24.
    566. Подвижник науки // Комаринець О. Спогад спогадів: До 75-річчя від дня народження Теофіля Комаринця. - Львів, 2002. - С.9-16. - Передрук з 1999 р.
    567. Поезія і доля: [Передмова] // Костенко Ліна. Пейзажі пам'яті. Вибрані поезії (1977-1989) = Lands capes of Memory. The Selected Lader Poetry jf Lina Kostenko. - Львів: Літопис, 2002. - С.15-20, 21-27. - Укр. та англ.
    568. Поезія потамованої напруги // Літ. Україна. - 2002. - 17 берез. - Рец. на кн.: Логвиненко Олена. Гілка небесного вогню. - Чугуїв, 2001.
    569. Передумане, пережите: [Передмова] // Романович Михайло. Ти приходиш. - Львів: Панорама, 2002. - С.3-4.
    570. Сергій Єфремов: (Штрихи до портрета) // Вісник НТШ. - 2002. Ч.27. - С.22-23.
    571. Теоретичний підтекст "Майових елегій" Iвана Франка: (Спроба аналізу маловідомого циклу поета) // Літ. Україна. -2002. - 12 верес. Передрук див. № (2003).
    572. Біль, обернений у слово: [Передмова] // Франко I. Зів'яле листя: Лірична драма / Пер.польськ. мовою К.Ф.Ангельської; Пер. рос. мовою А.А.Ахматової. - Львів: Каменяр, 2003. - С. 6-17; 18-29; 30-42.
    573. Візія національного "воскресіння": "Wesele" Станіслава Виспянського і "Сон української ночі" Василя Пачовського // Романтизм: Між Україною і Польщею. - Київ, 2003. Т.5. - С.390-398. - Передрук див. №
    574. Гармонія серця і чола: Маркіян Шашкевич і Богдан-Iгор Антонич // Дивослово. - 2003. - № 5. - С.2-4; Те саме // Верховина: Зб. наук. праць на пошану проф. Олекси Мишанича з нагоди його 70-річчя. - Дрогобич, 2003. - С.245-254.
    575. За покликом високого світла; Відповідальність критичного судження; Повернення Богдана Кравціва // Тарас Салига: Слово про вченого. - Львів, 2003. - С.37-41; 64-66; 108-111.
    576. I будить, і тривожить, і зігріває: [Про актуальність поезії Т.Шевченка] // Посвята: Літ.-мист. Збірник: Присвячено 190 річниці від дня народження Т.Г.Шевченка. - Львів, 2003. - С.245-254.
    577. Iсторичні повісті Андрія Чайковського // Перевал. - Iвано-Франківськ, 2003. - № 3/4 - С.97-100.
    578. Кілька вступних слів і принагідних спостережень: [Переднє слово до публікації духовних народних пісень, записаних від матері Г.Iльницької] // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - 2003. - Вип.31. - С.371-373.
    579. Лицарський турнір за… літературу: Сучасний коментар до полеміки між С.Єфремовим і М.Євшаном // Дивослово. - 2003. - № 9. - С.7-9.
    580. "Львівський потяг до товариськості - те, що не минає": (Розмова з Миколою Iльницьким, літературознавцем, лауреатом обласної премії в галузі культури. Розмовляла Ярина Коваль // Львівська газета. - 2000. -14 січ.
    581. Меморіальна книга Романа Смика // Лежить на серці доля України: Ювілейна збірка на пошану д-ра Романа Смика. - Бережанит; Тернопіль: Джура, 2003. - С.92-96.
    582. Містерія Йорданської ночі: [Про повість Р.Iваничука "Вогненні стовпи"] // Слово і час. - 2003. - № 6. - С.37-43.
    583. Образ нічного неба: Архетип місяця у поезії Б.-I.Антонича, Ф.Ґ.Лорки та I.Калинця // Дивослово. - 2003. - № 10. - С.2-5.
    584. Полум'я вечірнього багаття: [Післямова] // Боровий В. Полинова сага. Поезії. - Харків: Майдан, 2003. - С.188-193.
    585. Професор Микола Iльницький - про літературу, літераторів і меценатів / [Iнтерв'ю Ніни Бічуї] // Просвіта. - 2003. - Ч.1 (січень).
    586. Символи Сковороди і реалії часу // Дзвін. - 2003. - № 9. - С.145-147. - Рец. на кн.: Підпалий В. Сковородинські думи. - Київ: Веселка, 2002. - 47 с.
    587. Теоретичний підтекст "Майових елегій": (Спроба аналізу одного вірша) // Укр. літературознавство. Зб. наук. праць. - 2003. - Вип.66. Iван Франко. Статті і матеріали. - С.41-46.
    588. Тихі розмови при ватрі: До 90-річчя від дня народження Григорія Нудьги // Дзвін. - 2003. - № 3. - 154-155.
    589. Трибуна "Задротяної літератури" // Дзвін. - 2003. - № 1. - С.123-136; № 2. - С.132-147.
    590. Туга за геороїчним: Iван Франко і Дмиторо Донцов // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Франкознавство / Львів. нац. ун-т ім.I.Франка. - 2003. - Вип.32. С. - 195-199.
    591. У передчутті очищення // Дзвін. - 2003. - № 4. - С.127-134; № 5/6. - С.127-137.
    592. Філософія "бронзових м'язів" у спортивних віршах Казимєжа Вежинського і Богдана-Iгоря Антонича // Українсько-польські контексти. - Київ, 2003. - С.326-341.
    593. Гармонія серця і чола: Релігійні мотиви у поезії М. Шашкевича // Шашкевичіана. Збірник наукових праць. Вип. 5-6 / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, тернопільський педагогічний університет ім. В. Гнатюка, Інститут-Заповідник Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі, Шашкевичівська комісія у Львові. - Львів, 2004. - С. 494 - 499.
    594. Сторінки поетичної Шашкевичіана // Шашкевичіана. Збірник наукових праць. Вип. 5-6 / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, тернопільський педагогічний університет ім.. В. Гнатюка, Інститут-Заповідник Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі, Шашкевичівська комісія у Львові. - Львів, 2004.-С. 251 - 255.
    595. Містерія Йорданської ночі // Дзвін. - 2004.- №5 - 6. - С. 136 - 141.
    596. Знак доби ( Спогад про Л. Новиченка) //Слово і час. - 2004.- № 3. - С. 77 -80.
    597. Крізь призму національної іманентності. Рец.: Шумило Н. Під знаком національної самобутності: Українська художня проза і літературна критика кінця XIX - поч. XX ст. - К. : Задруга, 2003. - 254 с.
    598. Ідейно-етичний естетизм Миколи Гнатишака // "Найголовніше… момент істини": Пам'яті академіка Леоніда Новиченка. - К., 2004. - С. 206 - 219.
    599. Викарбовувана на "Писаному камені" // Пушик С. Слово і доля. - Івано-Франківськ, 2004. - С. 172 - 176.


Перелік курсів та спецкурсів, що їх читає проф. М.Ільницький:


    Курси:
    Спецкурси:

    Відомості про наукове керівництво аспірантами - Тепла Ю. М. - "Концепція ідейно-етичного естетизму Миколи Гнатишака", 10. 01. 06 - Теорія літератури.

    Участь М.Ільницького в наукових та громадських інституціях - член спецради Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України і голова спецради філологічного факультету ЛНУ. Проф. Ільницький М.М. також член редколегії наукового збірника "Українське літературознавство" (Львів); член редколегії журналу "Україна" (Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України); член редколегії журналу "Українські студії" (Прикарпатський університет імені В.Стефаника); член редколегії "Вісник ЛНУ. Серія філологічна", а також член редколегій журналів "Дзвін", "Дивослово", "Київ", "Слово і час".

На початок  

    Попередня сторінка Наступна сторінка

© 2005 Розробка та підтримка сайту ГУЛЬОВАТА Юлія  juli_g@bk.ru